Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Нові імена – підсумки

Микола Жарких

Що ж цікавого дають нам нові спостереження над іменам ПКК?

Перше, що треба відзначити – ПКК у Введенському синодику записаний значно краще ніж у Любецькому, де він сильно зіпсований помилковими прочитаннями імен і титулів, довільним об’єднанням сусідніх записів, новими вигадками та іншими недоліками. Тому надалі ми дамо спокій ЛС і будемо займатись виключно текстом ВС.

Друге – треба відзначити, що запроваджених нами 4 класів записів не достатньо для класифікації: треба додати ще дуже виразні класи дублікатів та літературних князів.

Поясню докладніше: дублікатами я називаю тільки такі записи, кожен з яких, розглядуваний окремо, дозволяє однозначно встановити особу. І ця особа – та сама, що й встановлена на підставі іншого запису. Тому двох «великих князів Василів» (№ 12-9, 12-10) я дублікатами не вважаю, оскільки не ясно, про кого конкретно йдеться.

«Знавці» синодиків переконують нас:

Синодик не повторяет одного и того же имени два раза или более; нередко встречающиеся одинаковые имена относятся к различным князьям, а не к одним и тем же. Повторений в синодике не должно быть по существу, характеру и цели этой церковной книги [Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. – Спб.: 1892 г., с. 179 – 180].

Насправді подвоєння записів про одну особу в синодиках – звичайнісінька річ (наприклад, Семен Олелькович згаданий у Печерському синодику п’ять разів), і в нашому випадку таке подвоєння свідчить про можливо об’єднання в одному переліку двох різних джерел. Задача дослідника – не відмахуватись від цих фактів, а використати їх для встановлення швів між різними джерелами.

Літературними ми називаємо князів, які безспірно запозичені із письмових джерел, але реальне існування яких не доведене. Для нашої мети – джерелознавчого дослідження – це просто золото, а не народ! Оці мертві душі незаперечно засвідчують використання певних письмових джерел.

Група князів №№ списку Число
(1) безсумнівні 1. 12. 15. 20. 25. 26. 27. 34. 35. 41. 58. 61. 72. 84. 92. 93. 95. 101. 105. 111. 112. 117. 119. 124. 125. 129. 130. 135. 148. 152. 167. 173. 32
(2) допустимі 2. 3. 51. 59. 73. 76. 87. 106. 168. 9
(3) невідомі та вигадані 4 – 10. 13. 14. 16. 17. 19. 22. 24. 28. 37. 40. 49. 55 – 57. 60. 63. 65. 67. 68. 82. 97 – 99. 102. 103. 107. 109. 110. 114. 115. 118. 121. 122. 123. 131. 132. 144. 153. 154. 156. 159. 160. 163 – 166. 176. 54
(4) відомі тільки з ПКК 18. 21. 23. 29 – 32. 36. 38. 39. 42 – 48. 50. 52 – 54. 62. 66. 69 – 71. 74. 78 – 81. 83. 85. 86. 88 – 91. 96. 104. 113. 126. 133. 134. 136. 138. 139. 141 – 143. 145. 146. 151. 155. 157. 158. 161. 162. 169. 170. 172. 174. 175. 177 – 184. 71
(5) дублікати 33. 75. 120. 140. 147. 150. 171. 7
(6) літературні 11. 64. 77. 94. 100. 108. 116. 127. 128. 137. 149. 11

А тепер з цієї таблиці змалюємо діаграму:

Розподіл князів ПКК за класами…

Розподіл князів ПКК за класами достовірності

У порівнянні з аналогічною діаграмою для Любецького синодика ми бачимо, що частина безспірних і допустимих князів скоротилось, а частина невідомих та вигаданих – відповідно зросла.