Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розділи 101 – 150

Микола Жарких

101. Рід пана Скипори старости житомирського (с. 32)

Тут переписано перші 8 імен із 45-го розділу ПС.

102. Рід пані Кальницької (с. 32)

Із перших 10 імен 33-го розділу ПС тут переписано 9, пропущено Іоана (ПС 33-5); далі йдуть ще 8 імен, котрих зовсім немає в цьому розділі ПС.

103. Рід пані Мечевої (с. 32)

Тут переписано перші 10 імен із 34-го розділу ПС. Після відскоку до початку ПС в розділах 99 – 103 автор ВС знову повернувся до тієї точки, де він зупинився в 98-у розділі.

104. Рід пана Івана Дашковича (с. 32)

Тут переписано перші 7 імен із 127-го розділу ПС.

105. Рід пані Нимили Обернеєвої (с. 32)

Тут переписано перші 9 імен не зі 129-го розділу ПС, з якого узято заголовок, а з наступного, 130-го розділу.

106. Рід пана Григорія Шестовицького (с. 32 – 33)

Заголовок 133-го розділу ПС тут перефразовано, далі йдуть три імені, котрі утворюють цей розділ у ПС. Далі у ВС ідуть ще 7 імен, котрих немає в цьому і наступних (134 – 137) розділах ПС.

107. Рід пана Федора Якушковича (с. 33)

Назву розділу запозичено зі 137-го розділу ПС (Рід пана Федора Янушковича, писаря великого князя), скорочено і трохи зіпсовано. Всі 7 імен переписано без змін.

108. Рід пана Булгака Лисиченка (с. 33)

Всі 7 імен зі 146-го розділу ПС переписано без змін.

109. Рід пана Страшков (с. 33)

Назва 163-го розділу ПС перефразована, складається він з одного імені, як і в ПС.

110. Рід пана Биков (с. 33)

Тут переписано перші 6 імен зі 165-го розділу ПС.

111. Рід пана Завиши (с. 33)

В заголовку перефразовано назву 166-го розділу ПС, а складається він з тих самих двох імен, що й у ПС.

112. Рід пана Каликовича (с. 33)

В заголовку допущена описка (в 167-у розділі ПС – Калениковича); далі переписано перші 8 імен зі 167-го розділу ПС.

113. Пані Олена Ки[ч]кирева уписала (с. 33)

Тут переписано регесту вкладного запису із 168-го розділу ПС, далі – 10 перших імен цього розділу, при цьому Авдотью (ПС 168-1-2) змінено на нормативну Євдокію.

114. Рід пана Семена Олізаровича (с. 33)

Із перших 8 імен 169-го розділу ПС переписано 7, пропущено Агафію (ПС 169-1-7).

115. Рід свій вписав пан Звірь Волчкович,
намісник Слуцький (с. 33)

Назва відповідає 170-у розділу ПС. Переписано в такій послідовності: ПС 170-1-1 – 170-1-8, далі ПС 170-4-1 – 170-4-3 (це приписка на полі), далі ПС 170-1-9, два імені пропущено, ПС 170-2-1 – 170-2-3 і 170-3-1. Тобто розділ переписано майже цілком.

116. Рід пана Романа Єлизаровича,
воєводи Київського (с. 33)

Заголовок і перші 6 імен переписані зі 173-го розділу ПС, далі пропущено 3 імені (серед них – двох князів) і переписано ще два імені.

117. Рід пана Івана Дідковича (с. 33)

Зі 180-го розділу ПС переписані заголовок і перші 8 імен, тільки замість Власія (ПС 180-1-8) тут вписано Василя.

118. Рід пана Олехнов Скарутин (с. 33)

Зі 181-го розділу ПС переписані заголовок і перші 7 імен.

119. Рід пана Михайлів Гагинов (с. 33)

Зі 182-го розділу ПС переписані заголовок і перші 11 імен, при цьому схимницю Єфромею (ПС 182-1-11) змінено на схимницю Єфросинію. Знову нормативне ім’я замість особливого.

120. Рід пана Семена Внуков (с. 33)

Зі 183-го розділу ПС переписані заголовок і перші 8 імен.

121. Рід пана Олехна Митьковича (с. 33 – 34)

Зі 193-го розділу ПС переписані заголовок і перші 8 імен. Далі у ВС ідуть ще 11 імен, яких не видно в ПС, і котрі не містять нічого характерного.

122. Рід пана Яцька Ратомського (с. 34)

Зі 197-го розділу ПС переписані заголовок і 13 імен (всі, з пропуском двох: ПС 197-10, 197-11).

123. Пані Дідова Євдокія (с. 34)

Це – заголовок і перше ім’я із 198-го розділу ПС.

124. Рід пана Порецького (с. 34)

Заголовок – результат невірного прочитання заголовку 207-го розділу ПС (Рід попа Порецького). В тексті розділу переписано всі три імені з ПС.

125. Рід пані Семенової Патрикеєвичової (с. 34)

Зі 219-го розділу ПС переписані заголовок і обидва імені.

126. Рід пана Семена Поповкина (с. 34)

Заголовок – чергова помилка писаря ВС (222-й розділ в РС має заголовок «Упис пана Семена Попонки»). До ВС переписано блок ПС 222-1 (4 князівських імені), далі пропущено блок ПС 222-2 (4 імені духовних осіб) і перші 4 імені з блока ПС 222-3. Переписано останні 4 імені з блоку ПС 222-3 і до них додано Священноінока Іону (ПС 222-2-1).

127. Рід пана Коптя, писаря королівського (с. 34)

У заголовку автор ВС пожалував Коптя у пани (227-й розділ у ПС має заголовок «Рід Коптів писаря королева»). Далі переписано перші 11 імен з ПС і до них додано ще два імені, котрих немає в ПС.

128. Рід Івашка Олексійовича
пана Яловицького (с. 34)

Ім’я Івашка Олексійовича Єлавицького у ПС приписано на полі проти 233-го розділу. Писар ВС часто пропускав приписки на полях ПС, але тут, побачивши мабуть знайоме ім’я, вирішив його переписати. Далі переписано 8 імен, які йшли в ПС після приписки (ПС 233-4-2 – 233-4-9). Замість останніх двох імен з цього блоку приписані два інших імені – Захарію, Олександра.

Відомо, що Олександр Миколайович Єловицький написав у 1647 р. заповіт (і мабуть невдовзі помер) [Бонецький-2, ].

Також Захарій Савич Єловицький відомий від 1607 р., помер на початку 1630 р. [Бонецький-2, ].

Таким чином, можна вважати, що перелік ПС поповнено двома представниками роду з 1 пол. 17 ст.

129. Рід пана Льва Тишковича (с. 34)

У ПС (розділ 241) Лев Тимкович не був названий паном, він став таким під час перенесення до ВС. Далі переписано всі 5 імен із 241-го розділу ПС та всі 12 з наступного, 242-го розділу, при цьому ім’я Фрола (ПС 242-7) перетворилось на нормативного Флора. Далі повністю переписано 243-й розділ ПС (заголовок «Семен Айгустов вписав отця та матір» – зігноровано!).

Далі йдуть імена, яких немає у ПС:

Ієромонаха Германа – ігумена святого Миколи Пустинного, схимницю Анастасію – ігуменю Печерську, іноку Домникію – ігуменю Печерського монастиря паненського.

Про печерську черницю Домникію маємо згадку з 1621 р. [Kalnofoyski A. Teraturgima. – Z drukarni Kiiowo-Pieczarskiey, 1638, s. 153, чудо 20, з датою 1611 р. (помилковою?); дату виправляю за згадкою цього ж епізоду у Петра Могили: Записки святителя Петра Могили / І. В. Жиленко. – К.: 2011 р., с. 87, 445]. В обох джерелах вона названа матір’ю князя Павла Курцевича (записаного у ВС вище, розділ 83-2).

Далі маємо згадку про лист Домникії до свого сина Йосифа (Єзекиїла Курцевича), пересланий у 1630 р. Про нього згадав московський цар Михайло Федорович у своєму листі до батька – патріарха Філарета від 22 січня 1630 р. [Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографической комиссией. – М.: 1848 г., , № 332, с. 259]. Цілком може бути, що це – «наша» Домникія, хоча справа потребує глибшого вивчення.

Можна думати, що ці додаткові імена належать до 2 чверті 17 ст.

130. Рід пана Василя Жебрятича Дагринков (с. 34)

Заголовок 245-го розділу ПС – «Рід пана Василя Жеребятича да Грицков Дидин» при переписуванні зіпсовано. Далі переписано імена ПС 245-1 – 245-7 з цього розділу, з пропуском одного імені (ПС 245-2), всього 6 імен.

131. Рід пана Богдана Гостського, з Волині (с. 34)

Із 250-го розділу ПС переписані заголовок і всі 4 імені. Далі йдуть імена не з ПС:

(2) Олександра, Василя, архімандрита Іону, Павла, Станіслава, Григорія, Ульяну, Іоана, Романа.

Із них у роді Гойських я бачу тільки Романа Гавриловича, відомого з 1613 р. (помер у 1635 р.) [Бонецький-2, ]. Чи можна вважати, що у ВС записаний саме він (ну, або його дід – теж Роман)? Я не бачу серед Гойських інших імен з цього переліку, зокрема, немає архімандрита Іони – особи будь-що-будь помітної. Досвід читання синодиків показує, що ключовим для аналізу цілого розділу / блоку є перше ім’я. Тут я не вмію нічого про нього сказати. Тому немає твердої упевненості, що ці імена взагалі належать Гойським.

132. Рід пана Юхна Сеньковича з Волині (с. 34)

Із 251-го розділу ПС переписані заголовок і обидва імені. Далі йдуть всі три імені з 273-го розділу ПС (Рід пана Юхна Іванова сина Іванкевича із Слуцька), з виправленням відмінку. Чому автор ВС вирішив об’єднати ці роди – неясно, ясно тільки, що він не знав про них нічого, окрім того, що записано в ПС.

133. Рід пана Олександра Джусина з Волині (с. 34)

Із 252-го розділу ПС переписані заголовок (трохи змінений) і всі 6 імен, при цьому виправлено відмінок (котрі я у ПС відзначив (!)).

134. Рід пана Михайла Павшин (с. 34)

Із 259-го розділу ПС переписані заголовок і перші 7 імен, знову виправлено відмінок. Далі йдуть ще 4 імені, яких немає у ПС.

135. Рід пана Горленов Гриднова (с. 34)

Назву 261-го розділу ПС – «Рід Горяїнов Гриднова» – трохи зіпсовано, і при цьому пожалувано у пани (як ми вже бачили не раз вище). Далі переписано перші 5 імен з ПС, при цьому Авдотью змінено на нормативну Євдокію. Хоча далі ряд імен в ПС продовжується, у ВС ми бачимо 19 інших імен, не з ПС.

136. Рід Олехнов Васильовича Резанцова
дяка королева (с. 34 – 35)

Із 263-го розділу ПС переписані заголовок і всі 4 імені, з виправленням Аграфени на нормативну Агрипину. Далі, не зважаючи на слово кінець у ПС, переписано перші 7 імен з наступного, 264-го розділу, зі зміною Ховроньї на Февронію, Полагеї на Пелагею.

137. Рід Лецка Єсмановича із Слуцька (с. 35)

Із 274-го розділу ПС переписані заголовок і всі 7 імен, знову виправлено відмінок. Далі йдуть всі 7 імен з 275-го розділу. Далі пропущено 277-й розділ ПС (Рід пана Ворана).

138. Рід пані Настасьї Поповкиної (с. 35)

Із 278-го розділу ПС переписані заголовок і перші 12 імен, при цьому Євги змінено на Євву.

139. Рід пана Яцка Романовича з Вінниці (с. 35)

Із 279-го розділу ПС переписані заголовок і всі 8 імен, з виправленням відмінку.

140. Рід пана Михайла Полукнязевича (с. 35)

Із 280-го розділу ПС переписані заголовок і перші 11 імен.

141. Рід пана Войни Боговитиновича (с. 35)

Тут перефразовано заголовок 281-го розділу ПС (Война Боговитинович жену свою уписав – Євдокію); складається розділ, як і в ПС, з одного імені Євдокії.

142. Рід пана Семена Бибинського (с. 35)

Із 283-го розділу ПС переписані заголовок (прізвище Бабинського трохи зіпсоване) і перші 9 імен, зі звичною для нас заміною Овдотію на Євдокію та виправленням відмінку.

143. Рід пана Михайла Халецького (с. 35)

Із 284-го розділу ПС переписані заголовок і всі 7 імен, із заміною Авдотью на Євдокію.

144. Рід пана Богдана Корсоковича (с. 35)

Із 288-го розділу ПС переписані заголовок (прізвище Корсаковича трохи зіпсоване) і перші 10 імен, при цьому Омеляна замінено на Симеона, і виправлено відмінок.

145. Рід пана Богуша писаря господарського (с. 35)

Із 293-го розділу ПС переписані заголовок і всі 3 імені.

146. Рід пана Боговитинов (с. 35)

Із 297-го розділу ПС переписані заголовок і перші 18 імен, зі звичною заміною особливих написань на нормативні.

147. Рід пана Богуша писаря господарського (с. 35)

Із 300-го розділу ПС переписані заголовок і перші 12 імен, включаючи усіх князів. Також виправлено відмінок.

148. Рід Тиші Биковського (с. 35)

Із блоку 300-2 в ПС переписані заголовок і всі 4 імені, із заміною Хатіяна на Фотія. Далі додано ще 3 імені, яких немає у ПС.

149. Рід пана Григорков Оранського (с. 35)

Тут використано (зі спотворенням) заголовок і текст 308-го розділу ПС (Од пана Гринков О[в]ра[ч]ско[го] Степана и жены его Анны). Як бачимо, «пан Оранський» – це результат писарської помилки, як підпоручик Кіже.

150. Рід пана Матфея Унковича (с. 35)

Із 309-го розділу ПС переписані заголовок і перші 11 імен.