Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

4. Ростовські архієпископи

Микола Жарких

Перелік, названий «Архієпископи Ростовські», розміщений у ВС на с. 15 – 16.

Схема його аналізу дуже подібна до новгородських архієпископів. Основна відмінність полягає в тому, що перелік ростовських єпископів тільки зрідка міститься в довідкових статтях, а часто – в основному тексті літописів під 6904 (1396) роком.

Позначення в таблицях:

НКЛ – перелік у статті 6904 (1396) року в Новгородському Карамзінському літописі [ПСРЛ, 2002 г., т. 42, с. 165]. Цей перелік наведено з нагоди призначення Григорія ростовським архієпископом замість померлого Федора Симоновського. За лічбою НКЛ, Григорій був 35-м ростовським єпископом.

Н4Л – перелік у статті 6904 (1396) року в Новгородському 4-у літописі [ПСРЛ, 1925 г., т. 4, вып. 2, с. 381]. Перелік НКЛ тут продовжено: 35, Григорій; 36, Діонісій; 37, Єфрем. Але через непорозуміння Григорій названий 38-м єпископом – неначе був ще один Григорій після Єфрема. Насправді йшлося про призначення 35-го Григорія.

ЄЛ – перелік у статті 6904 (1396) року в Єрмолінському літописі [ПСРЛ, 1910 г., т. 23, с. 135]. Тут Григорій названий 36-м єпископом (от лиха година з цими числами!). Перелік має деякі пропуски і доповнення «чудотворець».

ТипЛ – перелік у статті 6904 (1396) року в Типографському літописі [ПСРЛ, 1921 г., т. 24, с. 165]. Тут Григорій названий 35-м єпископом («сей Григорій» – про якого йшлося у статті). Останнім названий «сей Тихон» (1489 – 1503) – котрий був єпископом у час написання літопису.

МЗ1492 – перелік у статті 6904 (1396) року в Московському зводі 1492 року [ПСРЛ, 1949 г., т. 25, с. 226]. Тут Григорій названий 35-м єпископом. Перелік повторює НКЛ (тобто не продовжений до часу написання літопису), тільки додає «чудотворців».

МЗ1493 – перелік, доданий як вступна стаття до списку Бел 1512 Московського скороченого зводу 1493 р. [ПСРЛ, 1962 г., т. 27, с. 296]. Точно такий самий перелік додано на початку Симеонівського літопису [ПСРЛ, 1913 г., т. 18, с. 22], має тільки дві відмінності: Іоасаф (№ 44) не названий князем; Тихон (№ 45) названий Малишкіним. Цей Тихон правив у 1489 – 1503 рр., тобто у час завершення тексту МЗ1493.

Л72ЯСІ – перелік у статті 6904 (1396) року в Літописі від 72-х язик старшого ізводу (1497 р.) [ПСРЛ, 1962 г., т. 28, с. 88]. Тут Григорій названий 39-м єпископом (видно, не тільки географія, але й арифметика – наука не шляхетська). Перелік містить деякі пропуски, допущені в ЄЛ, але вони не цілком співпадають.

Л72ЯМІ – перелік у статті 6904 (1396) року в Літописі від 72-х язик молодшого ізводу (1518 р.) [ПСРЛ, 1962 г., т. 28, с. 252]. Тут Григорій названий 35-м єпископом. Цей перелік найбільше подібний до ЄЛ, з відновленням другого Кирила, пропущеного в ЄЛ.

Хр – перелік, доданий до Хронографа редакції 1512 р. за рукописом 1538 р. [ПСРЛ, 1911 г., т 22, ч. 1, с. 464]. Цей перелік дуже подібний до СимЛ, тільки продовжений на одне ім’я – Васіана (1506 – 1515).

НЛД – перелік у статті 6904 (1396) року в Новгородському літописі Дубровського (1539 р.) [ПСРЛ, 2004 г., т. 43, с. 158]. Тут Григорій названий 35-м єпископом, як в Н4Л, і так само як в Н4Л замість Іоана поставлено Іону.

ВЛ – перелік у статті 6904 (1396) року в Воскресенському літописі (1541 р.) [ПСРЛ, 1859 г., т. 8, с. 69]. Тут Григорій названий 35-м єпископом. Цей перелік практично точно відтворює МЗ1493 – Л72ЯСІ, тільки Феодосій (№ 41) заскочив тут не на місце.

ВС – Введенський синодик, 1654 р.

Піщаним тлом виділено найважливішу для нас 4-у редакцію.

НКЛ Н4Л ЄЛ ТипЛ МЗ1492 МЗ1493 Л72ЯСІ Л72ЯМІ Хр НЛД ВЛ ВС
1 Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір
2 Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност
3 Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір
4 Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон
5 Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност Фео-гност
6 Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір
7 Леонтій Леонтій Леонтій чудо-творець Леонтій чудо-творець Леонтій чудо-творець Леонтій Леонтій чудо-творець Леонтій чудо-творець Леонтій Леонтій Леонтій чудо-творець [⇓ № 10]
8 Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон Іларіон
9 Ісайя Ісайя Ісайя чудо-творець Ісайя чудо-творець Ісайя чудо-творець Ісайя Ісайя чудо-творець Ісайя чудо-творець Ісайя Ісайя Ісайя чудо-творець Ісайя чудо-творець
10 Леонтій чудо-творець [⇑ № 7]
11 Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем
12 Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор Нестор
13 Леон Леон Леон Леон Леон Леон Леон Леон Леон Леон Леон Леон
14 Лука Лука Лука Лука Лука Лука Лука Лука Лука Лука Лука Лука
15 Іоан Іона Іван Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іона Іоан Іоан
16 Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Пахо-мій Симон
17 Симон Симон Симон Симон Симон Симон Симон Симон Симон Симон Симон Пахо-мій
18 Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк Киріяк
19 Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан Митро-фан
20 Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил
21 Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил Кирил [⇓ № 50]
22 Тарасій Тарасій Тарасій Тарасій Тарасій Тарасій Тарасій Тарасій Тарасій Тарасій [⇓ № 51]
23 Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій чудо-творець
24 Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон Симеон
25 Прохор Прохор Прохор Прохор Прохор Прохор Прохор Прохор Прохор Прохор Прохор [⇓ № 52]
26 Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній Антоній
27 Яків Яків Яків Яків Яків Яків Яків Яків Яків Яків Яків
28 Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан Іоан
29 Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл Гавриїл [⇓ № 53]
30 Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій Ігнатій [⇓ № 54]
31 Петро Петро Петро Петро Петро Петро Петро Петро Петро Петро Петро Петро
32 Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній Парфе-ній [⇓ № 55]
33 Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь Арсеній князь
34 Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин Матфій Гречин [⇓ № 56]
35 Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір Федір
36 Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій Григо-рій [⇓ № 57]
37 Діонісій Діонісій Діонісій Діонісій Діонісій Діонісій Діонісій
38 Фео-досій
39 Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем Єфрем [⇓ № 47]
40 Григо-рій
41 Фео-досій Фео-досій Фео-досій Фео-досій Фео-досій Фео-досій Фео-досій
42 Трифон Трифон Трифон Трифон Трифон Трифон Трифон [⇓ № 48]
43 Вассіан Вассіан Вассіан Вассіан Вассіан Рило Кассіан
44 Іоасаф князь Іоасаф князь Іоасаф князь Іоасаф Іоасаф Оболен-ський [⇓ № 49]
45 Тихон Тихон Тихон Тихон Малиш-кін Тихон Тихон
46 Васіан, брат Йосифа Волоць-кого
47 Єфрем [⇑ № 39]
48 Трифон [⇑ № 42]
49 Іоасаф князь [⇑ № 44]
50 Кирил [⇑ № 21]
51 Тарасій [⇑ № 22]
52 Прохор [⇑ № 25]
53 Гавриїл [⇑ № 29]
54 Ігнатій [⇑ № 30]
55 Парфе-ній [⇑ № 32]
56 Матфій [⇑ № 34]
57 Григо-рій [⇑ № 36]

Відкинувши індивідуальні особливості окремих списків (їх добре видно за майже порожніми рядками таблиці), можна прийти до висновку, що перелік мав 5 редакцій.

1-а, найдавніша редакція доведена до Григорія (№ 36, 1396 – 1416) і складена в 1396 році з нагоди його висвячення. Вона представлена в НКЛ на МЗ1492.

2-а редакція продовжена до Єфрема (№ 39, 1427 – 1454). Вона уміщена в Н4Л та НЛД (це ще раз підтверджує сильну залежність НЛД від Н4Л). Характерною особливістю цієї редакції є помилкове написання Іона замість правильного Іоан (№ 15).

3-я редакція продовжена до Трифона (№ 42, 1462 – 1467). Вона уміщена в ЄЛ та Л72ЯМІ. Характерною особливістю цієї редакції є пропуск Феогноста (№ 5), Федора (№ 6), Діонісія (№ 37).

4-я редакція продовжена до Тихона (№ 45, 1498 – 1503). Вона подана в ТипЛ, МЗ1493, Л72ЯСІ, ВЛ.

5-а продовжена до Васіана (№ 46, 1506 – 1515). Вона подана тільки у Хронографі.

6-у редакцію, не представлену в таблиці, подано як довідкову статтю на початку Никонівського літопису [ПСРЛ, 1862 г., т. 9, с. 14]. Вона слідує 4-й редакції (мабуть, МЗ1493 – як і в переліках митрополитів та новгородських єпископів) аж до Тихона (№ 45). Після нього пропущено Вассіана (№ 46) і додано ще п’ять наступних єпископів, до Никандра (1549 – 1556). Тобто ця редакція складена в час написання молодшого ізводу Никонівського літопису, в 1550-х роках.

Найголовніший висновок, котрий випливає з цих редакцій – той, що літописці вважали цей перелік довідковим матеріалом і часто проминали ростовських єпископів у додаткових статтях до літописів. Натомість вони дбали про продовження переліку до часу написання літопису (особливо чітко це видно на прикладі Н4Л, ЄЛ та ТипЛ).

Звідси другий висновок – цей перелік не має ніякого відношення до ростовського літописання, як думав О. О. Шахматов. Літописи, котрі його містять, писались у Новгороді й Москві, і для його укладання зовсім не треба було посилати гінців до Ростова.

А що ж можна сказати про ростовських єпископів у ВС? За складом діячів – це 4-а редакція, але переписано цей перелік дуже недбало, з масою пропусків. Другим заходом укладач ще раз звірився з текстом джерела і записав більшість пропущених імен в кінець свого переліку (№ 47 – 57). До інших помилок ВС треба віднести обмін місцями між Пахомієм та Симоном (№ 16 – 17) та перетворення правильного Вассіана (№ 43) на помилкового Кассіана.

Джерелом тут міг бути будь-який з літописів, що містили 4-у редакцію, тобто ТипЛ, МЗ1493, Л72ЯСІ, ВЛ. Співставляючи ці назви з назвами літописів з попереднього розділу, бачимо спільним тільки ВЛ (хто пам’ятає теорію множин, ця операція зветься множенням або перетином множин). Розгляд переліку ростовських єпископів додає нам упевненості, що укладач ВС використав саме Воскресенський літопис.