Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Розлогі проложні тексти

Микола Жарких

Розлогі проложні тексти, опубліковані М. Серебрянським, утворюють досить тісну групу. Тому я буду вживати назву «Розлогі проложні тексти» або скорочено РПТ, коли говоритиму про всю групу текстів в цілому, а не про конкретний список. Ця назва не зовсім відповідає складу групи, але кращої я не вмію придумати.

С-2 – «редакція з іменем Андрія» за М. І. Серебрянським. Текст зберігся у єдиному списку РНБ, Соф. № 1365. Дата списку за Серебрянським – 14 – 15 ст., за О. Лосевою – 1 пол. 15 ст. (не обгрунтована!). Опубліковано: НИС-2, с. 55 – 58 (я скористався цим виданням); також опубліковано у виданнях:

. 13 ст. – М.: 1981 г., с. 228 – 235;

Древнерусские княжеские жития / В. В. Кусков – М.: Круг, 2001 г., с. 184 – 187;

Библиотека литературы Древней Руси, т. 5 (13 в.) – Спб, 2000 г., .

С-3 – «редакція з іменем Іоана» за М. І. Серебрянським. Опублікована ним за списком кін. 14 ст. з бібліотеки О. С. Уварова № 613, з варіантами за 3 іншими списками: НИС-2, с. 59 – 63.

С-4 – «скорочена редакція з іменем Іоана» за М. І. Серебрянським. Опублікована ним за списком Пролога з Румянцевського музею, зібрання Ундольського № 227 (16 ст.), з варіантами за рукописом того ж музею, зібрання Піскарьова № 527 (16 ст.): НИС-2, с. 68 – 70.

С-5 – «розширена редакція з іменем Андрія» за М. І. Серебрянським. Подаю окремо тексти двох найдавніших списків:

С-5-239 – Пролог короткої редакції ГИМ, Син. № 239. Дата за Серебрянським – 14 ст., за Лосевою – 1313 р. (не обгрунтована, на мою думку – 1 пол. 14 ст.). Подаю за виданням О. Лосевої [Лосева О. В. в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009 г., с. 298 – 309; підведено варіанти С-5-159].

С-5-159 – Пролог короткої редакції РГАДА, Син. № 159. Дата за Серебрянським – 14 ст., за Лосевою – 1329 р. (не обгрунтована). Подаю за НИС-2, с. 63 – 68 (підведено варіанти С-5-239).

Епізод С-2 С-3 С-4 С-5-239 С-5-159
М-1 Заголовок Слово новосвятою мученику, Михаила князя руского и Феодора воеводы перваго во княжении его Месяца септеврия в К [20] день убиение благовернаго князя Михаила Черниговского и Феодора воеводы его В той же день [20 вересня] новую мученику Михаила и Феодора Убиение новоявленою мученику Христову Михаила князя русскаго и Феодора воеводы Убиение новоявленою мученику Христову Михаила князя русскаго и Феодора воеводы его
М-2 Автор Сложено вкратце на похвалу сма [1] отцом Андреем Сотворено Иоанном епископом
М-3 М. – християнин
М-4 Обов’язки християнина
М-5 Походження М.
М-6 М. почув про прихід варварів
М-7 Як бог карає грішників
М-8 Напад татар В лето 6746 бысть нахождение поганых татар на землю хрестьянскую гневом божиим… В лето 6746 бысть нахождение поганых татар на землю крестьянскую гневом божиим… В лето 6746 бысть нахождение поганых татар на землю крестьянскую гневом божиим… В лето 6746 бысть нахождение поганых татар на землю Русьскую гневом божием… В лето 6746 бысть нахождение поганых татар на землю Русьскую гневом божием…
М-9 Біблійні порівняння Яко же при Нои, яко же и при Лоте казнь божия нахожаше… Яко же при Нои, яко же и при Лоте казнь божия нахожаше…
М-10 Поразка Мстислава Се же слышав великий князь Мстислав Русьскый собрав силу велику и изиде противу им и ничтоже успе. Се же слышав великий князь Мстислав Русскый и собрав силу велику и изиде противу им и ничтоже успе.
М-11 Люди ховались у містах Овии убо затворяхуся во градех, Ови убо затворяхуся во градех, Ови убо затворени бяше во градех, Минувшю же времени неколку, бысть нахождение поганых татар на землю Русьскую. Овии убо затворяхуся во градех, Минувшю же времени неколку, бысть нахождение поганых тотар на землю Русьскую. Овии убо затворяхуся во градех,
М-12 М. в Києві наказав убити татарських послів М. же тогда держащю Киев, приидоша посли от Батыя. Он же видев словеса льсти их, повеле я избити, М. же тогда держащю Киев, приидоша посли от Батыя. Он же видев словеса лести их, повеле я избити,
М-13 М. утік до Угорщини Михаилу же бежавшу во Угры, Михаилу же во Угры бежащу со всеми домашними, Михаилу же бежа [2] во Угры со всеми домашними его. а сам бежа во Угры с домашними своими. а сам побеже во Угры со домашними своими.
М-14 Інші люди тікали в далекі краї инии же бежаша в земли дальнии, инии же крыяхуся в пещерах и в пропастех земных. а инии в далнии земли бежаща, иныи же крыяхуся в лесех и во пропастех земных. Инии же бежаша в далняя страны, а инии же крыяхуся в пещерах земных. Инии же бежаша в дальняя страны, а инии же крыяхуся в пещерах земных.
М-15 Падіння Києва
М-16 Загибель і полон людей А иже во градех затворишася, ти исповеданием и со слезами богу молящеся, тако от поганых немилостиво избьени быша. Иже во градех затворишася, ти с покаянием и слезами богу молящеся, ти тако от поганых немилостиво избьени быша. А инии во градех затворишася, ти со слезами и с покаянием богу молящеся. Ти тако немилостиво избьени быша. А иже во градех затворишася, ти со слезами и с покаянием богу молящеся. Ти тако от поганых немилостиво избьени быша.
М-17 Мало людей залишилось, їх порахували А инии же крыяхуся в горах и в пещерах и в пропастех и в лесех, мало от тех остася. Тех же не по колицех времянех осадиша во градех, изочтоша я в число А инии же в лесех и в горах, и тех мало остася. И тех же не по колицех времянех осадивше во градех, изочтоша я в число, А ини в горах крыяхуся и в пещерах и в лесех, мало от тех остася. Тех же не по колицех времянех осадиша во градех, изочтоша в число А иже крыяхуся в горах и в пещерах и в лесех, мало от тех остася. Тех же осадиша во градех и сочтоша я в число А иже в горах и в пещерах и в лесех крыяхуся, а от тех мало остася. И осадиша я во градех и сочтоша я в число
М-18 і почали брати данину и начаша на них дань имати татарове. начаша дань имати на них татарове. и начаша на них дань имати татарове. и начаша на них дань имати. и начаша дань имати на них.
М-19 Князі і люди повертались / М. повернувся до Києва Слышавше же се, иже бяху ся разбегли на чюжи земли, и взвратишася князи и вси людие на свои земли, что их избылося. Слышавше иже ся бяху разбегли на чюжу землю князи и людие вси и на свою землю возвратишася. Се же слышав, князь М. возвратися, и вси людье, иже беша разбеглися на чюжю землю. Се же слышав, М. князь возвратися, и вси людье, иже беша в чюжих странах разбеглися по земле чюжей, приидоша на свою землю.
М-20 Татари кликали їх [князів?] до Батия Начаша их звати татарове нужею, И начаша их звати, И начаша их нудити, Татарове же начаша я нужею [3] ко канови и ко Батыеви Татарове же начаша нужею ко канови Батыеви
М-21 Слова наказу глаголяше: «Не подобает жити на земле канови и Батыеве, не поклонившися има». глаголяше: «Не подобает жити на земле каконови [4] и Батыеве, не поклонившеся има». глаголяше: «Не подобает вам жити на земле канови и Батыеве». [5] глаголяше: «Не подобает вам жити на земле канови и Батыеве, не поклонившеся има». глаголяше им: «Не подобает вам жити на земле канови и Батыеве, не поклонившеся има».
М-22 Князі поклоняються Мнози бо ехаша и поклонишася канови и Батыеви. Мнози бо ездяще покланяхуся Батыеви и канови. Мнози же ехавше поклонится [6]. Мнози же ехаша поклонитъся.
М-23 Звичай Батия Обычай же имяше кан и Батый… приказано бяше волхвом вести я сквозе огнь и поклонитися кусту, и идолом. Обычай же имеяше Батый… приказано быше вълхвом вести сквозе огнь и поклонитися кусто идолом [7] Обычай имеяше Каин и Батый… приказано бо бяше волхвом вести сквозе огнь и поклонитися кусту и идолом… Обычай же имяше кан и Батый… приказано бяше волхвом вести сквозе огнь и поклонитися кусту и огню. Обычай же имяше кан и Батый… приказано бяше волхвом вести я сквозе огнь и поклонитися кусту и огню.
М-24 Татари приносять жертви А иже с собою что приношаху дары цесареви, от всего того взимающе волсви, вметахуть первое во огнь… А иже что с собою приношаху дары царевы [8], от всего того волхвове во огнь первие вметаху… А иже с собою что приношаху цесареви, от всего того взимающе вълсви вметаху во огнь… А иже с собою что приношаху цесареви, от всего того взимающе волъхвы вметаху во огнь…
М-25 Багато князів з боярами поклонялись і просили собі волості Мнози же князи с бояры своими идяху сквозе огнь и поклоняхуся солнцю и кусту и идолом славы ради света сего и прашаху кождо их власти. Князи же и [9] мнози з бояры своими идяху сквозе огнь и поклоняхуся кусту [10] и идолом их, живота деля своего и славы света сего, и прошаху кождо их власти. Мнози же князи и з бояры идяху всквозе огнь и покланяхуся солнцю и кусту и идолом славы ради света сего и прашаху кождо их власти. Мнози же князи с бояры своими сквозе огнь идяху и кусту кланяхуся и идолом их славы ради света сего и прашаху кождо их власти. Мнози же князи со бояры своими идяху сквозе огнь и кусту кланяхуся и идолом их славы ради света сего и прашаху кождо их власти.
М-26 Татари давали їм [те що просили] і спокушали мирською славою Они же без возбранения даяхуть им, кто которыя власти хотяше, да прельстятся славою света сего. Онии же без возбрания им даяху, да прельстят я славою света сего. Он же невозбранно даяше им, кто которыя власти хотяще, да прельстят а славою света сего [11]. Они же без возбранения даяхуть, да прельстять я славою света сего. Они же без возбранения даяхуть, да прельстять я славою света сего.
М-27 М. перебував у Чернігові Блаженному же князю М. пребывающе в Чернигове… Единому же М. пребывающе в Чернигове… Преподобному же М. Преподобному же князю М. пребывающю в Чернигове… Преподобному же князю М. пребывающю в Чернигове…
М-28 М. вирішив поїхати до Батия і викрити його спокусу посла бог благодать и дар святого духа на нь и вложи ему в сердце ехати пред цесаря и обличити прелесть его, ею же лстить крестьяны. и посла благодать и дар святого духа на нь и вложи ему мысль ехати пред царя Батыя и обличити прелесть его, ею же прельщает крестьяны. вложи бог в сердци ехати пред Батыя и обличити ересь его. посла бог благодать и дар святого духа на нь, вложи ему ехати пред цесаря Батыя и обличити прельсть его, имь [12] же льстить крестьяны. посла бог благодать и дар святого духа на нь, вложи ему в сердце ехати пред цесаря Батыя и кана и обличити прелесть его, им же льстить крестьяны.
М-29 М. приїхав до свого духовного отця Блаженный же князь М. разгоревся благодатью божиею, хотя ехати ко Батыеви, и приеха ко отцю своему духовному, поведа ему, глаголя… Блаженный же князь М. разгоревся благодатью Христовою, хотя ехати ко царю Батыю, и приеха ко духовному своему отцю Иоанну епископу, и поведа ему, глаголя… И разгоревся божиею благодатью, приеха ко отцю своему духовному, поведа ему, глаголя… И приехав ко отцю своему духовному, глаголя… И приеха ко отцю своему духовному, глаголя…
М-30 Промова духовного отця И отвеща ему отец: «Мнозии ехавше и створиша волю поганого…» Отвеща ему епископ: «Мнозии ездивше и створиша по воли поганого…» Отвеща ему отец: «Мнозии ездиша, створиша волю поганаго…» Отвеща ему отец его: «Мнозии ехавше сотвориша волю поганого…» Отвеща ему отец его [13]: «Мнозии ездивше волю створиша волю поганого…»
М-31 Відповідь М. Михаил же глагола ему… М. же рече… М. же и Ф. глаголаста ему… М. же и Ф. глаголаста ему…
М-32 Відповідь Ф. Тако же и Ф. глаголаше. Тако же и Ф. глаголаше. Тако же и Ф. глаголаше [14]. Тако же и Ф. глаголаше. Тако же и Ф. глаголаше.
М-33 Духовний отець пророкує мучеництво М. і Ф. И глагола отец: «Вы будета в нынешнем веце новосвятая мученика на утверждение инем, аще тако сотворита». М. же и Ф. обещастася… Епископ же глагола им: «Вы будета в нынешнем роду новая мученика, утверждение инев [15], аще тако сотворита». М. же и Ф. обещастася… М. же и Ф. обещастася… [16] И глагола има отец: «Вы будета в нынешний век новосвятая мученика на утверждение верным, аще тако сотворита». М. же и Ф. обещастася… И глаголя има отец: «Вы будета в нынешний век мученика новосвятая на утверждение верным, аще тако сотворита». М. же и Ф. обещастася…
М-34 Духовний отець благословляє М. і Ф. «… за него же тщитася пострадати». «… за него же тщитася пострадати». «Бог да укрепит сердце ваю» [17]. «… за него же тщитася пострадати». «… за него же тщитася пострадати».
М-35 М. збирається в дорогу й їде Тогда М. еха в дом свой, и взя от имения своего еже на потребу на путь… М. же еха в дом свой, и взя на потребу на путь имения своего… Тогда М. еха в дом свой, и взя на потребу еже от имения своего Тогда М. еха в дом свой, и взя от имения еже на потребу…
М-36 М. і Ф. приїхали до Батия … поведаша Батыеви: «Князь великий русский М. приехал поклонитися тобе». … поведаша Батыю: «М. князь руский приеха поклонитися тобе». … поведаша Батыю: «Князь велики рускы М. приехал поклонитися тебе». … поведаша Батыеви: «Князь великий русьскый М. приехал поклонитися тебе». … поведаша Батыеви: «Князь великий рускый М. приехал поклонитися тебе».
М-37 Наказ Батия волхвам Цесарь же повеле призвати волхвы своя. Волхвом же пришедшим пред онь, глагола им цесарь… Царь же повеле волхвы своя призвати и глаголя им Царь же рече волхвом… Цесарь же повеле привести волхвы своя. Вълхвом же пришедшим пред нь рече… Цесарь же повеле привести волхвы своя и рече им
М-38 Волхви хотять провести М. і Ф. крізь вогонь Онем же шедшим к М. и глаголяша ему… Онии же идоша и рекоша М…. Они же рекоша ему [М.] Онем же пришедшим к М. глаголяша ему… И пришедше глаголяша ему [М.]
М-39 Приготування вогнів … идеже бе накладен огнь со обе стране. Мнози же погании идяху сквозе огнь, и покланяхуся солнцю и идолом. … идеже бе огнь накладен со обе стране. Мнозии же маловернии идяху сквозе огнь, и покланяхуся идолом. … идеже бяше огнь накладен по обе стране. Мнози же погании идяху сквозь огнь, покланяхуся солнцю и идолом. … идеже бяше огнь накладен по обе стране. Мнози погании идяху сквозь огнь и кланяхуся солнцю и идолом.
М-40 М. відмовляється пройти крізь вогонь і поклонитись ідолам М. же и Ф. глаголаста им: «[Недостоит] христианом ходити сквозе огнь, ни покланятися ему же ся сии кланяють. Тако есть вера христьянская, не покланятися твари, но покланятися отцю и сыну и святому духу». М. же глаголяше: «Не достойно крестияном ходити сквозе огнь ни поклонитися идолом, но точию троици, отцю и сыну и святому духу покланятися». М. же глаголяше: «Недостоит крестьяном ходити всквозе огнь и поклонитися твари, но кланятися троице, отцю и сыну и святому духу». М. же глаголяше: «Не достоит крестьяном ходити сквозе огнь, ни кланятися твари, но поклонятися троици – отцю и сыну и святому духу». М. же рече: «Недостоить крестьяном кланятись ему же вы кланяетеся, ни ходити сквозе огнь, тако есть вера крестьянская не кланятися твари, но покланятися отцю и сыну и святому духу».
М-41 Політична декларація М. (1)
М-42 Слова М. до Ф. М. же глагола Ф.: «Луче нам есть не покланятись, ему же ся си кланяют». и глаголя [М.] Феодорови: «И ты не поклонишися». М. глагола Ф.: «Луче есть нама не кланятися, ему же си кланяются». М. глагола Ф.: «Луче есть нам не кланяти, ему же ся си кланяють».
М-43 Волхви доповідають Батию Они [волхвы] же оставлеше ю [М. и Ф.] на месте, идеже беста приведена, идоша и поведаша цесареви… Они же оставлеше ею на месте, идеже беста приведена, шедши цареви поведаша… Они же идоша поведать цареви… Они же оставльше ею на месте, идеже беста приведена, идоша поведать цесареви… Они же оставльше я на месте, идеже беста приведена, идоша поведать цесареви…
М-44 Єлдега (вельможа Батия) наказав мучити М. і потім наказав відрізати М. голову
М-45 Батий послав свого вельможу Єлдегу з наказом – поклонитися або померти (1) Цесарь же возъярився велми и посла единого от велмож своих, именем Елдегу, и глагола ему: «Рци Михайлови, почто повеление мое преобидел еси… Царь возиярився велми, посла единого от вельмож своих, имянем Елдегу, и глагола ему: «Рци Михайлови, почто моего повеления не послуша Царь же взьарився велми, поим единого от вельмож своих, именем Елдега, и глагола: «Рци Михайлови… Цесарь же возъярився велми посла единого от велмож своих, именем Елдегу, и рече: «Почто повеление мое преобидел еси… Цесарь же возъярися велми посла единого от велмож своих, именем Елдегу, и рече: «Почто повеление мое приобидел еси…
М-46 Слова наказу (1) … Аще ли не поклонишися богам, то злою смертью умреши». … Аще ли не поклонишися богом моим, то злою смертью умреши». … Аще ли не поклонишися богом, то смертью умреши». … Аще ли не преидеши сквозе огонь ни поклонишися кусту ни идолом, то злою смертью умреши». … Аще ли не проидеши сквозе огонь ни поклонишися [18] и идолом, то злою смертью умреши».
М-46а Єлдега передає наказ Елдега же приехав рече ему [М.]: «Тако глаголеть цесарь – почто повеление мое преобидел еси, богам моим не поклонился еси? И отселе едино от двою избери собе – или богам моим поклонишися, и жив будеши, и княжение свое все приимеши, аще ли не поклонишися богам, то злою смертью умреши». Елдега же ехав рече ему [М.] все глаголаное царем.
М-47 Політична декларація М. (2) Тогда отвеща М.: «Тобе цесарю кланяюся, понеже бог поручил ти есмь царство света сего. А ему же [вогню? сонцю?] велиши поклонитися – не поклонюся». Тогда М. отвещав рече: «Тебе царю кланяюся, понеже ти бог поручил царство света сего. А ему же велиши – тому аз николи кланяюся». Отвеща М.: «Тебе, царю, кланяюся, понеже бог поручил ти царство света сего. А ему же велиши – не кланяюся». Тогда отвеща М.: «Тобе цесарю кланяюся, понеже бог поручил ти царство света сего. А ему же си кланяются – не кланяюся». Тогда М. отвеща: «Тобе цесарю кланяюся, понеже бог поручил ти царство света сего. А ему же ся си кланяют – не кланяюся».
М-48 Діалог М. та Єлдеги (1) Рече ему Елдега: «М., ведая буди мертв еси». М. же отвеща ему: «Аз то хощю еже ми за Христа моего пострадати и за православную веру пролияти кровь свою». Рече ему Елдега: «М., буди ведая мертв еси». М. же отвещав, рече ему: «Аз то хощю еже бы ми за Христа моего умрети и за веру кровь мою пролияти». И рече Елдега: «М., мертв еси». Отвеща М.: «Аз восхощю за Христа моего пострадати и за правоверную веру кровь свою пролияти». И рече ему Елдега: «М., ведаю яко мертв еси». Отвеща ему М.: «Аз того хощю еже за Креста [!] пострадати и за правую веру кровь свою прольяти». И рече ему Елдега: «М., ведая буди мертв еси». М. же отвеща ему: «Аз того хощю еже за Христа пострадати и за правоверную веру кровь свою прольяти».
М-49 Діалог Бориса та М. (1) Тогда глагола ему внук его Борис, князь ростовский, с плачем многим: «Господине отче, поклонися!» Такоже и бояре глаголяху… Тогда рече ему Борис, князь ростовский, с плачем многим: «Господине отче, поклонися, жыв будеши!» Такоже и бояре глаголяху… Глагола ему Борис князь с плачем многим: «Господине отче, поклонися!» Такоже и бояре его глаголаху… Тогда глагола ему Борис, князь ростовский, с плачем многим: «Господине отче, створи волю цесареву!» Такоже и бояре его глаголаша… Тогда глагола ему Борис, князь ростовский, с плачем многим: «Господине отче, створи волю цесареву!» Такоже и бояре его глаголаша…
М-50 Думка Ф. … Ф. глаголяше в собе: «Еда како ослабееть М. молениемь сих, помянув женьскую любовь и детей ласкание и послушает сих?» … Ф. помышляше в собе: «Егда како ослабеет М. молением сих, помянух жены любовь и дет[е]и ласкание и послушает сих?» Ф. же помышляше в себе: «Егда како ослабеет М. молением сих?» … Ф. же помышляше в себе: «Еда како ослабееть М. молениемь сих, помянув женьскую любовь, детни ласкания и послушаеть сих?» … Ф. же помышляше в собе: «Еда како ослабееть М. молениемь сих, помянув женьскую любовь, детии ласкания и послушает сих?»
М-51 Промова Ф. до М. … исповем и [= его] и аз пред отцем моим, иже есть на небесех, аще ли кто отвержется мене [= Исуса] пред человеки, отвергнуся и аз его пред отцем моим небесным [19]. … исповем и аз его пред отцем моим небесным, аще ли кто ся меня отвержет пред человеки, и отвергуся его и аз пред отцем моим небесным. … исповем аз пред отцем моим, еже есть на небесех, и яже отвержется ему. [20] … и аз исповемы и пред отцемь моим, иже есть на небесех. … и аз исповем и пред отцемь моим, иже есть на небесех.
М-52 М. відмовляється від мирської слави … соимя коць свой и верже к ним, глаголя: «Приимете славу света сего, ея же вы хощете». … снем конець [21] свой, поверже им, глаголя: «Вы славу приимете света сего, аще ее желаета [22]». … снем конец свой, верже к ним, глаголя: «И приимете славу света сего, аже вы ся хощеть». … соимя с себе кочь свои и верже к нима, глаголя: «Приимете славу света сего». … соимя с собе ць [23] свою и верже к ним, глаголя: «Приимете славу света сего».
М-53 Батий послав свого вельможу Єлдегу з наказом – поклонитися або померти (2)
М-54 Слова наказу (2)
М-55 Політична декларація М. (3)
М-56 Запитання Єлдеги і богословська декларація М.
М-57 Діалог М. та Єлдеги (2)
М-58 Єлдега доповідає Батию … тогда еха ко цесареви и поведа ему… … ехав ко царю, поведа все … поведа цареви. … еха к цесареви поведать… … еха ко цесарю поведать…
М-59 Наклеп Єлдеги на М. - -
М-60 Гнів Батия - -
М-61 М. і Ф. співають мученицький гімн Бяше же на месте том множество хрестьян и поганых, и слышаша еже отвеща М. ко цесареви. Тогда М. и Ф. почаста пети собе, Бе же крестиян и поганых множество собралось слышати, еже М. ко царю отвещеваше. Тогда блажены М. и с Ф., отпевше себе, Бяше на месте том множество крестьян и поганых, слышахуть еже отвещавше М. цареви. Тогда блажены М. и Ф. начаста пети себе: Стояше же на месте том множество крестьян и поган, слышаху словеса, яже отвеща М. ко цесареви. Тогда блаженыи М. с Ф. начаста себе пети Стояше же на месте том множество крестьян и поганых, слышаху словеса, яже отвеща М. ко цесарю. Тогда блаженыи М. с Ф. начаста себе пети
М-62 Причастя М. і Ф. и по отпетии взяста причастие, еже има дал бе отець ею. причащение прияста святых таин, еже има отец дал на путь благословил еже за Христа смерть прияти. и взяста собе причастье, еже бе дал отец има, благословив я на то, еже пострадати за Христа. и взяста причастие, еже бе дал отец има, благословив я на то, еже пострадати за Христа.
М-63 Остання відмова М. і Ф. И се глаголяху предстоящии: «Михаиле, се убийци едут от цесаря убивати ваю, поклонитася и жива будета». М. же и Ф. яко единеми усты отвещаста: «Не кланяевеся, а вас не слушаеве, славы ради света сего». И начаста пети: И глаголяху престоящии и [!]: «Михаиле, се от царя идут и [!] убиват ваю. Поклонитася да жива будеть». И М. же и Ф. яко едиными усты отвещаста: «Не кланятися и вас не слушаеве» и начаша пети [24]: И глаголяху предстоящии: «Михаиле, едут от цесаря убивати ваю, поклонитася, и жива будета». М. же и Ф. яко единеми усты отвещаста: «Не кланяевеся, ни слушаеве вас, славы ради света сего». И начаста пети собе: И глаголяху предстоящии: «Михаиле, едут от царя [25] убиват ваю, поклонитася, и жива будета». М. же и Ф. яко единеми усты отвещаста: «Не кланяевеся, ни слушаеве вас, славы ради света сего». И начаста пети:
М-64 Гімн мучеників «Мученици твои, господи, не отвергоше тобе» [26], и паки «Страдавше тобе ради Христе» и прочая. «Мученици твои, господи, не отвергося тебе, ни отступиша от заповеди твоих», и паки: «И страдавшей тебе ради, Христе» и прочая. «Мученици твои, господи, не отвергошася тебе, ни отступиша от заповедей твоих», и прочая. «Мученици твои, господи, не отвергошася тебе, ни отступиша от заповедий твоих». И пакы: «Страдавшеи тебя ради, Христе, многыя муки претерпеша» и прочая. Си же блаженая укрепльшеся надежею Христовою, молитвами святых мученик, стастаа [!] акы столпа непоколеблема. «Мученици твои, господи, не отвергошася тебе, ни отступиша от заповедий твоих». И пакы: «Страдавшеи тебя ради, Христе, многыя муки претерпеша» и прочая. Си же блаженая укрепльшеся надежею Христовою и молитвами святых мученик, стаста яко столпа непоколеблема.
М-65 Убивці б’ють М. … яша М. и растягоша за руце, почаша бити руками по сердцю, по семь повергоша и на землю и бияхуть и пятами… … и М. имша, растягоша и по земли за руце и за нозе, бияхут и палицами и по сердцю и по хребту, и повергоша и ниць на земли, бьяхуть и ногами И яша М. и растягоша и по земли, имше и по руце, и начаша бити руками по сердцю, и повергоша и ниц на земли и бияхут пятами… … яша святого М. и растягоша за руце и за нозе, и начаша и бити руками по сердцю, и по сем, повергоша нич его на земли и бьяхуть и пятами… … яша святого М. и растягоша за руце и за нозе, и начаша и бити руками по сердцю, и по сем, повергоша нич его на земли и бьяхуть и пятами…
М-66 М. терпить страждання
М-67 Доман відрізав голову М. Некто быв прежде хрестьян и последи же отвержеся веры хрестьянския и бысть поган, законопреступник, именем Доман, сий отреза главу святому мученику М. и отверже ю прочь. Некто отверьгися веры крестьянския и бысть поган, имянем Доман, си си [!] отреза главу блаженному М. и отверже ю прочь. Некто быв преже крестиян и отвергся веры крестьянския и бысть поган и законопреступник, именем Доман, си отрезаху главу мученику М. Некто быв прежде крестьян последи же бысть поган, законопреступник, отвергся веры крестьянскыя бысть поган именем Доман, сии отрезав святому мученику М. честную главу и отверже ю прочь. Некто быв прежде крестьян последи же бысть поган, законопреступник, отвергыйся веры крестьянскыя именем Доман, сий отрезав святому мученику М. честную главу и отверже ю прочь.
М-68 Ф. ганить татарську віру і славить християнську
М-69 Татари пропонують Ф. поклонитися і прийняти князівство …«Ты поклонися богамь нашим и приимеши все княжение князя своего». … «Ты поклонися богом нашим и всю власть приимеши своего князя». … «Ты поклонися богом нашим и приимеши княжение князя твоего». … «Ты поклонися богам нашим и приимеши все княжение князя твоего». … «Поклонися богам нашим и приимеши все княжение князя своего».
М-70 Відмова Ф. И глагола им Ф.: «Княжения не хочю, а богамь вашим не кланяюся, но хощю пострадати за Христа якоже и князь мой». И глагола им Ф.: «Княжения не хощу, а вашим богом не покланяюся, но и аз пострадати за Христа моего хощу якоже и князь мой». Глагола же Ф.: «Княжения не хочю, а богом вашим не кланяюся, но хощю пострадати за Христа якоже и князь мой». И глагола им Ф.: «Не хощю княжения, а богам вашим не кланяюся, но хощю пострадати за Христа якоже и князь мой». И глагола им Ф.: «Не хощю княжения, и богам вашим не кланяюся, но хощю пострадати за Христа якоже и князь мой».
М-71 Федору відрізали голову Тогда начаша Ф. мучити, якоже и преже М.; после же честную его главу отрезаша. Тогда и Ф. начаша мучити, якоже и блаженаго М.; после же честную ему главу урезаша. Тогда начаша мучити Ф., якоже преже М.; последи же честную его главу отрезаша. Тогда начаша и Ф. мучити, якоже и М.; после же честную его главу урезаша. Тогда и Ф. начаша мучити, якоже и М.; после же честную его главу урезаша.
М-72 Кінець М. і Ф. И тако благодаряще бога пострадаша и предаша святые свои души в руце божии новосвятая мученика. Ти тако благодарящи бога и предаста святые свои души в руце божии новоявленная святая мученика М. и Ф. месяца септяврия в 20 день. Ти тако благодаряще бога пострадаста за Христа и предаста святые свои душе в руце божии и [27] новосвятая мученика. Ти тако благодаряще Христа пострадаста и предаста святеи свои души в руце божии новосвятая мученика. Ти тако благодаряще Христа пострадаста и предаста святеи свои души в руце божии и новосвятая мученика.
М-73 Тіла М. та Ф. кинули псам, але пси багато днів їх не торкали Святеи же телеси ею повержене бысть псом на снедь… Святеи же телеси еи повержени бысть псом на снедь… Святеи же телеси ею повержени быша псом на снедь… Святеи же телеси еи повержене бысть псом на снедь… Святеи же телеси ею повержене бысть псом на снедь…
М-74 Над тілами з’явився вогненний стовп … столп огнен от земля до небесе явися над телесема ею, сияющь пресветлыми лучами на утвержение христианом, а на обличение тем, иже оставивше бога и покланяются твари, и на устрашение поганым. … яви столп огнен от земля до небеси над телом ею, сиающе пресветлыми лучами, на утвержение крестьяном, и на обличение же оставлешим бога, еже ся покланяют идолом, на устрашение поганым. … столп огнен от небеси до земля явися над телом, сиающи пресветлыми лучами, на утвержение крестияном и обличение тем, иже, оставивше бога, покланяются твари, и на устрашение поганым. … столп огнен явися над телом ею сиающь пресветлыми лучами на утвержение крестяном, на обличение тем, оже [!] оставивше бога покланяхуся твари, на устрашение поганым. … столп огнен явися над телом ею сиающь на утвержение крестяном, на обличение тем, еже оставльше бога покланяхуся твари, и на устрашение поганым.
М-75 Їх тіла зберегли якісь християни Святеи же и честнеи телеси ею некими хрестьяны богобоязнивыми сохранене бысте. А святеи же честне телеси его [28] богобоязнивыми крестьяны сохранени быста. Святеи же телеси ею некими крестьяны и богоязнивыми сохранены быста. Святеи же и честнеи телеси ею некими крестьяны богобоязнивы мужи сохранена быста. Святеи же и честнеи телеси ею некими крестьяны и богобоязнивыми мужи схранена быста.
М-76 Вшанування пам’яті М. і Ф. у Ростові
М-77 Дата загибелі М. і Ф. 6753 року 20 вересня [В М-1 та М-72 – 20 вересня] 6754 року 20 вересня 23 вересня 23 вересня
М-78 М. і Ф. моляться за нас Ею же молитвами достоини будем вси обрести милость и отпущение грехов от господа Исуса Христа в нынешний век и в будущий, славяще вкупе отца и сына и святого духа, ныне и присно и в веки веков. Аминь. Ею же молитвами да сподобит ны Христос бог царствию своему, ему же слава со отцем. Ею же моление достоити [29] будем вси обрести милость и отпущение грехов от господа нашего Исуса Христа в нынешний век и в будущий. Ею же молением достоини будем вси обрести милость и отпущение грехов от господа нашего Исуса Христа в нынешний век и в будущий.
Подано епізодів 58 56 45 59 59
Пропущено епізодів 21 23 34 20 20

Примітки

1. Так в тексті. Мабуть, треба има.

2. В іншому списку С-4 краще: бежавшю.

3. Тут пропущено присудок, мабуть, звати.

4. Тут в текстах С-3 різночитання: канове – каконове – каинове. Як слушно зауважив Серебрянський, слово було незрозуміле пізнім писарям.

5. При скороченні втратився глузд речення.

6. В інших списках С-5 тут стоїть: ишли кланятися / ехаша, поклонишася ему (НИС-2).

7. В іншому списку С-3 цей зіпсований фрагмент переосмислено: «купно идолом».

8. Тут стоїть црвы під титлом, але без виносного с. І форма слова невідповідна: дари – не цареви (кому), але царевы (чиї).

9. Оцей сполучник и зайвий, або писар заплутався зі перефразуванням: князі і [ще хтось] з боярами.

10. В іншому списку С-3 – купно, видно, писар не розумів, що за кущ.

11. Стилізовано незручно: на початку стоїть он (в однині, мабуть Батий), а в кінці множина (прельстят), як в давніших списках.

12. Оце им мені незрозуміле, за контекстом мало би бути ею (прелестью).

13. В іншому списку С-5 тут додано: духовный священы иерей Иван (НИС-2).

14. Оскільки відповідь М. тут пропущена, глузд змінився: Ф. висловив солідарність не з М., а з духовником.

15. В інших списках С-3 – инем, вернем.

16. Знову внаслідок скорочення пропав глузд.

17. Епізод скорочено, кінець слів духовного отця опущено.

18. Тут явний пропуск (мабуть, кусту), бо залишився тільки сполучник и.

19. Матфій, 10, 32 – 33.

20. Знову скорочення веде до втрати глузду речення.

21. В інших списках С-3 – венец, коць.

22. Не зовсім ясно, чому тут двоїна замість множини.

23. Sic. Порівняння варіантів С-5 показує, що писарі вагалися – чи це слово чоловічого роду (свой) чи жіночого (свою).

24. Стилізація епізоду незручна: два зайвих сполучники и, до того ж неузгодженість дієслів у відповіді.

25. Тут у НИС-2 стоїть цря під титлом, але без звичайного в цьому слові виносного сц(с)ря. Це не зазначено як різночитання ані у Серебрянського, ні у Лосевої. Можливо, похибка друку.

26. Ці слова є в . Вони входять як у Тріодь пісну, так і в Тріодь цвітну. Їх співають на різні дні.

27. Мабуть пропущено бысть.

28. В інших списках С-3 правильніше – ею.

29. Здається, ці два слова – описка, в С-5-159 поправніше.