Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Короткі проложні тексти (16 – 17 ст.)

Микола Жарких

Пізні короткі проложні тексти (16 – 17 ст.), на відміну від розглянутих вище ранніх коротких текстів, виникли з необхідності скоротити СМФ до розміру типової проложної статті.

Маємо два таких скорочення, Одне походить із рукописів 16 ст. і було опубліковано М. Серебрянським під назвою «загально-руська редакція СМФ» [НИС-2, с. 52]. Я позначаю цей варіант як С-11. Пізніше з його використанням було написано варіант для друкованого Пролога (С-12).

До друкарського верстата СМФ уперше дісталось у Москві в 1642 році. Там ще в 1641 році почали були друкувати Пролог і надрукували перший том (вересень – лютий). Не закінчивши це видання, друкарі розпочали в 1642 р. нове, до якого було включено понад 20 статей про російських святих, серед них і потрібне нам СМФ, котре я скорочено позначаю як С-12. В 1643 р. було надруковано другий том цього видання (березень – серпень).

Я користувався сканом примірника Російської державної бібліотеки: , первая четверть (сентябрь-ноябрь). – Москва : Печатный двор, 16 декабря 1642 [15.12.7150 – 16.12.7151]. – [882] с. [висловлюю вдячність Вірі Ченцовій за вказівки на скани]. Сторінки цього видання не нумеровані, у скані СМФ знаходиться на с. 161 – 165. [В сильно скороченому і непридатному для науки вигляді СМФ із цього Пролога передруковано в книзі: Литературный сборник 17 века Пролог. – М.: Наука, 1985 г., с. 180 – 181.]

Склад цих варіантів можна подати так:

Епізод С-11 С-12
М-1 Заголовок В той же день убиение святою мученику великаго князя Михаила Черниговскаго и боярина его Феодора от Батыя царя С-11
М-2 Автор
М-3 М. – християнин [Як в С-1, кінець:]… славу суетную, иже есть худжешее паучины. С-1, С-11, С1ЛСІ, ВПЛ, ВЛ
М-4 Обов’язки християнина
М-5 Походження М.
М-6 М. почув про прихід варварів
М-7 Як бог карає грішників
М-8 Напад татар В лето 6746 бысть нахожение безбожного царя Батыя… С-11
М-9 Біблійні порівняння Яко же при Нои и при Лоте…
М-10 Поразка Мстислава
М-11 Люди ховались у містах
М-12 М. в Києві наказав убити татарських послів
М-13 М. утік до Угорщини
М-14 Інші люди тікали в далекі краї
М-15 Падіння Києва
М-16 Загибель і полон людей
М-17 Мало людей залишилось, їх порахували
М-18 і почали брати данину
М-19 Князі і люди повертались / М. повернувся до Києва
М-20 Татари кликали їх [князів?] до Батия Царь же Батый призываа их лестию… С-11
М-21 Слова наказу
М-22 Князі поклоняються С-11
М-23 Звичай Батия и повеле покланятися идолом канови [1] и кусту и огневи.
М-24 Татари приносять жертви
М-25 Багато князів з боярами підкорились і просили собі волості И мнози идоша сквозе огнь и поклонишася идолом славы ради света сего
М-26 Татари давали їм [те що просили] і спокушали мирською славою и душа своя погубиша
М-27 М. перебував у Чернігові РПТ, РЛТ, ТПС, але ніде нема згадки про Ф.
М-28 М. вирішив поїхати до Батия і викрити його спокусу РПТ, РЛТ
М-29 М. приїхав до свого духовного отця Тут М. одразу просить благословення постраждати за віру
М-30 Промова духовного отця
М-31 Відповідь М.
М-32 Відповідь Ф.
М-33 Духовний отець пророкує мучеництво М. і Ф.
М-34 Духовний отець благословляє М. і Ф. … поучил я доволно от святого писания и благословив я… – перефразовано ТПС
М-35 М. збирається в дорогу й їде
М-36 М. і Ф. приїхали до Батия Є скрізь
М-37 Наказ Батия волхвам
М-38 Волхви хотять провести М. і Ф. крізь вогонь Царь же нужаше ею поклонитися солнцу и огню.
М-39 Приготування вогнів
М-40 М. відмовляється пройти крізь вогонь і поклонитись ідолам «Мы, царю, покланяемся и святеи живоначальнеи троици, отцу и сыну и святому духу». Она же царево повеление преобидета и идолом его не поклонистася.
М-41 Політична декларація М. (1)
М-42 Слова М. до Ф.
М-43 Волхви доповідають Батию
М-44 Єлдега (вельможа Батия) наказав мучити М. і потім наказав відрізати М. голову
М-45 Батий послав свого вельможу Єлдегу з наказом – поклонитися або померти (1) Царь же возъярився и повеле стольнику своему Ельдеге убити святых исповедник. Царь рече: «Почто повеление мое преобидета и богом моим не поклонистася, солнцу и огню?»
М-46 Слова наказу (1)
М-47 Політична декларація М. (2) М. же рече: «Недостойно есть христианом поклонятися твари паче творца…» – ТПС – М-40
М-48 Діалог М. та Єлдеги (1)
М-49 Діалог Бориса та М. (1) Мнози же приходжаху ко святому М. от своих ему и моляху его, глаголюще: «Сотвори волю цареву». – С-5, РЛТ, ТПС, НикЛ., СтепенКн
М-50 Думка Ф.
М-51 Промова Ф. до М.
М-52 М. відмовляється від мирської слави
М-53 Батий послав свого вельможу Єлдегу з наказом – поклонитися або померти (2) Слышав же царь, яко не возможе святаго увещати ласканием словес своих, ни прещением смерти устрашити… – НикЛ, ПСЛФ, СтепенКн
М-54 Слова наказу (2)
М-55 Політична декларація М. (3)
М-56 Запитання Єлдеги і богословська декларація М.
М-57 Діалог М. та Єлдеги (2)
М-58 Єлдега доповідає Батию
М-59 Наклеп Єлдеги на М.
М-60 Гнів Батия
М-61 М. і Ф. співають мученицький гімн
М-62 Причастя М. і Ф.
М-63 Остання відмова М. і Ф.
М-64 Гімн мучеників
М-65 Убивці б’ють М. И повеле Батый святаго растягнути за руце и за нозе и бити немилостиво по всему телу его… – ТПС
М-66 М. терпить страждання
М-67 Доман відрізав голову М. И убиен бысть великий князь М. за святую веру крестьянскую, ТПС
М-68 Ф. ганить татарську віру і славить християнську
М-69 Татари пропонують Ф. поклонитися і прийняти князівство ТПС
М-70 Відмова Ф. ТПС
М-71 Федору відрізали голову такоже и Ф. боярин его убьен быть за честное исповедание Христа бога нашего. ТПС
М-72 Кінець М. і Ф. ТПС
М-73 Тіла М. та Ф. кинули псам, але пси багато днів їх не торкали РЛТ, ТПС
М-74 Над тілами з’явився вогненний стовп ТПС
М-75 Їх тіла зберегли якісь християни ТПС, НикЛ, ПСЛФ
М-76 Вшанування пам’яті М. і Ф. у Ростові
М-77 Дата загибелі М. і Ф.
М-78 М. і Ф. моляться за нас

1. В інших списках – кановичам, каменеви.

Короткий текст С-11

Спільних епізодів між С-1 та С-11 – всього 6, що становить 50 % від коротшого тексту С-11. При цьому однаковий зміст епізодів М-8 та М-71 викладено зовсім різними словами.

Порівняння С-11 із групою коротких літописних текстів показує, що вони мають тільки 3 спільних епізоди, і то викладені різними словами. Отже, ці тексти не пов’язані між собою.

Порівняння С-11 з розлогими літописними текстами 15 ст. показало, що епізод М-3 має приблизно однаковий вигляд в С-11, С1ЛСІ та ВПЛ, тому два останніх літописи були обрані для докладнішого порівняння. Всі 12 епізодів С-11 присутні в обох літописах, при цьому 6 викладено приблизно однаково, а зміст інших 6 епізодів передано в С-11 та в літописах різними словами.

Далі, порівняння С-11 з С-2 із групи розлогих проложних текстів показало, що тільки 10 епізодів С-11 знаходять відповідність у значно довшому тексті С-2, а два епізоди в останньому проминено, зокрема, важливий (на мою думку) епізод М-3. Тільки в епізоді М-8 С-11 подає рік події і тим показується ближчим до С-2, ніж до літописів, які числа року в М-8 не подають.

Таким чином, С-11 є скороченням літописних текстів, скоріше за все, С1ЛСІ. Маючи перед собою літопис, автор С-11 міг узяти з нього і дату походу Батия, не звертаючись до інших варіантів СМФ.

Короткий текст С-12

Автор С-12 створив сильно скорочену комбіновану редакцію, в якій на початку цілком виразно слідував С-11, а потім перейшов на ТПС. При цьому скороченні повністю випав Єлдега, цар все робить сам. Також випала політична декларація Михайла, а залишилась тільки його відмова поклонитися. Внаслідок такого скорочення в С-12 немає ніяких характерних структурних рис.

Тільки в епізоді М-53 видно запозичення з НикЛ чи подібного тексту (ПСЛФ, СтепенКн) – дуже характерної спроби Батия власкавити Михайла.

Текст зазнав сильного спрощення і став більш прямолінійним (Михайло не пропонує Батию компроміс).

Надалі упродовж 17 – 19 ст. Пролог мав ще багато перевидань, але їх розгляд виходить за рамки моєї теми.