Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Перелік скорочень

Микола Жарких

ВЛ – Воскресенський літопис [ПСРЛ, 1856 г., т. 7; СМФ – с. 152 – 156].

ВПЛ – Вологодсько-Пермський літопис [ПСРЛ, 1959 г., т. 26; СМФ – с. 82 – 85].

ГВЛ – Галицько-Волинський літопис, остання частина Іпатіївського літопису.

ГЗ1460 – гіпотетичний літописний звід 1460-х років, нащадок С1ЛСІ і попередник МЗ1492 (докладніше…).

ГИМ – Государственный исторический музей (Москва).

ЄЛ – Єрмолінський літопис [ПСРЛ, 1910 г., т. 23; СМФ – с. 81].

ЗПМ – Записка про пам’ять Михайла (умовно виділений фрагмент С-1, докладніше…).

ІпатЛ – Іпатіївський літопис [ПСРЛ, т. 2; є кілька видань, в т. ч. ].

КЛТ – короткі літописні тексти СМФ. Група об’єднує варіанти ЄЛ, Л72ЯСІ, Л72ЯМІ, НЛД (докладніше…).

КПТ – короткі проложні тексти СМФ (докладніше…).

Л72ЯСІ – Літопис від 72-х язик старшого ізводу [ПСРЛ, 1962 г., т. 28; СМФ – с. 56].

Л72ЯМІ – Літопис від 72-х язик молодшого ізводу [ПСРЛ, 1962 г., т. 28; СМФ – с. 214].

ЛД-* – варіанти тексту СМФ за Л. О. Дмитрієвим [Дмитриев Л. А. Сказание о убиении в орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора. – Словарь книжников и книжности Древней Руси, Ленинград, 1989 г., т. 2, ч. 2, ].

ЛЛ – Лаврентіївський літопис [ПСРЛ, т. 1; є кілька видань, в т. ч. ].

ЛЛЗ – Лицевий літописний звід. Текст СМФ з Лаптевського тому цього зводу подано як додаток до Никонівського літопису [ПСРЛ, 1885 г., т. 10, с. 237 – 244].

МЗ1492 – Московський літописний звід 1492 р. [ПСРЛ, 1949 г., т. 25; СМФ – с. 136 – 139].

МС-* – варіанти тексту СМФ за М. І. Серебрянським (НИС-1).

Н1ЛМІ – Новгородський 1-й літопис молодшого ізводу [Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / А. Н. Насонов. – М.-Л., 1950 р.; СМФ – ].

Н1ЛСІ – Новгородський 1-й літопис [Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / А. Н. Насонов. – М.-Л., 1950 р.].

НикЛ – Никонівський літопис [ПСРЛ, 1862 – 1904 гг., тт. 9 – 13; СМФ – т. 10, с. 130 – 133].

НИС-1Серебрянский Н. И. . – М.: 1915 г. [дослідження].

НИС-2Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. – М.: 1915 г. [тексти, URL той самий].

НЛД – Новгородський літопис Дубровського [ПСРЛ, 2004 г., т. 43; СМФ – с. 95].

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. Для кожного тому я зазначаю перше видання (воно ж найбільш приступне у Мережі). В останні 20 років випускаються перевидання, котрі містять нові передмови, але текст пам’яток там скрізь сканований, без нової обробки рукописів.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва).

РНБ – Российская национальная библиотека (Санктпетербург).

РЛТ – розлогі літописні тексти СМФ. Група об’єднує варіанти С1ЛСІ, Н1ЛМІ, МЗ1492, ВПЛ, ТверЛ, ВЛ, ХолмогорЛ (докладніше…).

РПТ – розлогі проложні тексти СМФ. Група об’єднує варіанти С-2 – С-5 (докладніше…).

С-* – варіанти тексту СМФ за М. І. Жарких. Ці позначення є основними в даній роботі.

С-0 = ЛД-1 – Протограф РПТ (тут і далі С-* – скорочення від «Сказання»; докладніше…).

С-1 = МС-1 = ЛД-2 = БК-1 – Ростовський текст СМФ (докладніше…).

С-2 = МС-4 = ЛД-5 = БК-5 – «редакція з іменем Андрія» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-3 = МС-5 = ЛД-6 = БК-6 – «редакція з іменем Іоана» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-4 = МС-6 = ЛД-8 = БК-7 – «скорочена редакція з іменем Іоана» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-5 = МС-7 = ЛД-7 = БК-2 – «розширена редакція з іменем Андрія» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-6 = МС-12 – «Архівська редакція» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-7 = МС-13 – «Мінейна редакція» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-8 = МС-11 – «Соловецька редакція» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-9 = МС-9 = ЛД-9 = БК-9 – «особлива проложна редакція» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-10 = МС-15 = ЛД-14 – «Чудовська редакція» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-11 = МС-2 = БК-8 – «Загальноруська редакція» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С-12 = МС-3 – «редакція друкованого Пролога» за М. І. Серебрянським (докладніше…).

С1ЛСІ – Софійський 1-й літопис старшого ізводу [ПСРЛ, 2000 г., т. 6, вып. 1; СМФ – стб. 318 – 325].

С3Л – Софійський 3-й літопис = Софійський 1-й літопис за списком Царського [ПСРЛ, 1994 г., т. 39; СМФ – с. 84 – 86].

СимЛ – Симеонівський літопис [ПСРЛ, 1913 г., т. 18; СМФ – с. 66 – 69].

СМФ – «Сказання про загибель в Орді князя Михайла Чернігівського і боярина Федора».

СтепенКн – Степенна книга [ПСРЛ, 1908 г., т. 21, ч. 1; СМФ – с. 267 – 277].

СТН – «Слово про татарську неволю», гіпотетичний попередник СМФ (докладніше…).

ТверЛ – Тверський літопис [ПСРЛ, 1863 г., т. 15; СМФ – ].

ТЛ – Троїцький літопис [Приселков М. Д. . Реконструкция текста. – М.: 1950 г.].

ТПС – тексти Пахомія Серба. Група об’єднує варіанти С-6 – С-9 (докладніше…).

ХолмогорЛ – Холмогорський літопис [ПСРЛ, 1977 г., т. 33; СМФ – с. 69 – 71].

Хронограф – Хронограф редакції 1512 р. [ПСРЛ, 1911 г., т. 22, вып. 1; СМФ – с. 399 – 400].