Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Перелік митрополитів у ВС

Микола Жарких

Для осідків вживаються скорочення: В – Владимир (на Клязьмі), К – Київ, М – Москва, Н – Новогрудок, С – Смоленськ. Роки правління проставлені за , котра слідує тут за Д. Блажейовським [Блажейовський Д. Ієрархія київської церкви : 861 – 1996 рр. – Льв. : Каменяр, 1996 р.].

Ім’я Роки правління (осідок) Примітки
2-1 Михаїл 988 – 992 (К) Баснословний
2-2 Леонтій 992 – 1008 (К) Баснословний
2-3 Феопемпт 1035 – 1049 (К)
2-4 Іларіон 1051 – 1055 (К)
2-5 Єфрем 1055 – 1061 (К)
2-6 Георгій 1062 – 1073 (К)
2-7 Іоан 1077 – 1089 (К)
2-8 Іоан скопець 1089 – 1091 (К) Далі нема Єфрема Переяславського
2-9 Миколай 1097 – 1101 (К)
2-10 Никифор 1104 – 1121 (К)
2-11 Никита 1122 – 1126 (К)
2-12 Никита ?
2-13 Михаїл 1130 – 1145 (К)
2-14 Климентій 1147 – 1149 (К)
2-15 Костянтин 1156 – 1159 (К)
2-16 Федір 1161 – 1163 (К)
2-17 Іоан 1164 – 1166 (К)
2-18 Костянтин 1167 – 1169 (К)
2-19 Никифор 1182 – 1198 (К)
2-20 Матфій 1200 – 1220 (К)
2-21 Кирил 1225 – 1233 (К)
2-22 Кирил 1233 – 1236 (К)
2-23 Йосиф 1237 – 1240 (К) Далі нема Кирила 3-го
2-24 Максим 1285 – 1305 (К, В)
2-25 Петро 1308 – 1326 (В, М)
2-26 Пимен 1382 – 1389 (М)
2-27 Феогност 1328 – 1354 (М)
2-28 Михаїл 1378 – 1380 (М) Мабуть, Митяй
2-29 Діонісій 1384 – 1385 Тільки іменований, не правив
2-30 Герасим 1432 – 1435 (С)
2-31 Галактіон ?
2-32 Миколай ? Мабуть, подвоєння 2-9
2-33 Пимен Подвоєння 2-26
2-34 Іоан ?
2-35 Василь ?
2-36 Іоан ?
2-37 Симеон ?
2-38 Олексій 1354 – 1378 (М)
2-39 Кіпріан 1381 – 1406 (К, М)
2-40 Фотій 1410 – 1431 (М)
2-41 Григорій ? Може, Цамблак (1415 – 1419)?
2-42 Іоан ? Може, московський митрополит Іона (1448 – 1461)?
2-43 Геронтій 1473 – 1489 (М)
2-44 Симон 1495 – 1511 (М)
2-45 Іоан ? Мабуть, помилкою замість Іони 1-го Глезни (1488 – 1494)
2-46 Макарій 1495 – 1497 (Н)
2-47 Йосиф 1498 – 1501 (Н) Болгаринович
2-48 Іоан ? Мабуть, помилкою замість Іони 2-го (1503 – 1507)
2-49 Йосиф ? Йосиф 2-й Солтан (1508 – 1527) або Йосиф 3-й Русин (1522 – 1533)
2-50 Макарій 1534 – 1555 (Н) Москвитянин
2-51 Сильвестр 1556 – 1557 (Н) Белькевич
2-52 Іоан ? Мабуть, помилкою замість Іони 3-го Протасевича (1568 – 1577)
2-53 Ілля 1577 – 1579 (Н) Куча
2-54 Онисифор, прозваний Дівочка 1579 – 1589 (Н)
2-55 Михаїл Рагоза, Достоїн поминання предводитель і начальник однѣй [тобто унії] 1589 – 1599 (Н)
2-56 Іов Борецький 1620 – 1631 (К)
2-57 Сильвестр Косов 1647 – 1657 (К)
2-58 Ісайя Копинський 1631 – 1633 (К)
2-59 Петро Могила 1633 – 1647 (К)

При розгляді імен кидається у вічі велика кількість «Іоанів» при повній відсутності «Іон». Це можна пояснити, якщо припустити, що писар не чував імен митрополитів, а мав перед собою тільки перелік, в якому стояли літери Іон – що могло означати як Іоана, так і Іону. У ВС же скрізь написано повністю Іоан.

Повною загадкою залишаються імена Миколай (2-32 – хіба би це було подвоєння 2-9) та Василь (2-35). Унікальне ім’я Пимен записано двічі (2-26, 33) – це однозначна помилка, слід некритичного об’єднання різних переліків.

З наступної хронологічної діаграми можна побачити, що перелік має лише приблизно хронологічне упорядкування, і за кожним розривом хронології можна добачати перехід до нового джерела:

Хронологія київських митрополитів

Хронологія київських митрополитів

Тут ми бачимо, що Пимен (2-26) заскочив не на своє місце у хронології; також вирвані з хронологічної послідовності Олексій (2-38), Кіпріан (2-39) та Фотій (2-40), яких слід було поставити після Феогноста (2-27) і перетасувати з Митяєм (2-28) та Діонісієм (2-29).

Отже, перелік можна розбити на наступні 5 блоків:

1, давньоруські митрополити до Петра (2-1 – 2-25);

2, плутаний перелік 14 ст. (2-26 – 2-37);

3, загальноруські та московські митрополити 14 – 15 ст. (2-38 – 2-44);

4, митрополити Великого князівства Литовського кін. 15 – кін. 16 ст. (2-45 – 2-55);

4, київські митрополити 17 ст. (2-56 – 2-59).

З них блоки 1, 3, 4 упорядковані хронологічно, майже без незрозумілих імен, але з деякими пропусками. 5-а частина, на мою думку, писалась за пригадками, тому про Копинського й Могилу згадали пізніше і приписали після Косова – діючого митрополита на час написання історичної частини ВС. 2-й блок містить усі неясні імена і більшість порушень хронології, тому для 1 – 4-го блоків слід шукати незалежні джерела.