Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Аналіз варіантів тексту

Микола Жарких

Починаємо аналіз традиційно – із з’ясування залежності списків.

Ця робота в даному випадку дуже легка і прозора – її навіть можна використовувати для практичних занять зі студентами-істориками.

Порівняння Біл1Л та Біл2Л показує, що вони походять зі спільного протографа (Біл0Л) з певними індивідуальними різночитаннями. Наприклад, в Біл1Л пропущено епізоди 7 – 9, хоча вони були в С1ЛСІ, а отже, і в Біл0Л; в Біл2Л пропущено число князів в епізоді 11 (хоча воно було вказано в С1ЛСІ, а отже і в Біл0Л). Ми можемо думати, що в Біл0Л було помилкове написання поляне (10) замість правильного подоляне в С1ЛСІ, і це помилкове написання поширилось по всіх списках.

У Віт4Л повість запозичена з Біл0Л (незначні співпадіння Віт4Л з Біл2Л слід вважати випадковими, і в той же час є й відмінності). При цьому в Віт4Л допущено деякі характерні описки, які були успадковані в наступних списках: це написання імені Темір-Тиклуй замість Кутлуй, перейменування Льва Корьядовича на Гліба Корьядовича (30), помилкове написання Волоський замість Волинський (36). Всі ці описки говорять нам, що писар Віт4Л не був знайомий з предметом.

Від Віт4Л походить і текст Лит1Л, в якому маємо пропуск епізодів 33, 34 (так само як у Віт4Л). Разом з тим Корьядович (30) названий Левом (як у Біл2Л), а не Глібом (як у Віт4Л). Розгляд вставки з білоруського літопису в Лит1Л показує, що в Лит1Л маємо сильно скорочений і зіпсований текст Віт4Л.

До тексту зроблено незначні доповнення. Так, Спитко (39) правильно названий паном краківським (тобто воєводою, не князем, як у Біл0Л); разом з тим князь Андрій Полоцький (23) названий Кейстутовичем. Вище ми бачили, що автор Лит1Л відносив Андрія до синів Кейстута (ППВ, епізод 15) – і тут він не забув ще раз про це нагадати. Але це – його особиста думка, не більше.

Повість у складі Віт6Л переписана з Віт4Л, про що нам говорять характерні епізоди 30, 36, іменування царя Тиклуєм, а також пропуск епізодів 33, 34. Разом з тим Віт6Л запроваджує деякі свої характерні написання, відмінні від Віт4Л, які поширюються далі. Це пропуск епізодів 10, 27, 37, імені Кіндир в епізоді 25; заміна своїм двором на своїм людом (3), переможемо царя на уб’ємо царя (14), князь на пан (39); додатки і з уланами (16), стояв під Києвом 3 дні (19).

Але найбільш характерна особливість Віт6Л, яка дозволяє виділити її як особливу редакцію – це поява фантастичного Промчеслова. Виник він під пером недбалого писаря – у той самий спосіб, як підпоручик Кіже в оповіданні Тинянова.

В Біл2Л читаємо:

В літо 6903. Був бій царю Темір-Тиклую з Тохтамишем…

Того ж літа [тобто 6903-го!] прийшов великий князь Вітовт до Смоленська, а перед тим промче слава: «На Темір-Туклуя іду». І виїхав до нього князь Гліб Святославич… [далі йдуть інші події 6903 року та записи за 6904 і 6905 роки.]

В літо 6906. Було побоїще великому князю Вітовту з царем Тимер-Куклуєм… [і далі повість про битву на Ворсклі].

Недбалий писав Віт6Л почав: «Того ж літа…» – забувши вказати, якого саме! Побачивши імена Вітовта, Темір-Кутлуя і Гліба Святославича – ті самі, які фігурують на Ворсклі – він вирішив об’єднати ці оповідання, викинувши те, що їх розділяло (варіант: може, в цього був дефектний протограф, де це місце не читалось).

Слів протографа промче слава він просто не зрозумів і утворив із них міфічного персонажа – Промчеслова (чукча, котрий закінчив партійну школу, знав, що «Слава КПСС» – це взагалі не чоловік, а от писар Віт6Л не знав).

В С1ЛСІ це місце читається докладніше:

Вітовт пішов з військом, роблячи вигляд (творяся) на Темір-Кутлуя, а не на Смоленськ. І пішла чутка (промчеся слово) така скрізь, щоб смоляни не підготувались (оплошали).

Тобто Вітовт, якщо вірити С1ЛСІ, свідомо розпускав правдоподібну дезінформацію для забезпечення походу на Смоленськ, що йому і вдалося.

В Біл2Л це викладено скорочено, але цілком зрозуміло. Тим не менше писар Віт6Л цього місця не зрозумів, і виникло потужне перекручення. А історикам з цього наука – ніколи не користуватись пізніми копіями ранніх текстів як джерелом!

Тексти повісті в Лит4Л – Лит7Л всі походять від Віт6Л з її Промчесловом. Разом з тим група Лит4Л – Лит7Л має деякі спільні риси, які протистоять читанням Віт6Л. Це перш за все пропуск епізоду 7. З урахуванням усіх попередніх спостережень ми маємо ще одну підставу припустити існування Лит0Л – спільного протографа усіх «литовських» літописів, який походить від Віт6Л (ми ще поговоримо про нього детальніше в розділі про «литовські» літописи).

Список Лит6Л походить від Лит5Л (епізоди 17, 36, 38); список Лит7Л також походить від Лит5Л (епізоди 9, 36, 38). Разом з тим список Лит7Л не може походити від Лит6Л – цей останній дуже недбалий, тоді як Лит7Л кращий (в епізодах 26, 29, 30, 39).

Отже, стемма списків виглядає так:

Стемма «Повісті про битву на Ворсклі»

Стемма «Повісті про битву на Ворсклі»