Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Аналіз звісток 1310 – 1427 рр.

Микола Жарких

Ми завели в таблицю всі звістки Біл0Л за 1310 – 1427 роки. Що це дає нам для з’ясування джерел Біл0Л?

Перш за все треба зазначити, що наша велика таблиця чітко ділиться по вертикалі на дві групи, які ми скорочено називаємо МТГ та СНГ (МТГ – «московсько-тверська група літописів» на позначення ТЛ – СимЛ – РогЛ; СНГ – «софійсько-новгородська група літописів» на позначення С1ЛСІ – НКЛ – Н4Л), а по горизонталі – на три смуги, з яких перша охоплює звістки 1 – 125 (6818 / 1310 – 6893 / 1385 роки), друга – звістки 126 – 190 (6893 / 1385 – 6918 / 1410 роки), третя – звістки 191 – 239 (6918 / 1410 – 6935 / 1427 роки).

Ці три смуги відповідають трьом джерелам Біл0Л, як то дуже добре видно з наступних узагальнених таблиць (складаючи їх, я перш за все дивився на сам факт присутності звістки в літописі, і тільки в другу чергу – на текстове оформлення звістки).

Перше джерело (1310 – 1385 рр.)

Джерело записів Біл0Л Епізоди Кількість
Тільки в СимЛ 1 2 3 4 5 8 15 19 67 71 72 94 102 13
Тільки в РогЛ 6 13 16 20 26 38 45 55 58 60 61 66 69 83 84 88 93 17
Якийсь із МТГ 27 28 31 36 37 39 40 41 43 44 47 49 50 51 52 53 54 56 57 59 63 64 65 68 73 75 76 77 79 85 89 90 91 92 95 96 97 99 101 103 105 107 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119 122 123 125 55
МТГ в цілому 85
Тільки в С1ЛСІ 0
Тільки в НКЛ 0
Тільки в Н4Л 0
Якийсь із СНГ 81 1
СНГ в цілому 1
МТГ або СНГ 7 9 10 11 12 14 17 21 22 23 24 25 30 32 33 34 35 42 46 48 62 70 74 80 82 86 87 98 100 104 109 111 120 33
Тільки в Біл0Л 18 29 78 106 121 124 6

Першим джерелом виступає у нас МТГ – із неї в Біл0Л запозичено 118 звісток, або 94%! Натомість записи, характерні для СНГ, тут представлені тільки один раз (звістка 81 вочевидь запозичена із С1ЛСІ при компоновці Біл0Л).

В силу фрагментарної збереженості Троїцького літопису ми не маємо в Біл0Л жодної звістки, яку можна було б однозначно пов’язати з ТЛ. Натомість ми бачимо цілі значні серії звісток, які є тільки в СимЛ (і яких нема в ТЛ / РогЛ) та які є тільки в РогЛ (і яких нема в СимЛ / ТЛ).

До найбільш яскравих запозичень із СимЛ належать епізоди 1 (1310 р., митрополит Петро в Брянську), 4 (1316 р., новгородці в Торжку), 8 (1318 р., мор у Твері). Таким чином, немає ніякого сумніву, що писар Біл0Л використав СимЛ.

До найбільш яскравих запозичень із РогЛ належать епізоди 13 (1325 р., церква Федора у Твері), 16 (1326 р., кн. Олександр Михайлович на великому княжінні), 38 (1341 р., кн. Костянтин Суздальський), 45 (1347 р., скандальний шлюб кн. Семена Івановича), 55 (1352 р., заколот у Царгороді). Таким чином, немає ніякого сумніву, що писар Біл0Л використав РогЛ.

Як не дивно, ніхто з дослідників так і не побачив у Біл0Л слідів Рогозького літописця – всі один за одним повторювали, що джерело згаданих повідомлень невідоме. Довелось мені попрацювати Шахматовим (не отримуючи, однак, його академічного жалування!).

Я не бачу підстав припускати існування «протографа» (тобто літопису, який об’єднував би СимЛ та РогЛ) – це припущення нічого не пояснює і суперечить бритві Оккама. Якщо автор «протографа» мав ці два літописи, то так само їх міг мати і писар Біл0Л, як це ми скоро побачимо.

Друге джерело (1385 – 1410 рр.)

Джерело записів Біл0Л Епізоди Кількість
Тільки в СимЛ 0
Тільки в РогЛ 0
Якийсь із МТГ 0
МТГ в цілому 0
Тільки в С1ЛСІ 128 132 133 134 142 143 144 145 146 163 175 178 180 182 14
Тільки в НКЛ 0
Тільки в Н4Л 187 1
Якийсь із СНГ 126 127 129 130 131 135 136 137 138 139 140 141 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 164 165 166 168 171 172 173 174 176 177 179 181 183 185 186 190 41
СНГ в цілому 56
МТГ або СНГ 161 162 167 169 170 188 189 7
Тільки в Біл0Л 153 1

Кардинально інша ситуація – з другою групою звісток. тут 56 записів із 65, або 86%, ми можемо пояснити використанням тільки одного джерела – Софійського 1-го літопису старшого ізводу. Натомість повідомлення, характерні для МТГ, тут зникають повністю.

Ще одним показником зміни джерела виступає подвоєння запису про захоплення Коломни (122 + 130). Епізод 122 запозичено з МТГ і відповідно датовано 6893 роком (в СНГ під цим роком його нема). Епізод 130 такого ж змісту запозичено з С1ЛСІ, де він датований 6894 роком (в МТГ під цим роком його нема). Тобто кожен з літописів МТГ та СНГ має тільки один запис про Коломну, і лише в Біл0Л цей запис подвоєно внаслідок переходу до нового джерела.

Третє джерело (1410 – 1427 рр.)

Джерело записів Біл0Л Епізоди Кількість
Тільки в СимЛ 0
Тільки в РогЛ 0
Якийсь із МТГ 0
МТГ в цілому 0
Тільки в С1ЛСІ 194 199 208 209 214 215 218 221 8
Тільки в НКЛ 0
Тільки в Н4Л 226 1
Якийсь із СНГ 192 195 206 211 212 213 216 217 220 222 10
СНГ в цілому 19
МТГ або СНГ 0
Тільки в Біл0Л 191 193 196 197 198 200 201 202 203 204 205 207 210 219 223 224 225 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 30

В третій групі ми бачимо продовження використання С1ЛСІ аж до самого її кінця (запозичення в Біл0Л припиняються на 1418 році – році закінчення С1ЛСІ; далі в Біл0Л ідуть виключно унікальні звістки). Але з цього джерела взято лише 32% повідомлень; решта – це унікальні звістки Біл0Л, які цілком очевидно скупчені довкола митрополита Фотія.

Тому ми можемо сміливо припустити, що автором цієї частини Біл0Л (та мабуть і редактором-складачем всього Біл0Л до 1427 року) був писар митрополита Фотія (ПМФ). Сам Біл0Л в частині до 1427 року можна називати «Епітомою митрополита Фотія» (ЕМФ), про яку ми докладніше поговоримо у заключному розділі. Оскільки Фотій був persona grata у Москві, то природно припустити, що він мав доступ і до літописів. Так, я думаю, можна пояснити використання в Біл0Л Симеонівського та Рогозького літописів. Через той самий канал було використано і С1ЛСІ (або гіпотетичний «звід митрополита Фотія», від якого, на думку О. Г. Боброва, походять С1ЛСІ та НКЛ2 [Бобров А. Г. Новгородские летописи 15 в. – Спб.: 2001 г., глава 3.3 «Свод митрополита Фотия»]. Але Бобров ніяк не використав білоруських літописів).