Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Порівняння списків

Микола Жарких

Склад Біл1Л – Біл4Л становить значну подібність, яку ми покажемо у наступній таблиці. Оскільки початок Біл4Л аж до статті 6846 (1338) р. втрачено, ми починаємо нашу таблицю з трьох стовпчиків, а потім перейдем на чотири.

В таблиці знаки «+» позначають однакові статті, «–» повну відсутність статті.

Подія Біл1Л Біл2Л Біл3Л
1 Сказання про князів руських Втрачено початок Збережено цілком [Містить інший початок]
2 Перелік років від Адама до візантій-ського імператора Михаїла Повністю, «від Різдва Христа до царя Костянтина 310 років» Трохи зіпсовано, «від Різдва Христа до царя Костянтина 18 років»
3 Початок Русі, хозарська данина (6362, 6366, 6368 рр.) + +
4 Закликання варягів (6370 р.) … Рюрик, Синеус, Триур… Люрик [кілька разів!], Синеус, Триур
5 Записи 6377, 6387 рр. 6387. Помер Рюрик і передав княжіння своє Олегові… 6387. Передав [хто?] княжіння своє Олегові… [Невдале скорочення]
6 Олег опановує Київ (6389 р.) + +
7 Короткий перелік князів і подій + +
8 Родослівний перелік князів Переписано з пропусками Розміщено у вступній частині; інакший, ніж у Біл2Л
9 Похід Олега на греків (не датовано). Смерть Олега (6420 р.) … входять до міста з царевим мужем без зброї, 50 мужів, і творять купівлю… … входять до міста однією брамою з церкви (!) мужем без зброї, і творять купівлю… [зіпсовано]
10 Княжіння Ігоря і його загибель (6421 р.) … і похований був біля міста Коростеня у Деревах. … і похований був біля міста Корстеня (!) у Дверях. [Зіпсовано]
11 Помста Ольги (без дати) … «а самѣх [коростенців] исъсѣкоша». … «а сами изьсекошася». [Виходить, що коростенці самі себе порубали. Переписано без розуміння суті]
12 Охрещення Ольги (6455 р.) + +
13 Новгородці просять собі князем Володимира (6478 р.) «Аже бы кто шел [из] моих дѣтеи к вам». [Кінець запису механічно втрачено] «Ажь бы дошель моих детеи к вам». [Зіпсовано, але запис подано цілком] «Ажь бы дошель моих детеи к вам». [Точно як у Біл2Л]
14 Княжіння Ярополка (6485, 6481 рр.) [Лакуна] Порядок статей переплутано Хронологічний порядок відновлено, але звістки переком-поновано
15 Володимир опановує Київ (6488 р.) [Початок статті втрачено.] Перана, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргаа, Мокошь… «Мудр бо бѣ [Соломон], а наконец плъзнуся» (!) Перуна, Хорса, Дажба, Дисьтриба (!), Семаргія, Мокошь… «Мудр же бѣ, а наконец избезумися». [Помилкові написання є в обох списках.] Перуна, Хорса, Дажба, Дисотирь-бога (!), Семаргаа, Мокошь… «Мудр же бѣ, а наконец поползнуся».
16 Похід на ляхів і в’ятичів (6489 р.) + + +
17 Похід на болгар (6493 р.). Вибір віри (6494 р.) Вибір віри скорочено до 1 речення Тільки вибір віри – 1 речення
18 Похід на Корсунь (6496 р.). Розподіл волостей між синами. Перший митрополит Леон (6497 р.) + + +
19 Побудова [Десятинної] церкви (6498 р.) +
20 Боротьба Святополка з Ярославом (6523 – 6527 рр.) … «обломилася на леду дружина Святоплъча»… … «обломилася дружина Ярополча на леду»… [Зіпсовано. В обох списках помилково «Полыню» замість «Волыню».] … «обломилася на леду дружина Святополкова»…
21 Княжіння Ярослава (6529 – 6562 рр.) + + +
22 Феодосій засновує Печерську церкву (6581 р.). Смерть Феодосія (6582 р.) [Після цих записів по кілька слів – перерва на 162 роки.] + + +
23 Напад Батия на Рязань і Владимир (6745 р.) Князі ж рязанські Юрій Новгородов (!)… «Отступиша град Резарь декабря 16, а в 22 взяша»… «Есть ли в Новегородѣ князь Юрьи?» Князі ж рязанські Юрій Новогоров [Зіпсовано в усіх списках замість «Інгваревич».] «Оступиша Резань декабря в 16, а в 21 взяша» [тут краще – приступили, не відступили.] «Ес ли во граде Юрьи, князь Юрьи?» [краще. Далі значний пропуск.] Князь же рязанський Юрій Новгор-вьодоскии… «Опусти Рязань 16 декабря, а во 21 взяша» [Пропуска, зробленого в Біл2Л, тут нема; кінець запису механічно втрачено ще в протографі]
24 Битва на Сіті. Похвала кн. Васильку. Похід татар на Новгород і Козельськ (6746 р.) … «Княже, обошли и нас около»… «Ведоша [Василька] до Шерѣньского лѣса»… … «Княже, больше нас окол» [знову нерозуміння написаного]… «Ведоша до Шаръского лѣса» [зіпсовано] [Лакуна]
25 Одруження князя Олександра Невського (!) (6746 р.) + [Лакуна]
26 Битва на Неві (6748 р.) … «Старѣишина в земли Ижерьской, именем Пелъгусии»… «Отбегоша конечнѣ». … «Старѣишина в земли Жиръской, именем Пелгусеи»… «Отбегоша конечень»
[зіпсовано.]
[Початок захоплено лакуною] «Отбегли конечне».
27 Батий здобув Київ. Похід татар у Європу (без дати) … «Урдью, Баидар, Кадан, Бечяк, Меньгюи, Кююк»…
«И приде к Каменцу; видѣв же Кременец»… «на рѣцѣ на Солонои»…
… «Урду, Баидар, Бирюи, Кадан, Бечьнь, Менгуи, Кююкь»…
«И приде ко Каменьцю, и не могы разбити стены их Заславлю и зять я (!). И приде ко Кременьцю, видель же Кременец»…
«на рѣцѣ на Солои»…
… «Урду, Баидар, Бирюи, Кадан, Бечак, Меньгуи, Куюк»…
«И приид Каменьцю, и не мога розбити стены, и к Жаславлю, и звя (!) его. И приде ко Кременьцю, виде же Кременець»… [На цьому текст Біл3Л уривається]
28 4 коротких записи 6749 – 6755 рр. + +
29 2-а половина 13 ст. Один запис 6761 р. – Олександр став князем владимирським. Запис 6761 р. – воював Олександр з новгородцями. Далі ще 6 коротких записів за 6766 – 6813 рр.
30 Митрополит Петро в Брянську (6818 р.) … «съхраню входы его и исходы». … «сохраню воходы его»
[зіпсовано].
31 Статті 6823, 6824, 6826, 6830, 6833, 6835, 6836, 6842, 6846, 6849, 6850, 6851 рр. викладені в Біл1Л та Біл2Л однаково. Різночитання в наступних статтях:
32 6825 р. «на поли Бортенѣве» «на поли Беретневе»
33 6834 р. закладена церква Богородиці на Москві 4 серпня закладена церква Богородиці на Москві
34 6838 р. закладена мурована церква св. Спаса на Москві 10 травня
35 6841 р. [продовження статті 6840 р.; тут, можливо, пропущено 6841] кн. Івана Данилович оженився; кн. Олександр Суздальський помер князь Іван Данилович [що зробив – не сказано]; кн. Олександр Суздальський помер

Біл4Л має велику втрату тексту на початку і починається з півслова на статті 6846 р. Її вцілілий фрагмент не має відмінностей від Біл1Л та Біл2Л. Далі ведемо таблицю на чотири стовпчики:

Подія Біл1Л Біл2Л Біл3Л Біл4Л
36 6847 р. «воевода Александр Ивановичь» «воевода Алксандро»
[зіпсовано]
«воевода Александр Ивановичь»
37 6848 р. преставися князь великий Иоанн Данилович… Вийшов з Орди кн. Семен Іванович «октября 1» преставися князь великий Данилович [ім’я пропущено]… Вийшов з Орди кн. Семен Іванович «октября 1» преставися князь великий Иоанн Данилович… Вийшов з Орди кн. Семен Іванович «октября 11»
38 Статті 6854, 6856, 6857 рр. + Статті Біл2Л 6854, 6856 рр. тут об’єднано, при цьому одруження кн. Семена з Євпраксією взагалі випало. В статті 6857 р. маємо зіпсоване «Истьчына»
(СимЛ, Біл2Л – «Ситчина»)
39 Стаття 6858 р. Корьядова чадь Корьядова чадь; чудо у гроба св. Петра Корьядова чадь; чудо у гроба св. Петра
40 Стаття 6860 р. … «стоя на Угре нелюди»… … «стоя на Угре неделю»… [краще, ніж у Біл2Л]
41 Стаття 6861 р. [Немає першої частини]. Події у Царгороді… «взем жезл свои»… Події у Москві. Події у Царгороді… «вземь жель свои»… Події у Москві. Події у Царгороді… «возем жезль свои»… [краще, ніж у Біл2Л]
42 Статті 6862 – 6872 рр. [Лакуна в тексті] + +
42-1 Стаття 6862 р. [Лакуна в тексті] + +
42-2 Стаття 6863 р. [Лакуна в тексті] Вокняжіння Андрія Костянти-новича. Убивство Олексія Хвоста. Друга поїздка митрополита Олексія до Царгороду Вокняжіння Андрія Костянти-новича. Друга поїздка митрополита Олексія до Царгороду
42-3 Стаття 6865 р. [Лакуна в тексті] Прийшов посол із Орди від цариці Тайдули до Олексія митрополита, кличучи його до себе, заради нездоров’я свого… «взя Мисюрь и посади нам сына своего Беръдебека» Прийшов посол до Олексія митрополита, кличучи його до себе, заради нездоров’я свого… «взя Мисюрь и посади на немь сына своего Бердибѣка»
[Сильно зіпсовано текст Біл2Л]
42-4 Стаття 6867 р. [Лакуна в тексті] … «дая ему княжение великое 15 лѣтом»… … «дая ему княженье 15 темь»… [Так само в РогЛ, але все одно неясно]
42-5 Стаття 6868 р. [Лакуна в тексті] + +
42-6 Стаття 6870 р. [Лакуна в тексті] … «Того жь лѣта князи смоленьскыи ратию»… … «Того же лѣта ходиша князи московьские ратью»… [Краще, ніж у Біл2Л]
42-7 Похід кн. Дмитра Івановича на Суздаль [Лакуна в тексті] 6872 року 6871 року [В РогЛ – 6871 р.]
43 Стаття 6873 р. [Після лакуни:] князь великий Дмитро Костянти-нович у [Нижній] Новгород, і князь Борис, брат його менший, не уступив йому княжіння. [Закінчення статті опущено.] Стаття дана повністю, наявна в Біл1Л фраза – в її середині. «Того жь лета бысть знамение во солнци, аки гвоздие черно»… «ратью татаръскою на земьлю Рускую и Переяславль пожже». Оповідання про кн. Дмитра Костянти-новича тут сильно скорочено, так що сенс подій повністю перекручено, треба дивитись РогЛ, щоб розібратись. Стаття дана як в Біл2Л, але: «В солнци аки гвоздие черно»
[невдале скорочення]… «ратью татарьскою на землю Рязаньскую и Переяславль пожже» [Тут краще, ніж у Біл2Л]. Оповідання про кн. Дмитра Костянти-новича тут скорочено проти Біл2Л ще на одне речення
44 Стаття 6874 р. + +
45 Стаття 6876 р. … он же бежа в Литву… Хорвач да Роднѣ… Олгирд… побѣдиша на Строшине [треба – на Тросні, як у РогЛ] … он же бежа в Литву… Хорвач да РонедОлигрдбѣдиша на Страшине [зіпсовано] … он же бѣ в Литву… Ховрач да Родне;… Олгидрь… побѣдиша на Строшине
46 Стаття 6878 р. + + +
47 Стаття 6879 р. Заручини кн. Володимира. Знамення [скорочення проти Біл2Л] Михайло Тверський великим князем. Заручини кн. Володимира. Війна Михайла. Знамення Михайло Тверський великим князем. Кн. Дмитро Іванович пішов до Орди. Заручини кн. Володимира. Війна Михайла. Знамення [найповніший варіант статті]
48 Стаття 6880 р. Весілля кн. Володимира Війна Дмитра Москов-ського з Олегом Рязанським. Народження кн. Василя Дмитровича 1 грудня. Весілля кн. Володимира Війна Дмитра Московського з Олегом Рязанським. Народження кн. Василя Дмитровича 30 грудня. Весілля кн. Володимира
49 Стаття 6881 р. [Пропущена звістка «кн. Михайло узяв Торжок»] [Ця звістка в середині статті присутня] Є тільки перше речення (як в Біл1Л, Біл2Л), далі починається лакуна
50 Статті 6883, 6884 р. +
51 Стаття 6885 р. Помер князь литовський Олгерд, і сів після нього син його менший Ягайло Помер митрополит Олексій 12 лютого. Того ж року помер князь великий литовський Олгерд, і сів після нього син його менший Ягайло Помер князь великий Олгирд
52 Битва на Вожі (6886 р.) [В Біл1Л, Біл2Л помилково Воложи] + +
53 Стаття 6888 р. … Князь же великий не остави слова их, поиде в свою землю, а на Рязани посади своя намѣстнице. Тое же осени прибѣг Мамаи в свою землю и собра останочьную свою силу, въсхотѣ пакы изгоном… [В кінці статті нема звістки при прихід митрополита Кіпріана] … Князь же великий не остави слова их, и поиде в свою землю. И собра останочьную свою силу, а на Рязани посади своя намѣстнице. Тое же осени прибѣг Мамаи в свою землю и собра останочьную свою силу, въсхотѣ пакы изгоном… [гаплографія; стаття закінчується звісткою про прихід Кіпріана]
54 Статті 6890 – 6894 рр. +
55 Стаття 6895 р. Весілля Ягайла. Мор у Смоленську Похід Дмитра на Новгород. Весілля Ягайла. Олег Рязанський захопив Коломну. Мор у Смоленську. Кн. Василь Дмитрович повернувся з Орди Весілля Ягайла
56 Стаття 6896 р. +
57 Стаття 6897 р. [Нема звістки про Пимена, решта є] Пімен пішов у Царгород. [Решта – як в Біл1Л]
58 Статті 6898, 6899 р. +
59 Стаття 6900 р. Весілля кн. Василя Дмитро-вича. Від’їзд Семена Ольгердо-вича до Литви Весілля кн. Василя Дмитровича. Василь ходив до Орди і захопив Новгород [помилково названий Великим, треба – Нижній]. Від’їзд Семена Ольгердо-вича до Литви Весілля кн. Василя Дмитро-вича. [Тільки постав-лено поза хроно-логічним рядом]
60 Стаття 6901 р. +
61 Стаття 6902 р. + +
62 Стаття 6903 р. [прак-тично однакова в Біл1Л та Біл2Л] … месяца септеврия 28, в вторник… … месяца сентября 28 день, у вольторок [зіпсовано]
63 Стаття 6904 р. +
64 Стаття 6905 р. Князь Василь смоленський Іванович і Патрикій Наримонт приїхали у Новгород Князь Василь московський Іванович і Патрикій Наримонт приїхали у Новгород [зіпсовано]
65 Битва на Ворсклі (6906 р.) [Кінець потрапив у лакуну] Дана повністю, детальне порівняння – в окремому нарисі
66 Статті 6907 – 6911 рр. [Лакуна в тексті] +
67 Стаття 6912 р. [Лакуна до середини оповідання про облогу Смоленська, далі як в Біл2Л] Стаття дана повністю
68 Стаття 6913 р. + +
69 Стаття 6914 р. … Иларион, епископ коломень-скыи… в соборнои церкви … Ларион, епископ колимень-ский… в изборъной церкви [зіпсовано]
70 Стаття 6915 р. Бысть знамение на Похрѣ… даша ему новгородци пригороды… Одоев Бысть знамение на Поръхѣ… даша ему новгородци три городыОдеев [зіпсовано]
71 Стаття 6916 р. … приде Едигеи ратью… волости повоева и до Тферьского рубежа … приде ратью Едѣи… волости повоева до Феръского рубежа [зіпсовано]
72 Стаття 6917 р. + +
73 Стаття 6918 р. Приїзд Фотія. Смерть кн. Володимира 14 травня. Грюн-вальдська битва (… полдругы-надцать недели). Фотій у Твері (На ту зиму месяца генваря поеха Фотеи митрополит на Тферь и тамо постави владыку Антония, игумена ильин-ского…) Приїзд Фотія. Смерть кн. Володимира 14 травня. Кн. Данило Борисович захопив Владимир. Фотій призначив єпископів. Грюн-вальдська битва (… по другой на десять недели). Фотій у Твері (На ту зиму месяца генваря поеха митрополит Фотеи на Тферь игумена ильин-ского…) [зіпсовано]
74 Стаття 6919 р. + + Тільки згадка про народ-ження кн. Ярослава Лінгвен-овича, кінця статті нема, і постав-лена вона не на своєму хроно-логічному місці
75 Стаття 6920 р. Поїздки Фотія Поїздки Фотія. Князі в Орді
76 Статті 6922, 6923 рр. + + Лакуна, яка розпочалась на статті 6881 р., захопила початок статті 6923 р. Решта цієї статті – як у Біл1Л, Біл2Л
77 Стаття 6924 р. [Лакуна починається на середині] Дана повністю Дана повністю, як в Біл2Л
78 Статті 6926, 6927, 6928 рр. [Лакуна] + Є тільки стаття 6928 р. – точно як у Біл2Л Стаття 6926 р. обривається на половині 4-го слова, далі – лакуна
79 Стаття 6929 р. Дана повністю Тільки 1-а половина статті Тільки 1-а половина статті, як у Біл2Л [Лакуна]
80 Статті 6933, 6934 рр. + [Лакуна]
81 Стаття 6935 р. + + [Лакуна]
82 Фрагмент з недато-ваної частини «Повісті времен і літ» про витоки Дніпра, Двини та Волги + + Лакуна захопила перше речення, решта – як у Біл1Л, Біл2Л
83 З’їзд правителів (6939 р.) [Як у Віт4Л, епізоди 1 – 6] + + +
84 Повість про Свитри-гайла Уривається на півслові перед кінцем Дана повністю Дана повністю, як у Біл2Л
85 Похвала Вітовту [2 ред., як у Віт4Л] + +
86 Статті 6940 – 6946 рр. + Є статті 6940, 6943 рр., але викладені відмінно від Біл2Л Ці статті точно повторюють Біл2Л
87 Убивство кн. Сигіз-мунда. Заколот у Смолен-ську (6948 р.) + +
88 Статті 6951, 6952, 6953, 6954 рр. + Зі статті 6953 р. дано тільки 2-у частину (Суздаль-ська битва). Стаття 6954 р. – як у Біл2Л Статті 6951, 6952 рр. – точно як у Біл2Л. У статті 6953 р. є погіршення: «Собрашася можаичи за 9000 их и погнаша» (у Біл2Л «москвичи за 500»). Стаття 6954 р. – як у Біл2Л

Аркуші єдиного рукопису Біл1Л у збірнику, в якому він міститься, переплутані, хронологічний порядок викладу відновлено видавцем [ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 4]. Ми бачимо, що літопис має втрати на початку та в кінці, а також лакуни всередині тексту (епізоди 13 – 15, 41 – 42, 64 – 66, 76 – 77). Ці лакуни можна відновити з тексту Біл2Л.

Біл2Л у порівнянні з Біл1Л має тільки один значний пропуск текста (облога Владимира татарами в 6745 / 1237 р., епізод 23). Якщо не рахувати лакун в Біл1Л, співвідношення цих текстів на підставі таблиці варіантів виглядає так:

Співвідношення текстів Біл1Л та Біл2Л

Епізоди Загальне число
Присутні в Біл1Л та Біл2Л 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 39 41 43 45 46 49 49 51 52 53 55 57 59 61 62 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 81 82 83 84 63
Кращий текст в Біл1Л 2 4 5 9 10 11 13 15 20 23 23 24 24 26 26 27 30 32 33 35 36 37 45 45 45 53 62 64 69 69 70 70 70 71 71 73 73 79 38
Кращий текст в Біл2Л 15 15 23 3
Епізод є тільки в Біл1Л 17 19 29 34 4
Епізод є тільки в Біл2Л 8 25 29 38 39 40 41 43 44 47 47 48 49 50 51 54 55 55 55 56 57 58 59 60 63 73 73 75 80 29

Висновок з цих підрахунків дуже простий: Біл1Л та Біл2Л безсумнівно переписані з одного протографа (хоч як я не люблю «відкривати протографи», але тут справа цілком очевидна, тому будемо позначати його Біл0Л). При цьому Біл1Л в цілому містить кращі, якісніші читання, в той час як Біл2Л переписаний недбало, часто без розуміння змісту тексту. Текст протографа в цих списках скорочувався незалежно, і Біл2Л подає нам більше його епізодів, особливо в другій половині. Даремно дослідники повторюють за Ігнатієм Даниловичем (1840), що Супрасльський список (наш Біл2Л) є найкращим – мої спостереження це цілком спростовують.

Від Біл3Л в складі Слуцького збірника уціліло три фрагменти. Перший охоплює епізоди 13 – 23, далі після лакуни другий фрагмент містить епізоди 26 – 27. Третій фрагмент у цьому збірнику переписано одразу після закінчення Віт4Л. Він містить епізоди 51, 55, 59, 78, 78, 79, 86, 88; порядок їх переплутано. Хоча цей фрагмент міститься перед вступною статтею до Біл3Л, він безсумнівно належить до її кінця, тому що виглядає скороченням Біл2Л. Тому я думаю, що М. М. Улащик [ПСРЛ, 1980 г., т. 35, с. 7] помилився, приєднуючи цей фрагмент до кінця Віт4Л.

Оскільки Слуцький збірник переписано одним писарем і за одним заходом, текст одного з виділених нами творів плавно перетікає у текст наступного на одній сторінці, то ми мусимо припустити, що писар мав дефектний список Біл3Л і спочатку переписав його кінцеві аркуші. Отже, маємо ще один протограф (Біл3Л-Дефект), який походить від Біл0Л.

Біл4Л має велику втрату на початку – аж до кінця епізоду 35, та дві лакуни – від епізоду 49 до 76 і на епізодах 78 – 82. В цілому її текст досить близький за складом до Біл2Л, не повторюючи однак багатьох її характерних описок.

Отже, можна стверджувати, що всі чотири списки – Біл1Л – Біл4Л – походять від одного протографа (Біл0Л), який можна умовно реконструювати, доповнюючи те, що пропущено в одному списку, з інших списків, та обираючи найкращі, найлогічніші варіанти написання.

Додатковими сильними аргументами на користь спільного протографа виступають, по-перше, уривок «Повісті времен і літ» (82), котрий читається у трьох з чотирьох списків однаково і на тому самому місці – між статтями 6935 і 6939 років. По-друге, склад статей у списках практично ідентичний – майже всі істотні статті присутні принаймні у двох списках, і лише незначна кількість дуже коротких записів наявна тільки в одному списку. Але навіть ці унікальні записи не містять нічого революційного, нічого такого, про що ми не знали б з інших літописів.