Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Висновки

Микола Жарких

З нашого огляду різних сторін джерельної вартості синодиків випливає: недоліком попередніх спроб її оцінки був узагальнений, недиференційований підхід до «синодиків взагалі».

Між тим немає майже ні одного твердження, котре було би однозначно справедливим для всіх синодиків, і всіх структурних частин окремого синодика.

Перш за все, необхідно розділяти синодики українські і білоруські, з одного боку, і великоруські – з другого боку. У практиці їх ведення дуже мало спільного.

Далі, в синодиках треба розрізняти історичну та поточну частини, котрі потребують різних прийомів дослідження і мають різну джерельну вартість.

Це можна показати в наступній таблиці.

Відносна джерельна вартість синодиків

Напрямок досліджень Історична частина синодиків Поточна частина синодиків
Історія конкретних подій ніяка незначна
Генеалогія ніяка незначна
Демографія ніяка можлива (потрібна розробка методики)
Історична географія незначна середня
Соціологія незначна незначна
Історія релігійних уявлень можлива можлива
Антропоніміка значна дуже значна
Історіографія велика ніяка

Подальші студії над синодиками потребують, на мою думку:

1, складання повної бібліографії синодиків, як рукописних, так і опублікованих;

2, публікацію усіх виявлених рукописів, благо при наявності сканерів для цього не потрібно великих розумових зусиль;

3, систематичного дослідження найцікавіших текстів (у стилі моїх досліджень Печерського та Введенського синодиків, або у кращому стилі);

4, проведення порівняльного аналізу, виявлення спільного і особливого у синодиках різних регіонів православного світу, також порівняння із католицькою традицією.