Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Перелік скорочень

Микола Жарких

Біл0Л – гіпотетичний протограф списків Біл1Л – Біл4Л

Біл1Л – Біл6Л – списки «білоруських» літописів

БілЛ – «Білоруський» літопис

ВЗ1215 – Владимирський звід 1215 р. [ПСРЛ, т. 38, 41]

Віт1Л – Віт7Л – списки «Вітовтового» літопису

ВітЛ – «Вітовтів» літопис

ВКЛ – Велике князівство Литовське

ВЛ – Воскресенський літопис (1541 р.) [ПСРЛ, т. 7 – 8]

ВладЛ – Владимирський літописець (1523 р.) [ПСРЛ, т. 30]

ВПЛ – Вологодсько-Пермський літопис (1538 р.) [ПСРЛ, т. 26]

ГВЛ – Галицько-Волинський літопис, частина Іпатіївського літопису за 1203 – 1292 рр. [ПСРЛ, т. 2]

ГЛ – Густинський літопис [ПСРЛ, т. 40]; також ГЛ1 – літопис до 1597 р.; ГЛ2 – літопис 17 ст.

ДВ – Діяння Вітовта, частина «Вітовтового» літопису

ЕМФ – Епітома (скорочений літопис) митрополита Фотія (гіпотетичний літопис, доведений до 1427 р.).

ЄЛ – Єрмолинський літопис (1481 р.) [ПСРЛ, т. 23]

ІфЛ – Іоасафівський літопис (1520 р.)

Л72Я – Літопис від 72-х язик (1497, 1518 р.) [ПСРЛ, т. 28]

ЛА – літопис Авраамки (1469 р.) [ПСРЛ, т. 16]

Лит0Л – гіпотетичний протограф усіх «литовських» літописів

Лит1Л – Лит8Л – списки «литовського» літопису

Лит1Л – Литовський 1-й літопис [Биховця, ПСРЛ, т. 32]

Лит5Л – Литовський 5-й літопис [Рачинського, ПСРЛ, т. 35]

ЛитЛ – «Литовський» літопис

ЛКС – Літопис короля Сигізмунда, частина «литовського» літопису

ЛЛ – Лаврентіївський літопис (1305 р.) [ПСРЛ, т. 1]

ЛМФ – літопис митрополита Фотія (гіпотетичний літопис 1410 – 1427 рр.)

ЛПЦ – Літопис початку царювання (1552 р.) [ПСРЛ, т. 29]

ЛьвовЛ – Львовський літопис (1560 р.) [ПСРЛ, т. 20]

МазЛ – Мазуринський літописець (1682 р.) [ПСРЛ, т. 31]

МАЛ – Московський Академічний літопис (1418 р.) [ПСРЛ, т. 1]

МемВ – Меморіал Вітовта

МЗ1492 – Московський літописний звід 1492 р. [ПСРЛ, т. 25]

МЗ1493 – Московський скорочений звід 1493 р. [ПСРЛ, т. 27]

МЗ1495 – Московський скорочений звід 1495 р. [ПСРЛ, т. 27]

МТГ – московсько-тверська група літописів (ТЛ + СимЛ + РогЛ)

МТЛ – Московсько-Тверський літопис, частина РогЛ та СимЛ за 1375 – 1411 рр.

Н1ЛМІ – Новгородський 1-й літопис молодшого ізводу (1446 р.)

Н1ЛСІ – Новгородський 1-й літопис старшого ізводу (1352 р.)

Н4Л – Новгородський 4-й літопис (1447 р.) [ПСРЛ, т. 4]

НикЛ – Никонівський літопис (1558 р.) [ПСРЛ, т. 9 – 13]; Ник1Л – частина НикЛ до 1428 р.; Ник2Л – частина НикЛ від 1429 р.

НКЛ – Новгородський Карамзінський літопис (1428 р.) [ПСРЛ, т. 42]; також НКЛ1 – 1-а серія виписок, 1446 р.) – 2-а серія виписок

НЛД – Новгородський літопис Дубровського (1539 р.) [ПСРЛ, т. 43]

ОЗП – Оповідання про з’їзд правителів, частина «Вітовтового» літопису

ОНЛ – Олександро-Невський літопис (1567 р.) [ПСРЛ, т. 29]

П1Л – Псковський 1-й літопис (1650 р.)

П2Л – Псковський 2-й літопис (1486 р.)

П3Л – Псковський 3-й літопис (1650 р.)

ПВ – Похвала Вітовту, частина «Вітовтового» літопису

ПискЛ – Пискарівський літописець (1615 р.) [ПСРЛ, т. 34]

ППВ – «Повість про Вітовта», перша частина «Вітовтового» літопису

ППЗ – «Повість про Подільську землю», складова частина «Вітовтового» літопису

ППС – «Повість про Свитригайла», складова частина «Вітовтового» літопису

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

РогЛ – Рогозький літописець (1411 р.) [ПСРЛ, т. 15, ч. 1]

С1ЛСІ – Софійський 1-й літопис старшого ізводу (1418 р.) [ПСРЛ, т. 6, ч. 1]

С2Л – Софійський 2-й літопис (1517 р.) [ПСРЛ, т. 6, ч. 2]

С3Л – Софійський 3-й літопис (1508 р.) [який в історіографії зветься Софійським 1-м літописом за списком Царського; ПСРЛ, т. 39]

СимЛ – Симеонівський літопис [ПСРЛ, т. 18]; Сим1Л – частина СимЛ до 1411 р.; Сим2Л – частина СимЛ за 1412 – 1493 рр.

СІН – Слова Ісаака Ніневійського, рукопис 1428 р. з похвалою Вітовту

СКР – «Сказання про князів руських», вступна частина Біл0Л

СНГ – софійсько-новгородська група літописів (С1ЛСІ + НКЛ + Н4Л)

ТверЛ – Тверський літопис (1534 р.) [ПСРЛ, т. 15]

ТипЛ – Типографський літопис (1489, 1534 р.) [ПСРЛ, т. 24]

ТЛ – Троїцький літопис (1408 р.)

Хр – Хронограф (1512, 1551 р.) [ПСРЛ, т. 22]