Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Натиск на південь

Микола Жарких

Три роки політики Вітовта (1397 – 1399 рр.)

Пропонована вашій увазі серія статей присвячена діям литовського великого князя Вітовта на південному рубежі князівства в 1397 – 1399 роках. Більшість статей має джерелознавчий характер і може бути цікава, мабуть лише фахівцями; реконструкція ходу подій подана в першій статті – «Походи Вітовта на південь (1397 – 1398 роки)» та в останній – «Битва на Ворсклі 1399 р.».

Висновки

1. Наявні джерела дуже скупо освітлюють події 1397 та 1398 років; натомість кампанія 1399 року знайшла відносно повне висвітлення у джерелах, написаних сучасниками подій.

2. Можна припустити, що похід Вітовта в 1397 р. був спрямований на Подніпров’я і привів до відновлення влади хана Тохтамиша у західній частині Золотої Орди. Але цей успіх Тохтамиша був нетривалим.

3. Похід 1398 року також був спрямований на Подніпров’я і мав наслідком заснування фортеці св. Іоана на Дніпрі. Вона мала стати опорним пунктом Великого князівства Литовського на півдні. Участь Тевтонського ордену в цьому і наступному походах може свідчити про намір перенести діяльність Ордену на південь, на татарський кордон.

4. Похід 1399 р. мав на меті відновлення Тохтамиша на престолі Золотої Орди і підпорядкування Орди впливу Вітовта.

5. Для походу 1399 р. було зібрано великі сили коаліції католицьких держав (Великого князівства Литовського, Тевтонського ордену, Польщі). За масштабом району мобілізації, складністю коаліції та тривалістю кампанії це була одна з найбільших війн 14 ст., яку можна порівнювати з битвою під Нікополем в 1396 р.

6. Поразка Вітовта в татар у битві на Ворсклі знаменувала припинення експансії Великого князівства Литовського в південному напрямку. В наступні століття його влада сягала тільки до Черкас – як було і до битви на Ворсклі.

7. В історичних творах, написаних в кінці 15 і 16 ст., події розглядуваного часу знайшли гіпертрофоване і фантастичне освітлення – в оповідання про баснословний «похід Вітовта на Дон» та в історичних романах Я. Длугоша, Б. Ваповського, Никонівського літопису, поемі М. Стрийковського. Це – цікаві та майстерні твори художньої літератури, але ні в якому разі не історичні джерела про події кінця 14 ст.

Київ, 2 лютого – 13 квітня 2017 р.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 2.37 Мб)