Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

2-й квартал 2011 р.

29.06.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опублікована «Телеграма до другого З’їзду народних депутатів СРСР».

Телеграма до другого З’їзду народних депутатів СРСР (12.12.1989 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

27.06.2011 Нова сатирична мініатюра

Опубліковано «Замітки для газети “Сальцесон”» (1989 р.).

1. Ковбаса первинна, а все інше вторинне. / 2. У світі нема нічого, окрім ковбаси, що вічно рухається. / 3. Ковбаса є спосіб існування білкових тіл.

Більше інформації…

25.06.2011 Нова стаття з літератури

Починаємо публікацію статті «Кримські татари у романі Н.Рибака “Переяславська рада”» (1990 р.).

Дуже легко зрозуміти, чому роман складається з двох томів: у першому томі автор показує, у якому тяжкому становищі перебувала Україна до Переяславської ради, а у другому – у яке блискуче становище вона прийшла після ради.

Більше інформації…

23.06.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Електрофорез та електропровідність суспензії за умови квазірівноважної поляризації подвійного шару як цілого».

Подвійний шар в цілому включає дифузну частину та інші структурні частини, такі як, наприклад, шар Штерна (пористий адсорбційний шар).

Більше інформації…

21.06.2011 Нова публіцистична стаття

Опубліковано статтю «Школа мертвих душ» (1989 р.).

Тверджу і наполягаю, що головний наш дефіцит – це не ковбаса і не галантерейний крам, а високоосвічені, сумлінні, прогресивно настроєні люди.

Більше інформації…

19.06.2011 Нове про оперу «Золотий півник»

Продовжуємо публікацію трактату Г.П.Когітова–Ергосумова «Як же можна – без царя». Сьогодні – глава «Типи державного устрою».

У нашій батьківщині ілюзія про відносну нешкідливість думки настільки в ходу, що немає для адміністратора розваги приємнішої, ніж гра в думку.

Більше інформації…

17.06.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано «Лист до ініціативної групи Спілки письменників України з приводу проекту програми Народного Руху України за перебудову».

Лист до ініціативної групи Спілки письменників України з приводу проекту програми Народного Руху України за перебудову (квітень 1989 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

15.06.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Електростатична взаємодія двох заряджених гель-шарів».

Аналіз електростатичної взаємодії грунтується на поєднанні моделі пористого подвійного шару на границі оксид – розчин, і моделі регулювання заряду.

Більше інформації…

13.06.2011 Нова публіцистична стаття

Опубліковано «Виступ на зборах по заснуванню групи підтримки РУХу в Інституті геохімії та фізики мінералів» (1989 р.).

Не те щоб перебудови на Україні зовсім не було, але змінили ми поки що Гівненка на Говненка.

Більше інформації…

11.06.2011 Нове про оперу «Золотий півник»

Починаємо публікацію трактату Г.П.Когітова-Ергосумова «Як же можна – без царя». Сьогодні – «Вступ».

Отже, всякий аналіз ідейного змісту має своєю метою догодити начальству. Таке його природне, внутрішньо йому властиве призначення.

Більше інформації…

9.06.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано «Лист до ЦК КПУ про охорону Личаківського цвинтаря у Львові».

Лист до ЦК КПУ про охорону Личаківського цвинтаря у Львові (січень 1989 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

7.06.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Додаткова поверхнева провідність слабозарядженого пористого поверхневого шару колоїдної частинки».

Конкретні розрахунки були зроблені для окремого випадку низького потенціалу Доннана гель-шару.

Більше інформації…

5.06.2011 Нова публіцистична стаття

Опубліковано «Письмо в журнал “Наше наследие”» з приводу загарбання Росією культурних цінностей України (1989 р.).

Більше інформації…

3.06.2011 Нове про оперу «Катерина Ізмайлова»

Закінчуємо публікацію трактату Г.П.Когітова – Ергосумова «Опера Д. Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова"». Сьогодні – «Література».

Більше інформації…

31.05.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано «Лист до президента АН УРСР з питань бібліографії».

Лист до президента АН УРСР з питань бібліографії (10 грудня 1988 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

29.05.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Додаткова поверхнева провідність тонкого пористого поверхневого шару колоїдної частинки».

Додаткова поверхнева провідність (ДПП) – це надлишок загальної поверхневої провідності (ПП) над провідністю дифузного електричного шару.

Більше інформації…

27.05.2011 Нова публіцистична стаття

Опублікована стаття «Уявний зліт і реальне падіння Максима Горького» (1989 р.).

Але я знайшов вихід – я склав хрестоматію висловлювань Максима Горького з тим, щоб читач сам міг зробити висновок, хто він такий.

Більше інформації…

25.05.2011 Нове про оперу «Катерина Ізмайлова»

Продовжуємо публікацію трактату Г.П.Когітова – Ергосумова «Опера Д. Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова"». Сьогодні – «Додаток».

Раз вже взявся аплодувати втручанню партії в справи мистецтва, то треба аплодувати й наслідкам цього втручання, зреалізованим у закритті одних творів і повному винищенні інших.

Більше інформації…

23.05.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано «Лист до 19 Всесоюзної конференції КПРС з приводу долі Київської академії».

Лист до 19 Всесоюзної конференції КПРС з приводу долі Київської академії (травень 1988 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

21.05.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Розрахунок чисел переносу мембрани з вимірювання концентраційного потенціалу».

Проведено порівняння запропонованих у літературі формул для розрахунку чисел переносу мембрани з вимірів концентраційного потенціалу.

Більше інформації…

19.05.2011 Нова публіцистична стаття

Опублікована «Промова на окружних передвиборних зборах по Київському міському національно-територіальному виборчому округу № 33» (1989 р.).

Двомовність не є винаходом перебудовної доби. Денаціоналізація й русифікація проводилася бюрократами всіх рангів з початку 1930-х років під прикриттям різних гасел маскувального характеру.

Більше інформації…

17.05.2011 Нове про оперу «Катерина Ізмайлова»

Продовжуємо публікацію трактату Г.П.Когітова – Ергосумова «Опера Д. Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова"». Сьогодні – «20. "Хіба для такого життя народжена людина?"»

Героями слід вважати не тих, хто зрозумів, що живе в болоті, і бажає з нього вибратися, а тих, хто якщо й здогадувався про болото, то нікому про це не сказав і сам забув, а також тих, хто, побачивши болото, прагне глибше в нього заритися.

Більше інформації…

15.05.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано документ «У Комісію Верховної Ради СРСР у питаннях підготовки змін і доповнень Конституції (Основного закону) СРСР».

У Комісію Верховної Ради СРСР у питаннях підготовки змін і доповнень Конституції (Основного закону) СРСР (14.11.1988) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

13.05.2011 Нова хронікальна замітка

Передруковано хронікальну замітку «Проблеми сучасної української культури» (1990 р.).

Хоч взаємозбагачення культур – це одна сторона культурних взаємин, але не можна забувати, що другою стороною є конкуренція культур і культурний імперіалізм.

Більше інформації…

11.05.2011 CMS Смерека – версія 2.3

Опублікована стаття «Що нового у версії 2.3».

CMS Смерека – що нового в останній робочій версії (2.3). Нові можливості та виправлення виявлених помилок.

Більше інформації…

9.05.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Діфузіофорез слабозарядженої непровідної сфери».

На основі іонофоретіческого підходу розв'язано задачу про діфузіофорез слабозарядженої діелектричної колоїдної частинки сферичної форми в багатокомпонентному розчині електроліту.

Більше інформації…

5.05.2011 Нова публіцистична стаття

Опублікована публіцистична стаття «Дірка від бублика, або Дещо про мистецтво журналу» (1988 р.).

Гідність ідей не залежить від того, хто їх висловив. Властивості особистості прихильника ідеї можуть підвищити або знизити її авторитет, але не в змозі ні на копійку змінити її істинності чи хибності.

Більше інформації…

3.05.2011 Нове про оперу «Катерина Ізмайлова»

Продовжуємо публікацію трактату Г.П.Когітова – Ергосумова «Опера Д. Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова"». Сьогодні – «19. "О святая Русь! не скоро ржу татарськую ти змиєш!"».

Ось ця суперечливість суспільного прогресу, розмах якої навіть важко собі уявити не будучи генералом, і збиває нерідко з пантелику людей партикулярних.

Більше інформації…

1.05.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано розділ «Історичні заслуги клубу “Спадщина”».

Історичні заслуги клубу “Спадщина” (грудень 2009 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

29.04.2011 Нова хронікальна замітка

Передруковано хронікальну замітку «Архів Володимира Винниченка» (1990 р.).

Ми дожили до того щасливого дня, коли ми можемо сказати бодай 80 відсотків правди про Володимира Кириловича Винниченка.

Більше інформації…

27.04.2011 Новий розділ повісті «Параліч»

Сьогодні – «Авентюра 30. Кінець дядька Мирона».

Злодії! Всі злодії! І скрізь злодії! Від кого охороняв? Від злодіїв! Для кого охороняв?! Для інших злодіїв! – тихо, але впевнено різав дядько Мирон – розділ повісті М.Жарких «Параліч».

Більше інформації…

25.04.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Вплив неоднорідності дисперсної системи на низькочастотну межу її електропровідності».

Досліджено вплив просторової неоднорідності об'ємної частки та поверхневої провідності частинок на електропровідність концентрованої суспензії сферичних частинок.

Більше інформації…

23.04.2011 Нова публіцистична стаття

Опублікована публіцистичний «Лист до газети “Рабочее слово”» (1988 р.).

Щиро вітаю Ваш сміливий громадянський вчинок – публікацію на сторінках газети звернення О.Солженіцина “Жить не по лжи”.

Більше інформації…

21.04.2011 Нове про оперу «Катерина Ізмайлова»

Продовжуємо публікацію трактату Г.П.Когітова – Ергосумова «Опера Д. Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова"». Сьогодні – «18. Промені темряви».

Найбільш сильні джерела променів темряви, так би мовити, маяки темного царства – це донощики і городові, як ми бачили з третьої дії опери.

Більше інформації…

19.04.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано розділ «Десять років по тому».

Десять років по тому (1997 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

17.04.2011 Нова хронікальна замітка

Передруковано хронікальну замітку «Українці та євреї у східній Галичині» (1990 р.).

Але як тоді пояснити, що на початку 20 століття на Україні зосередилося біля 30 відсотків всього єврейського населення?

Більше інформації…

15.04.2011 Новий розділ повісті «Параліч»

Сьогодні – «Авентюра 29. Підсумки боротьби з нерозпізнаними об’єктами».

Наслідком цих хитрощів стає не санкціоноване ніяким начальством знайомство Надії Безпалько з мешканцями західношвейцарського міста Женеви… – розділ повісті М.Жарких «Параліч».

Більше інформації…

13.04.2011 Нова стаття з колоїдної науки

Опублікована стаття «Електроосмос над мозаїчно зарядженою поверхнею».

Результати статті можуть застосовуватися для опису електрофорезу мозаїчно заряджених частинок довільної форми, якщо радіус кривизни їх поверхні перевищує товщину мозаїчного граничного шару.

Більше інформації…

11.04.2011 Нова стаття з історії України

Опублікована стаття «Іван Равич».

Іван Равич (1677 – 1762) – славний київський ювелір. Біографічна довідка, перелік творів.

Більше інформації…

9.04.2011 Нове про оперу «Катерина Ізмайлова»

Продовжуємо публікацію трактату Г.П.Когітова – Ергосумова «Опера Д. Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова"». Сьогодні – «17. А судді хто? (8–а картина)».

Будь-яке теоретичне вчення, твір мистецтва або адміністративне розпорядження може отримати остаточну оцінку лише після того, як виявлено нерідко дуже довгий і заплутаний його слід, що веде до підйому або занепаду народної свідомості.

Більше інформації…

7.04.2011 Спогади про Того, що годує своїх пташенят слонами

Опубліковано розділ «Ліс згорає від власних дерев».

Ліс згорає від власних дерев. Політичні висновки з досвіду української революції 1988 – 1991 рр. (грудень 2009 р.) – розділ зі спогадів М.І.Жарких «Той, що годує своїх пташенят слонами».

Більше інформації…

5.04.2011 Нова хронікальна замітка

Передруковано хронікальну замітку «Збори РУХу» (1990 р.).

28 березня 1990 р. в актовому залі Київського політехнічного інституту відбулися загальні збори РУХу Жовтневого району м.Киева.

Більше інформації…

3.04.2011 Новий розділ повісті «Параліч»

Сьогодні – «Авентюра 28. Боротьба з нерозпізнаними об’єктами».

Якщо припинити польоти силою не вдається, треба вдаватись до хитрощів… – розділ повісті М.Жарких «Параліч».

Більше інформації…