Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Додаткова поверхнева провідність тонкого пористого поверхневого шару колоїдної частинки

Жарких М. І., Пендзе Х., Духін С. С.

Додаткова поверхнева провідність (ДПП) – це надлишок загальної поверхневої провідності (ПП) над провідністю дифузного електричного шару. Теоретичний розрахунок цієї величини будується на основі уявлення про пористий поверхневий шар колоїдної частинки. Заряд пористого шару описується ізотермою Штерна-Ленгмюра. Конкретні розрахунки виконані для окремого випадку тонкого пористого шару, коли можна знехтувати зміною потенціалу по його товщині. Показано, що сильно заряджений шар дає малу добавку до поверхневої провідності дифузного шару, а при малому заряді шару ДПП переважає. Відзначено, що для вимірювання малих значень ПП слід використовувати ефект низькочастотної дисперсії діелектричної проникності.

Література

1. Bickerman J. // Trans. Faraday Soc. 1940. V. 36. P. 154.

2. Kijlstra J., van Leuven M.D., Lyklema J. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1992. V. 88. P. 3441; Rosen L.A., Baygents J.C., Saville D.A. // J. Chem. Phys. 1993. V. 98. P. 4183.

3. Духин С.С., Семенихин Н.М. // Коллоид. журн. 1970. Т. 18. № 3, С. 366.

4. Lyklema J. // J. Electroanal. Chem. 1968. V. 18. P. 341.

5. Perram J., Hunter R., Wright H. // Austral. J. Chem. 1974. V. 27. P. 461.

6. Klein J. // Colloids Surfaces. 1990. V. 51. P. 371.

7. Healy Т., White L. // Adv. Colloid Interface Sci. 1978. V. 9. P. 303.

8. Мартынов Г.А. // Коллоид. журн. 1978. Т. 46. № 6. С. 958.

9. Жуков А.Н. // Коллоид. журн. 1982.Т.44.№ 1.С. 122.

10. Жуков А.Н., Варжель В.И. // Коллоид. журн. 1982. Т. 44. № 1. С. 450.

11. Жуков А.Н., Варжель В.И. // Коллоид. журн. 1985. Т. 47. № 2. С. 399.

12. Духин С.С., Шилов В.Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах. Киев: Наук, думка, 1972.

13. Мищук Н.А., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1987. Т. 49. С. 276.

Інститут біоколоїдної хімії АН України, Київ

Надійшла до редакції 14.04.1994.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1994 г., т. 56, № 5, c. 643 – 648.

Повний текст російською та англійською мовами.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 2.39 Мб)