Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Діфузіофорез слабозарядженої непровідної сфери

Денисов Г. А., Жарких М. І.,

На основі іонофоретіческого підходу розв'язано задачу про діфузіофорез слабозарядженої діелектричної колоїдної частинки сферичної форми в багатокомпонентному розчині електроліту при довільному співвідношенні між радіусом частинки і товщиною подвійного електричного шару. У явному вигляді обчислений головний член розкладу швидкості діфузіофорезу в ряд за ступенями електрокінетичного потенціалу частинки; цей член пропорційний квадрату електрокінетичного потенціалу та градієнту іонної сили розчину.

Література

1. Shataeva L. К., Samsonov G. V., Vacik J. // J. Appl. Polym. Sci. 1979. V. 23. P. 2245.

2. Shataeva L. K., Denisov G. A., Lazarev P. I. // Synthetic Polymerie Membranes / Eds. B. Sedlacek, J. Kahovek. Berlin: de Grauter, 1987. P. 35.

3. Денисов Г. А. Взаимосвязанный перенос ионов и белков через синтетические мембраны. Дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук: М.: ИФХ АН СССР, 1989.188 с.

4. Дерягин Б. В., Духин С. С., Короткова А. А. // Коллоид. журн. 1961. Т. 23. № 1.

5. Духин С. С, Дерягин Б. В. Электрофорез. М.: Наука, 1976. 326 с.

6. Денисов Г. А., Жарких Н. И. Ионофорез слабозаряженной непроводящей сферы: Препринт ОНТИ НЦБИ АН СССР. Пущино, 1988. 16 с.

7. Abramson Н. A., Moyer L. S., Gorin М. Electrophoresis of proteins. New York: Hafner, 1964. 341 p.

8. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. // Коллоид. журн. 1985. Т. 47. № 4. С. 757.

9. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. // Коллоид, журн. 1985. Т. 47. № 5. С. 927.

10. Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. // Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем. К.: Наук. думка, 1985. Вып. 17. С. 76.

11. Henry D. // Proc. Roy. Soc. A. 1931. V. 133. № 1. Р. 106.

12. Overbeek J.Th.H. // Коllоіd Beih. 1943. В. 54. № 2. S. 287.

13. Booth F. // Proc. Roy. Soc. A. 1950. V. 203. № 3. P. 514.

14. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1976. 632 с.

15. Духин С. С, Дерягин Б. В., Ульберг 3. Р., Кузнецова Т. В. // Коллоид. журн. 1980. Т. 42. № 3. С. 464.

16. Prieve D. С., Anderson J. L., Ebel J. P., Lowell M. // J. Fluid Mech. 1984. V. 148. P. 247.

Науково-дослідний обчислювальний сентр АН СРСР, Пущіно

Надійшла до редакції 3.11.1989.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1991 г., т. 53, № 1, c. 9 – 13.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 517.22 Кб)