Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Основна редакція (2 пол. 15 – поч. 16 ст.)

Микола Жарких

С2Л-В – Воскресенський список Софійського 2-го літопису.

Епізод ТипЛ МЗ1492 С3Л С2Л-В
1 [Дата] 6908 р. 6908 р. 6906 р. 6906 р.
2 Про побоїще великого князя Вітовта з царем Темір-Кутлуєм + + +
3 Великий князь Вітовт Кейстутович зібрав багато війська + [додано:] Литовский [додано:] Литовский [додано:] Литовский
4 разом з ним і сам цар Тохтамиш з усім двором + + + +
5 і литва + + + +
6 і німці + + + +
7 і ляхи + + + +
8 жемайти жемоть жемот жемоть жемоть
9 татари + + + +
10 і волохи + + + +
11 і подоляни + + + +
12 з ним було 50 князів + + + +
13 і була їх сила дуже велика. + + + +
14 І з усіма полками озброївшись, пішов на царя Темір-Кутлуя з багатьма ратями, + + [додано:] и оустремися на всю силу татарьскоую Як в С3Л
15 і похвалявся на Орду Вітовт, кажучи: + + +
16 «Підемо, полонимо землю татарську, переможемо царя Темір-Кутлуя, візьмемо царство його і поділимо його скарби; Скорочено + +
17 і посадимо в Орді на царстві його царя Тохтамиша. + + +
18 А сам сяду на Москві на великому княжінні, на всій Руській землі». + + +
19 А Великий Новгород зі Псковом мої будуть.
20 Бо перед тим радився Вітовт з Тохтамишем, кажучи: Похвалився Витовт, глаголаше с Тохтамышем: + + +
21 «Я тебе посаджу на царстві, а ти мене посади на великому княжінні московському і на всій Руській землі». Скорочено + + +
22 І з тим пішли воювати татар. + + + +
23 В той же час надійшов цар Темір-Кутлуй з багатьма ратями, + + + +
24 і з князями ординськими, + + +
25 і з силою татарською, со всею силою татарскою + +
26 і зустрілися вони з Вітовтом у полі на ріці Ворсклі, Ворсъклѣ Ворсъклѣ Ворсклѣ Ворсклѣ
27 і був їм великий бій + + + +
28 місяця серпня у 12 день у вівторок [тільки:] 12 августа [тільки:] 12 августа + +
29 Довго билися вони, і допоміг бог татарам, і переміг цар Темір-Кутлуй, і побив Вітовта і всю силу литовську. + + + +
30 І побіг Вітовт з малою дружиною, + + + +
31 і погналися татари за ним, + + + +
32 а Тохтамиш цар утік звідти, + + + +
33 багато зла наробив Литовській землі. + + + +
34 Татари багатьох князів литовських побили і воєвод великих, …князей литовских и бояр и воевод великих …князей литовских и воевод и бояр великих Погании же татарове на великом том побоище побиша множество князей литовских, и воевод, и бояр великих [як в НКЛ2] Як в С3Л
35 і християн багато, + + + +
36 і литви, + + + +
37 і німців, + + + +
38 і ляхів, + + + +
39 й інших багато – безчислено – тоді загинуло, і мало їх лишилось. + + + +
40 І цар Темір-Кутлуй прийшов до міста Києва + + + +
41 і узяв з міста викуп 3000 рублів литовським сріблом, + + + +
42 а з Печерського монастиря 30 рублів
43 І усю силу свою розпустив воювати Литовську землю, + + + +
44 і ходили воюючи до Великого Луцька, …Великого Лучска… …Великого Лучска… + +
45 і багато міст полонили, і країн повоювали, і багато зла створили Литовській землі, і відійшли в свою землю. + + + +
46 Оце імена побитих князів литовських: + + + +
47 князь Андрій Полоцький Ольгердович Полотскый Полотьски + +
48 брат його Дмитро Брянський Дебрянский Дьбрянскыи + +
49 князь Михайло Євнутієвич
50 князь Іван Дмитрович Кіндир Кидырь Кидырь + +
51 князь Андрій, пасинок Дмитрів …пасынок Дмитреевич + …пасынок княж Дмитреев +
52 князь Іван Євлашкович + + Влашь-кович +
53 князь Іван Борисович Київський + + + +
54 князь Гліб Святославич Смоленський + + + +
55 князь Лев Коріатович Корииа-дович Корья-дович Корья-довичь Корья-довичь
56 князь Михайло Васильович + + + +
57 брат його князь Семен + + + +
58 князь Михайло Підберезький Подо-борезский Под-березьскыи + +
59 брат його князь Олександр + + + +
60 князь Михайло Данилович + + + +
61 брат його Дмитро + + + +
62 Федір князь Патрикієвич Волинський Велынский Велынь-скыи Волонь-скыи +
63 князь Ямонт Толунтович Ямант Тоулун-товича [1] + Толоун-товичь Тулун-тович
64 князь Іван Юрійович Більський Бѣлынский Бѣльскы + +
65 князь Спитко Краківський князь великий Спытко Кракович Вуспытко Выспѣтко Выспытко

1. В ТипЛ імена убитих подано в називному відмінку, а не в родовому, як в інших літописах, і тільки Тоулунтовича лишилось в родовому.