Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Варіанти «Вітовтового» та «литовського» літописів

Микола Жарких

В наступний таблиці уміщено порівняння варіантів «Повісті про Свитригайла» у списках «Вітовтового» та «литовського» літописів:

Епізод Віт4Л Віт6Л Лит4Л Лит5Л Лит6Л Лит7Л Лит1Л
Заголовки 4 2 4 4
2 (тривалість княжіння) 2 роки без 2 місяців 2 роки без 2 місяців 2 роки і місяць 2 роки і місяць 2 роки і місяць 2 роки і місяць 2 роки
3 (Герасим) +
4 (дата) 1 вересня 1 вересня 1 вересня В літо 6941, 1 вересня В літо 6941, 1 вересня 1 вересня 1 вересня
7 (дата битви під Ошмянами) 8 грудня, на день св. Потапія, у понеділок 7 грудня 8 грудня 18 грудня 18 грудня 8 грудня 8 грудня, у понеділок
7 (князя Юрія Лінгве-новича) схопили убили убили убили убили убили схопили
7 (схопили) князя Василя Семеновича князя Василя Семеновича князя Василя Семеновича князя Юрія Семеновича князя Юрія Семеновича князя Юрія Семеновича князя Митка Зубреви-цького, князя Василя Красного
7 (схопили) Федька Одинцевича Федька Одинцевича Федька Одинцевича Федька Одинцевича Федька Одинцевича Федька Одинцевича
7 (схопили) пана Дедиголда, воєводу віленського пана Дедиголда, воєводу віленського пана Дедиголда пана Дедиголда Ивана Кдиголда Ивана Кдиголда брата його [кн. Василя Красного?] Дедигол-довича пана віленського, пана Юшка Гольцевича, пана Івана Вяжевича
9 (прибуття під Троки) на Спасів день на Спасів день
9 (облягали Крево) 4 дні 2 тижні 2 дні 2 дні 2 дні 2 дні 2 дні
9 (схопили в Борисові) князя Михайла Івановича Гольшан-ського князя Михайла Івановича Гольшан-ського князя Михайла Івановича Полоцького князя Михайла Івановича Полочан-ського князя Михайла Івановича Полоцького князя Михайла Івановича Палачан-ського князя Михайла Івановича Гольшан-ського
10 (початок облоги Мсти-славля) 26 жовтня, на пам’ять св. мученика Дмитра, у середу 26 жовтня 18 жовтня 16 вересня 16 вересня 16 вересня
10 (тривалість облоги Мсти-славля) 3 тижні 3 тижні 3 тижні 4 тижні 4 тижні 4 тижні 3 тижні
13 (польська допомога) 8 сот списів вісімсот списоносців п’ятдесят тисяч списоносців вісім тисяч кінних 8000 кінних 8000 списоносців ляхи [число не вказано]
13 (дата битви під Вілько-міром) на Семен день на літопроводця на Сем[енів?] день восени на св. Симона Юди восени [це католицьке свято – 28 жовтня; православна церква його не знає] 1 січня 1 вересня на Семенів день восени 1 вересня на св. Семена
13 (божа допомога) За те бог не допоміг князю Свитригайлу, що спалив митрополита Герасима
13 (убито під Вілько-міром) братанича його [Свитри-гайла] князя Жидимонта і Корибуто-вича братанича його князя Корибуто-вича Жидиміна братанича князя Корибуто-вого Жидиміна братанича Корибутова Жидиміна братанича Курибутова Жидимана братанича князя Корибутова Жидиміна братанича Свитри-гайлова Жигимонта Корибуто-вича
13 (убито під Вілько-міром) князя Ярослава Лынькве-невичь князя Ерослава Лынкве-невича князя Ярослава Лінгве-новича князя Ерослава Лынкгве-невича князя Ярослава Квеневича князя Ярослава Жинкгве-невича князя Ярослава Лінгве-новича
13 (убито під Вілько-міром) князя Михаила Болобана Семеновичь князя Михаила Семеновича князя Михаила Семеновича князя Михаила Семеновича князя Михаила Семеновича князя Михаила Болобана
13 (убито під Вілько-міром) князя Данила Семеновича Гольшанского князя Данила Семеновича Гольшанского князя Данила Семеновича Гольшанского
13 (убито під Вілько-міром) князя Михаила Вяземского Львовичь князя Михаила Вяземского Львовича князя Михаила Вицемского Львовичь князя Михаила Вяземского Илвовича князя Михаила Рязанского Львовича князя Михаила Вяземского Львовича князя Михаила Львовича Вяземского
13 (схоплено під Вілько-міром) 42 князі 42 князі 42 князі 42 князі 40 князів і митрополита київського
13 (схоплено під Вілько-міром) князя Иоана Володи-мировичь Киевского князя Ивана Володи-меровича Киевского князя Михайла Львовича Київського князя Ивана Володи-меровича Киевского князя Ивана Володи-меровича Киевского князя Ивана Володи-мировича Киевского князя Ивана Володи-мировича Киевского
13 (схоплено під Вілько-міром) брата его князя Феодора Кербутовичь брата его князя Федора Корбутовича брата его князя Федора Корбутовича брата князя Федора Корбутовича брата его князя Федора Курбатовича брата его князя Федора Корбутовича брата его князя Федора Корбутовича