Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Повість про Подільську землю

Микола Жарких

«Повість про Подільську землю» (ППЗ) – це «окрема історія» у найповнішому значенні виразу, котра має власну широку хронологію, її включення на підставі хронологічної послідовності викладу не було легкою задачею.

Висновки

1. Повість охоплює події від середини 14 ст. до 1430 р., для періоду 1394 – 1430 рр. вона є надійним і цінним джерелом, для давнішого часу (правління Ольгерда) – типовою баснословною історією, до повідомлень якої треба ставитись з обережністю.

2. Найкращий текст подає Віт4Л, але й він вимагає деяких поправок з Віт3Л та Віт6Л. Список Віт6Л в цілому є переробкою первісної повісті, котра продовжується в «литовських» літописах, при цьому якість тексту систематично погіршується. Джерельну вартість для історичних досліджень має лише первісний текст.

3. Твір написано у Вільні в 1430-х роках (можливо, в 1431 р.) з метою обгрунтування історичних прав Великого князівства Литовського на володіння Поділлям, котре захопили поляки.

4. Характерними стилістичними ознаками первісного тексту є послідовне зв’язне оповідання про події, повна відсутність абсолютних дат – ті самі риси, що й в давніших розділах «Вітовтового» літопису, хоча ця Повість написана безсумнівно іншою особою. Можливо, її автором був автор вставки про смерть кн. Скиргайла у «Діяннях», котрий «був малим» в кінці 14 ст.