Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Варіанти «білоруського» літопису

Микола Жарких

Таблиця містить варіанти «Повісті про Свитригайла» у списках «білоруського» літопису в порівнянні з Віт4Л:

Епізод Віт4Л Біл1Л Біл2Л Біл4Л
Заголовки
2 (тривалість княжіння) 2 роки без 2 місяців так само так само так само
3 (Герасим) + + + +
4 (дата) 1 вересня так само так само так само
7 (дата битви під Ошмянами) 8 грудня, на день св. Потапія, у понеділок так само так само так само
7 (князя Юрія Лінгве-новича) схопили так само так само так само
7 (схопили) князя Василя Семеновича так само так само так само
7 (схопили) Федька Одинцевича так само так само так само
7 (схопили) пана Дедиголда, воєводу віленського так само так само так само
9 (прибуття під Троки) на Спасів день так само так само так само
9 (облягали Крево) 4 дні 2 дні 2 дні 2 дні
9 (схопили в Борисові) князя Михайла Івановича Гольшанського так само так само так само
10 (початок облоги Мстиславля) 26 жовтня, на пам’ять св. мученика Дмитра, у середу так само так само так само
10 (тривалість облоги Мстиславля) 3 тижні так само так само так само
13 (польська допомога) 8 сот списів так само так само так само
13 (дата битви під Вількоміром) на Семен день на літопроводця так само так само так само
13 (божа допомога) За те бог не допоміг князю Свитригайлу, що спалив митрополита Герасима так само так само так само
13 (убито під Вількоміром) братанича його [Свитригайла] князя Жидимонта і Корибутовича без і без і без і
13 (убито під Вількоміром) князя Ярослава Лыньквеневичь Лыгве-ньевича Лыгвенича Лыгвеньевича
13 (убито під Вількоміром) князя Михаила Болобана Семеновичь так само так само так само
13 (убито під Вількоміром) князя Данила Семеновича Гольшанского так само так само Лыгвеньевича Голшанского
13 (убито під Вількоміром) князя Михаила Вяземского Львовичь так само князя Михаила Вяземского Воловича як у Віт4Л
13 (схоплено під Вількоміром) 42 князі так само так само так само
13 (схоплено під Вількоміром) князя Иоана Володими-ровичь Киевского так само так само так само
13 (схоплено під Вількоміром) брата его князя Феодора Кербутовичь так само так само так само

Якщо ми припустимо, зо 4 дні облоги Крева (9) та вираз «Жидимонта і Корибутовича» (13) є індивідуальними особливостями списку Віт4Л, то вийде, що Біл1Л взагалі не має ніяких істотних різночитань з Віт4Л, а Біл2Л та Біл4Л – тільки по одному (не рахуючи фонетики, звичайно).

Цілком очевидно, що всі списки «білоруського» літопису (а тому й Біл0Л) дуже подібні в цій частині до Віт4Л.