Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Діяння Вітовта

Микола Жарких

Чи існувала виявлена нами «Повість про Вітовта» як окремий твір, точніше, як окремий рукописний зошит? В усіх списках, де збережено кінцеву фразу ППВ про радість землі, вона ніяк не відділена від наступного тексту, і тільки в Новгородському літописі Дубровського (див. нижче) ми маємо її окремий список.

У переважній більшості списків слідом за ППВ ми маємо продовження оповідання про діяння Вітовта (ДВ) уже як визнаного великого князя литовського. Не бачу підстав сумніватись, що цей текст написаний автором ППВ як продовження повісті.

Висновки

1. Найдавніший і найкращий текст «Діянь» можна отримати, комбінуючи тексти Віт1Л і Віт3Л. В історичних дослідженнях слід використовувати саме його. В пізніших списках ці тексти швидко й істотно псуються.

2. У збережених текстах «Діяння» мають тільки одну редакцію, але можна думати, що вона не первісна (можна припустити одну вставку про смерть Скиргайла і один фрагмент, перенесений до «Повісті про Подільську землю»).

3. Джерельну вартість «Діянь» слід оцінити високо. Ніяких слідів використання письмових джерел тут не видно, «Діяння» писались практично одночасно з подіями і майже безсумнівно – тим самим автором, що писав ППВ (який, безумовно, не був малим у рік смерті Скиргайла!). Рівень компетентності автора – такий самий, як і у ППВ, досить високий. Тобто ці записи можна вважати першоджерелом.

4. В рукописній традиції ДВ становлять неодмінний додаток до ППВ. Тому ми можемо припустити, що міг існувати окремий рукопис у складі ППВ + ДВ.

5. В ідейному плані «Діяння» також слідують у напрямку, заданому ППВ: вони прославляють Вітовта як дбайливого та успішного правителя. Припинення «Діянь» на подіях 1397 року, я припускаю – наслідок смерті письменника, заміну якому знайти не вдалося.

6. Місцем написання твору слід вважати Вільно.

7. У працях попередніх дослідників ДВ приєднувались або до попереднього, або до наступного текстів, тому не було визначено час написання твору і належно не оцінено його вартість.