Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Час і місце народження

Микола Жарких

1. Ми не маємо ніяких джерел для встановлення часу і місця народження В. Забіли. Питання було б вирішене, якби знайшовся метричний запис про його народження (метричні книги на початку 19 ст. велись досить ретельно). Оскільки місце народження достеменно не відоме, то не ясно, книги якої парафії нам потрібні. Орієнтовно можна думати про церкви в Борзні, з огляду на місце служби М. К. Забіли, і борзнянські метричні та сповідні книги могли б знадобитись. Ці книги розшукував О. Деко, але без успіху [Деко О., 1969, с. 72].

2. Натомість він розшукав і опублікував свідоцтво про дворянське походження В. М. Забіли, датоване 17 квітня 1822 р. [Деко О., 1969, с. 73]. В цьому документі вказано вік Віктора – 14 років – що однозначно вказує на рік народження – 1808-й. Той самий рік видно і з указу про його відставку (1835) – на той час йому було 27 років [там само, с. 74].

На тлі цього документа давніші вказівки й розрахунки втрачають значення:

2. П. Куліш в некролозі В. Забіли (1869) зазначив, що він помер «сивим дідусем» – тобто точного віку він не знав [ВЗ, с. 114].

3. За переказом Наталки Полтавки (1894), під час заручин «йому було літ з 25» [ВЗ, с. 137]. Самі заручини, як ми побачимо нижче, слід датувати 1832 роком. З переказу не треба витягати більшу точність, ніж реально можна було визначити на око: від 20 до 30 років, або щонайменше 25 + / – 2 роки. Тобто обережнішим було би розраховувати рік народження Забіли від 1805 (1832 – 27) до 1809 (1832 – 23).

4. У замітці Б. Грінченка (1895) написано: «Ні рік народження, ні дитячі літа В.Забіли не відомі, звісно тільки, що помер він в 1869 році, літ під 70 від роду, стало бути родився в началях XIX століття» [ВЗ, с. 139]. З цієї вказівки можна вивести орієнтовну дату народження як 1800..1805 роки.

5. В. Мировець (1906) на підставі вказівки Куліша виводив, що Забіла народився на початку 19 ст. ().

7. В. Модзалевський (1910) вказав тільки рік – 1808-й, мабуть на підставі справи про дворянство.

А що ж з місцем?

1. Ще раз цитуємо М. М. Білозерського: Шевченко «в Борзні бував у Над. Мик. Забілиної» [Т. Г. Шевченко по воспоминаниям разных лиц. – Киевская старина, 1882 г., № 10, с. 70]. Тепер робимо акцент на Борзні. Там жила мати поета, і там, як ми пам’ятаємо, служив його батько. Природно припустити, що вони жили у власному будинку, і там народився Віктор. Таку можливість припускав ще О. Деко (1969, с. 72), але за відсутності прямих свідчень вважав обережнішим говорити про Борзнянський повіт.

2. В. Мировець вказав (1906), що Забіла народився на хуторі Кукоріковщина біля Борзни (). Тут є нюанс: назву хутора він узяв зі спогадів Г. Барвінок, а звідки – факт народження? Думаю, це його власний здогад. Існування самого цього хутора на початку 19 ст. ще треба довести, – а скоро ми побачимо, що його як раз не існувало.

Сучасні довідники беззастережно вказують хутір Кукуріківщина (фонетичний варіант назви Кукоріковщина), так біда в тому, що такого хутора ніхто ніколи й ніде не бачив – ця назва дана тільки у спогадах Г. Барвінок (дальніх за часом написання і неконкретних). Вважаю цю назву легендою, а орієнтовним місцем народження – Борзну.