Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Рідна мова Академії наук УРСР

Микола Жарких

Наскільки своєчасно і вірно доктор М.Голярчук поставив питання про національну науку, це розуміє кожен працівник науки, котрий ще не забув, що то за річ – рідна мова. А що такі Михайли-Забувайли трапляються скрізь, і Академія наук УРСР не виняток – про це свідчить наступний документ, зразок діловодного мовного суржику чи, можливо, зразок мовного шовінізму, в якому символом […] позначено скорочення неістотних для питання мови фрагментів.

Президія Академії наук Української РСР

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1961 від 17.10.1988 р.

О подготовке отчета о деятельности

Академии наук УССР в 1988 году.

[…]

1. Утвердить требования к отчету учреждений и отделений АН УССР о важнейших достижениях в области естественных и общественных наук и схему отчета научных учреждений АН УССР (приложение 1, 2)

[…]

Вице-президент АН УССР – академик АН УССР В.П.Кухарь

Главный ученый секретарь Президиума АН УССР – член-корреспондент АН УССР Б.С.Стогний

Приложение 1

к распоряжению Президиума АН УССР

от 17.10.1988 г. № 1961

ТРЕБОВАНИЯ

к отчету учреждений и отделений АН УССР о важнейших достижениях в области естественных и общественных наук.

[…]

Представляемые учреждениями и отделениями материалы печатаются через 2 интервала, язык – русский, формат бумаги – А4 (210×297).

[…]

Главный ученый секретарь Президиума АН УССР – член-корреспондент АН УССР Б.С.Стогний

Так віце-президент Кухар і головний учений секретар Стогній запроваджують другу рідну мову в діяльності АН УССР. Навіть досягнення в галузі української філології – і ті можна повноцінно викласти тільки російською мовою, бо Інакше буде незрозуміле, чи справді теє досягнення найважливіше, чи так собі, звичайне. Нагадаємо, що звіти наукових установ та відділень АН УРСР є внутрішніми документами АН УРСР, тому навіть звичайне бюрократичне виправдання : «Це не можна українською мовою писати, бо воно у Москву піде» – не задовольняє, бо ці звіти ні в яку Москву не йдуть, а залишаються в справах Президії АН УРСР.

Так поводирі нашої науки заслали найважливіше культурно-аполітичне питання – питання про мову – десь у середину додатку, між питанням про кількість інтервалів і питанням про формат паперу. Чи слід це розуміти так, що для наших адміністраторів всі ці три питання мають однакову вагу? Що той, хто надрукує звіт через півтора інтервали, покаже свій буржуазний націоналізм так само, як і той, хто напише звіт українською мовою? Що для встановлення суверенності Української РСР у справах науки і культури треба змінити формат паперу, який діє у межах республіки? Ми закликаємо читачів «Спадщини» висловитись з приводу питання побутування національних мов у науці і конкретно з питання українізації Академії наук УРСР, продовжити розмову, розпочату д.Голярчуком.

Вперше надруковано : Спадщина, 1989 р., т. 1, с. 142 – 144, без підпису.

Довідково (2013 р.)

Перед моєю заміткою в журналі була вміщена стаття М. Голярчука «До проблеми функціонування національних мов у науці».

З читачів «Спадщини» ніхто на мій заклик до обговорення не відгукнувся, бо й читачів тих було не гук.