Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Менші джерела

Микола Жарких

Ці джерела відсортовано за кінцевою датою літописів.

Іпатіївський літопис (1292 р.)

Іпатіївський літопис, який складається з Повісті времен і літ, київського літопису 12 ст. і Волинського літопису 13 ст., всім добре відомий. За 12 ст. він містить тільки два потрібних нам записи:

[1195]. Того же лета преставися князь Всеволодъ снъ Мьстиславль приемь мнискыи образъ и тако спрятавше тело его проводиша до гроба епископъ Володимерьскыи и вси игоумени и попове и положиша и во сти Бци мсца априля.

[1197]. Преставися благоверный князь Смоленьскии Давыдъ сынъ Ростиславль вноукъ же великаго князя Мьстислава, приимъ мнискый чинъ, егоже желаше, егоже и послѣди скажемь, месяца априля во 24 на память святого мученика Георгия […] в ликъ мнишьскый сподоблен же бывъ от Творца своего ангелського чиноу и радовашеся душею и теломъ. И видивъши же княгини его приимъши мнискый чинъ и пострижеся и сама княгини его. [Запис досить докладний, але чернече ім’я князя не вказане.]

Смерть Мстислава Мстиславича – тестя кн. Данила – описана так:

В лето 6734 [1226]. Мстислав дасть Галичь королевичю Андрееви, а самъ взя Понизье, оттоудоу иде к Торьцкомоу.

В лето 6735 [1227]. Потом же Мьстислав великий оудатный князь оумре.

Ніякої звістки про його постриження цей літопис не подав.

У 13 ст. смерть головних героїв Волинського літопису – Данила Романовича (1264 р.), Василька Романовича (1271 р.), Володимира Васильковича (1288 р.) – описана досить докладно (Володимира – навіть надзвичайно докладно), але згадок про постриження не маємо, і це не можна пояснити неувагою літописця до померлих чи необізнаністю зі справою. Навпаки, автор[и] літопису весь час демонструє свою добру обізнаність з життям князівських родин. Тому ми не маємо підстав припускати тут якісь умисні прогалини, а відсутність згадок можна пояснити тільки тим, що не було самих фактів.

Кирило-Білозерський 2-й літописець (1537 р.)

Цей короткий літопис, укладений у Кирило-Білозерському монастирі не пізніше 1537 року, опублікував О. О. Зимін [Зимин А. А. Краткие летописцы 15 – 16 вв. – Исторический архив, 1950 г., т. 5, с. 27 – 31].

В лето 7042 [1534] месяца декабря 4 день на память святыя мученици Варвары преставись государь благоверный князь великий Василей Иванович всея Руси в черньцех и в схиме и наречено бысть имя ему Варлам.

Кирило-Білозерський 3-й літописець (1537 р.)

Цей короткий літопис, укладений у Кирило-Білозерському монастирі не пізніше 1537 року, приблизно одночасно з 2-м, опублікував О. О. Зимін [Зимин А. А. Краткие летописцы 15 – 16 вв. – Исторический архив, 1950 г., т. 5, с. 31 – 39].

Лета 6964 [1456]. Того же лета преставись князь великий Иван Рязанский Федорович, в черньцех Иона.

Лета 6993 [1485] преставися великая княгини – инока Марфа.

Лета 7007 [1499]. Того же лета преставись князь великий Иван Васильевич Рязаньской.

Лета 7011 [1503] преставись великая княгиня София.

Літописні записки Марка Левкеїнського (1552 р.)

Цей короткий літопис, укладений у Йосифо-Волоколамському монастирі бл. 1552 р., опублікував О. О. Зимін [Зимин А. А. Краткие летописцы 15 – 16 вв. – Исторический архив, 1950 г., т. 5, с. 9 – 14].

Лета 7042 [1534]. Того же лета месяца декабря 4 преставился благоверный великий князь [Василь 3-й] инок Варлам 11 час нощи на память святыа мученицы Варвары и преподобного отца Иоанна Домоскына.

Літопис початку царювання (1552 р.)

Літопис початку царювання – пам’ятка московського літописання 2 чв. 16 ст. Він висвітлює події 1533 – 1552 років. Він дійшов до нас у 4 списках, три з яких переписані у 2 пол. 16 ст., один – у 1 пол. 17 ст. Цей літопис використано для укладання Никонівського та Львовського літописів. Літопис використано за виданням 1965 р. [Полное собрание русских летописей. Летопись начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. – М.: Наука, 1965 г., т. 29. – 390 с. ].

В лето 7042 [1533. Коротка повість про смерть Василя 3-го:] И возлег великий государь Василей болезнуя при смерти, и пострижеся в иноческий образ и в схиму Данилом митрополитом всея Руси месяца декамврия в 3 день, в среду в 12 час нощи, и наречено имя ему во иноцех Варлаам. И дав [великий государь] мир и благословение великой княгине [Елене своей] и детям своим и ту предстоящим, и того же часа [в исход] преставися. [И во утрия день] в четверток на память великомученицы Варвары [погребоша тело его в церкви святого и великого архангела Михаила]. [Дуже подібно до ВЛ, відмінності тут і далі – у квадратних дужках.]

В лето 7044 [1536]. Того же лета, августа 3, в четверг, в третий час дни, преставися князь Юрий Иванович [страдальческою смертью, гладною нужею], и положен бысть во Арханиле на Москве. [Подібно до ВЛ.]

В лето 7046 [1537]. Того же месяца [декабря] 10, с понедельника против вторника в 7 час нощи преставися князь Ондрей Иванович в нуже страдальческою смертью, в палате на дворце у Рожества Ивана Предтечи, а положен во Арханеле на Москве. [10.12.1537 р. – дійсно понеділок. Хронологічні показники збігаються.]

В лето 7046 [1538]. [Тоя же весны] апреля в 3, в среду пятой недели [святого] поста, в 2 часа дни, преставися благоверного великого [государя] Василия Ивановича [всея Руси] благоверная великая княгиня Елена, княже Васильевская дщи Лвовича Глинского [Довідка про її регентство…] и положена бысть [того же дни] в церкви Вознесения господа нашего Исуса Христа, возле великую княгиню Софию великого князя Ивана Васильевича. [Текст ВЛ відредаговано у відповідності до нової титулатури правителів і розширено довідкою.]

Ми бачимо, що ЛПЦ – цінне джерело для свого періоду, але для нашої теми містить небагато матеріалу.

Олександро-Невський літопис (1567 р.)

Літописи, які відомі у науці під назвою Олександро-Невського та Лебедівського, є розрізненими томами копії Лицевого зводу часу Івана Грізного. З них Олександро-Невський літопис висвітлює події 1533 – 1553 та 1563 – 1567 років, а Лебедівський заповнює лакуну за 1553 – 1563 роки. Рукописи переписано в середині 17 ст. Ми будемо спрощено називати Олександро-Невським літописом текст з цих томів, розкладений у хронологічному порядку. Літопис використано за виданням 1965 р. [Полное собрание русских летописей. Летопись начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. – М.: Наука, 1965 г., т. 29. – 390 с. ].

В лето 7042 [1533]. Докладна повість про смерть Василя 3-го, в цікавих для нас місцях цілком подібна до виписок з НЛД.

В лето 7044 [1536]. Того же лета, августа 3, в четверг, в 3 час дни, преставися князь Юрий Иванович, брат великого князя [Василия Ивановича] в изымании, и положен бысть во Архангеле на Москве. [Дуже подібно до ВЛ – НикЛ, відмінності – у квадратних дужках.]

В лето 7046 [1538], апреля 3, в среду пятой недели поста, в 2 час дни, преставися благоверного великого князя Василия Ивановича благоверная великая княгиня Елена, княже Васильева дщи Лвовича Глинского. А положена бысть во церкви Вознесения господа нашего Исуса Христа, возле великую княгиню Софию великого князя Ивана Васильевича. [Точно як у ВЛ – НикЛ.]

В лето 7068 [1560]. Того же лета, августа в 7 день в среду, на память святого мученика Деомида, в пятом часу дни, преставися благовернаго царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси царица и великая княгиня Анастасия. И погребена бысть в Девичье монастыре у Вознесенья Христова в городе, у Фроловских ворот. [7.08.1560 р. – дійсно середа.]

В лето 7071 [1563. Опала на родину кн. Володимира:]. И княгиня Ефросиния била челом государю царю и великому князю, чтоб государь повелел ей постричися, и царь и великий князь княгине Ефросиние постричися повелел. И постриг ее в Москве на Кирилловском дворе Кирилловский игумен Васиан августа в 5 день, и наречено бысть имя ей во иноцех Евдокия. А похоте жити на Белеозере в Воскресенском девичьем монастыре, где прежде того обет свой положила, и тот монастырь сооружала.

В лето 7072 [1563]. Того же месяца ноября в 24 день, на память святой великомученицы Екатерины, во второй час нощи, преставися благоверный и христолюбивый князь Юрий Васильевич, брат царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси […] и положен бысть во церкви архангела Михаила.

В лето 7072 [1564]. Того же месяца апреля в 30 день царева и великого князя брата княже Юрия Васильевича княгиня Улияна произволила ся постричи у пречистой Одигитрии в Новом девичьем монастыре.

Уривок з розряду Новгородських літописів (1569 р.)

Цей уривок опубліковано в 1879 р. [Полное собрание русских летописей. Том 3, вып. 2. – Спб.: 1879 г., с. 123 – 129] як додаток до Новгородського 2-го літопису. Він містить записи за 16 ст. (1510 – 1569 рр.) і містить дещо для нас цікавого:

В лето 7031 [1523]. Преставися князь Иван Ондреевичь Углицкой, а во иноцех Игнатий, мая в 19.

В лето 7034 [1525], ноября в 30 день, князь великий Василий Иванович постриг великую княгиню Соломяниду.

В лето 7042 [1534] декабря в 13 день преставися в 12 час ночи князь великий Василий Иванович, в чернцах и в схиме, и даша имя ему Варлам.

Новгородський 2-й літопис (1572 р.)

Цей літопис я використав за виданням 1879 р. [Полное собрание русских летописей. Том 3, вып. 2. – Спб.: 1879 г., с. 1 – 122]. Оповідання його закінчується на 1572 році, за ним ідуть три незначних записи 1573 – 1587 рр. На відміну від Новгородського 1-го літопису він є суто міським літописом, в якому вкрай рідко згадуються події, що відбувались за межами міста Новгорода. До того ж літопис цікавився виключно церковними справами, і систематично згадує тільки смерть архієпископів, але мовчить про князів і посадників. Запис 1322 року про смерть князя Афанасія – майже унікальний виняток.

В лето 6830 [1322]. Того же літа преставися князь Афонасей, брат Юрьев, постригся в ченци, и положи у святаго Спаса в Нередицах. [Повторює запис Н1ЛСІ.]

В лета 6925 [1417]. И два посадника преставистася в том же [ангельском мнишском] чину: Иван Александрович. [Зіпсований запис Н1ЛМІ, другого імені бракує.]

В лето 6929 [1421]. Преставися два посадника в мнишском чину, Федор Тимофеевич, Александр Фомич. [Повторює запис Н1ЛМІ.]

В літо 6932 [1424]. И того же лета преставися князь великий Василей Дмитреевич, бысть на княжении 36 лет […] Успе великий князь Василей Дмитреевич Московский, и положиша его в церкви святого архангела Михаила, идеже гроб отца его, и деда, и прадеда, и иных многих князей.

В лето 6998 [1490], месяца марта 6, преставися князь великий Иван Васильевич всея Руси, в субботу вечер. [Помилкою замість Івана Івановича.]

Лета 7042 [1534]. Месяца декаврия 7042 умер князь великий Василей Иванович, в 4 день, на праздник святой мученицы Варвары.

Московський літописець (1600 р.)

Цей літописець зберігся у єдиному списку кінця 17 ст. В ньому висвітлено події з часу Івана 3-го до 1600 року. Написаний він десь між 1635 і 1645 роками, зберігся не повністю. Він використаний за виданням 1978 р. [Полное собрание русских летописей. – М.: Наука, 1978 г., т. 34. – 270 с. ]. Він містить багато для нас цікавого.

И в том году преставися царевичь Иван Ивановичь всеа Русии, а был женат тремя браки: 1 – царица Евдокея Богданова дочь Юрьевича Сабурова, пострижена в Покровском монастыре, во иноцех Александра; 2 – царица Феодосия Михайлова дочь Соловова с Резани, пострижена на Белеозере, во иноцех Парасковия; 3 – царица Елена Иванова дочь Васильевича Шереметева, после царевича пострижена в Новом монастыре, во иноцех Леонида, и государь дал ей в вотчину город Лух да волость Ставрову.

Лета 7089-го [1581 ! – рік смерті Івана Івановича!] в великой пост в четвертую суботу преставися царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии, был на государстве много лет, а был женат 7-ма браки:

1 – царица и великая княгиня Анастасия Рамановна, от нея же 1 сын царевичь Дмитрей, в младенъчестве утонул в Шехсне реке тем обычаем, как государь ходил молитися в Кирилов монастырь в судех вверх Шексною и из стану из шатров на судно царевича несла кормилица на руках, а кормилицу вели под руки царевичевы дядьки бояря Данило Рамановичь да Василей Михайловичь Юрьевы, и по грешному делу царевич из руки у кормилицы упал на сходню, а [с] сходни в воду, и того часа выхватили, и он залился; 2 сын царевичь Иван, преставился в совершении возраста; 3 царевичь Федор был после отца на государстве, да две царевны;

2 – царица и великая княгиня Марья дочь Темрюка, князя черкаскаго из Пятигор, от нея был сын царевичь Василей, во младенчестве не стало;

3 – царица Марфа Васильева дочь Собакина;

4 – царица Анна Александрова дочь Колтовских, во иноцех Дарья;

5 – царица Анна Григорьева дочь Васильчикова;

6 – царица Марья Федорова дочь Федоровича Ногова, от нея был сын царевичь Дмитрей, после отца остался полутора года, дан ему был в удел и с матерью Углечь. И как достиг 9-го году, заколан бысть, яко агня незлобиво умышлением Борисовым, а царица пострижена, во иноцех Марфа.

И потом по чину царского погребения изнесоша тело преставльшегося царя Ивана, во иноцех Иону, от царского двора в соборной храм к Архангелу Михаилу и совершив надгробное пение с плачевными гласы и погребоша его в пределе Ивана, Списателя Лествицы.

Лета 7106-го [1598] генваря в 5 день преставися благоверный и христолюбивый государь царь и великий князь Федор Ивановичь всеа Русии […] и положиша во гробе в пределе в Архангела у Ивана, Списателя Лествицы, подле брата своего царевича Ивана Ивановича.

Благочестивая же его царица и великая княиня Ирина не восхоте по нем царствовати и во осмый день по цареве преставлении повеле себя вести к пречистей Богородице в Новый Девичь монастырь, и оставив земное царство, желая получити вечное блаженство, пострижеся во иноческий образ, наречена бысть: царица инока Александра.

Повесть о честном житии царя и великого князя Феодора Ивановича всея Руси (1603 р.)

Ця повість була написана патріархом Іовом бл. 1603 р. Вона використана за виданням 1910 р. [Полное собрание русских летописей. Повесть о честном житии царя и великого князя Феодора Ивановича всея Руси. Новый летописец. – Спб.: 1910 р., т. 14, ч. 1. – 154 с. ].

Тогда же убо благоверный царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси преиде в пятьдесят третье лето возраста своего, случися ему велия болезнь, в ней же проувидев свое к богу отшествие, восприят великий ангельский образ и наречен бысть во иноцех Иона, и посем вскоре остави земное царство ко господу отиде лета 7092 [1584], марта в 19 день.

Егда же благочестивый царь и великий князь Федор Иванович всея Руси прииде в мужа совершення в меру возраста и бысть в лето 40 и едина возраста, случися ему болезнь велия и пребысть в ней время немало. Елико же болезнью изнемогаше толико благодарением к богу укрепяшеся. Бысть же в лето 7106 [1598] месяца генваря в 6 день, в самый праздник святого Богоявления господа и спаса нашего Исуса Христа, в вечер против предтечи Крестителя Иоанна, честного и славного его собора, в седьмы час нощи, начат благочестивый царь зело изнемогати и повеле призвати к себе отца своего и богомольца Иова патриарха с освященным собором […] И по сем благочестивый царь повеле патриарху святити себе маслом […] повелевает благочестивый царь патриарху себе исповедати и причастити пречистых тайн […] и в девятый час тоя же нощи благочестивый царь и великий князь Федор Иванович всея Руси ко господу отиде.

Хронограф при Никанорівському літописі (1609 р.)

Сам по собі Никанорівський літопис є скороченням Вологодсько-Пермського літопису, але його основний Ленінградський список містить фрагмент Хронографа 2-ї редакції за 7042 – 7117 (1534 – 1609) роки [Полное собрание русских летописей. Т. 27. Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца 15 века. – М.: изд. АН СССР, 1962 г., с. 142 – 155], який містить дещо для нас цікаве.

В лето 7042 [1533]. Преставися благоверныи и христолюбивыи государь, царь и великий князь Василеи Ивановичь всеа Руси, декабря в 4 день, на память святыя великомученицы Варвары, и нарекоша ему имя во иноцех и в схиме Варлам. [Титул, здається, пізнішого походження.]

В лето 7092 [1584]. Марта в 19 день, на память святых мученик Хрисанфа и Дарии, преставился государь, царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Руси самодержец: был на государстве 49 лет, а всего поживе 54 лета.

В лето 7106 [1598]. Генваря в 7 день угасне свеща страны Руския, померче свет православия: государь, царь и великии князь Феодор Ивановичь всеа Руси самодержец приемлет нашествие облака смертного, оставляет царство временное и отходит в жизнь вечную. Был на государстве 13 лет, 7 месяцев и 10 днеи.

В лето 7112 [1604]. Государь, царь и великии князь Борис Федорович всеа Руси самодержец преставися мая в 13 день, во иноцех Боголеп. Был на Московском государства 7 лет и 7 месяц и всего поживе 53 лета.

Пискарівський літописець (1615 р.)

Цей літописець зберігся у єдиному списку 1 пол. 17 ст. В ньому висвітлено події з найдавніших часів до 1615 року. Він використаний за виданням 1978 р. [Полное собрание русских летописей. – М.: Наука, 1978 г., т. 34. – 270 с. ]. Давня частина його – компілятивна, натомість за період від середини 16 ст. він містить багато для нас цікавого.

Лета 7052-го [1544] преставися князь Дмитрей Андреевич Углецкой, внук великого князя Василья Васильевича, в Переславле штидесяти лет, а сиде в железех в тыну 54 лета. И привезоша тело его на Вологду и погребоша у Спаса на Прилуке, идеже положен брат его князь Иван Андреевич, во мнишеском чину Игнатей, его же бог прослави угодника своего чюдесы.

В лето 7068 [1560] преставися царица Анастасия и 69-го женися царь Иван вторым браком, понял черкаску, Темрюкову дочерь, князя черкаскаго.

73 [1565] преставися князь Юрья Васильевич, брат царя Ивана Васильевича.

О смерти князя Володимера Андреевича и матери его. Лета 7077 [1569] положил князь велики гнев свой на брата своего князя Володимера Андреевича и на матерь его […] И заехал князь велики на ям на Богону и тут его [Володимира] опоил зелием и со княгинею и з дочерию большею, а сына князя Василия и меньшую дочерь пощадил.

А мать князе Володимерова княгиня Евдокея жила в Горах на Белеозере в девиче манастыре у Воскресения. И он послал по нее, а велел ея привести к Москве да на дороге велел ея уморити в судне, в ызбе в дыму. И положиша ея на Москве у Вознесения 78-го.

Лета 7078 [1570]. Того же году преставися царица Марья Черкаска.

О смерти царевича Ивана Ивановича в 12 час нощи лета 7090 [1581] ноября в 17 день. За грехи крестиянския начало пременение царьскому роду, а Руской земле на погибель конечную: преставление царевича Ивана Ивановича в Слободе Александрове […] А положен во Архангиле, в пределе у стены, а возле его отец его, царь Иван, а возле царя Ивана царь Феодор. А жен было у него три: 1. Богданова дочь Сабурова; 2. Михайлова дочь Тимофеева, резанца; 3. Иванова дочь Меньшаго Шереметева, царица Леонида.

Лета 7092-го [1584] преставися царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии месяца марта в 19 день, с середы на четверг, за пять часов до вечера; а жил 54 лета; а положен во Архангеле, в пределе, на Москве.

О смерти царя и великого князя Федора Ивановича. Лета 7106 [1598] солнце померче и преста от течения своего, и луна не даст света своего, и звезды с небеси спадоша: за многи грехи християнския преставися последнее светило, собратель и облагодатель всея Руския земли государь царь и великий князь Федор Иванович всея Русии генваря в 6 день на ночь.

А супружница его благоверная царица и великая княгиня Ирина, немного время побы, постригается во иноческий образ на тех же днех, инока Александра во иноцех, в лавре пречистой богородицы в Новом манастыре.

Того же году преставися царица и великая княиня инока Александра Федоровна всея Русии, а была в дому у пречистые богородицы Одегитрее в Новом манастыре, а жила 6 лет во иноческом образе, а преставилася во 112 [1604] году, а положена на Москве у Вознесения в Девичье манастыре, где и прежние царицы и великие кня[г]ини лежат.

113 [1605], после велика дни в третьее воскресенье, на с[вя]тыя жены мироносицы преставися царь и великий князь Борис Федорович всея Русии; а на царьстве был 7 лет не полно; а преставися скорою смертию, только успели запасными дары причастити.

Да того же году преставися сын его царевич Федор и царица его Марья нужною смертию.

А положен был [Борис] в Архангиле, в приделе, против царя Федора Ивановича, з другую сторону дверей. А как Рострига пришол к Москве, и он его велел оттоле вынять, и велел положить в Ворсунофьеве манастыре, тут же, где были положены царица его Марья да сын его Федор.

Лета 7153-го году [1645] месяца июля в 12 день, с суботы на неделю в 4-м часу ночи преставися государь царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии, а положен на Москве в соборной церкве Арханьгела Михаила.

Новий літописець (1630 р.)

Новий літописець висвітлює події 1584 – 1630 років. Він використаний за виданням 1910 р. [Полное собрание русских летописей. Повесть о честном житии царя и великого князя Феодора Ивановича всея Руси. Новый летописец. – Спб.: 1910 р., т. 14, ч. 1. – 154 с. ].

В лето 7072 [1584. Царь Иван] тое же зимы впаде в недуг тяжек и узнав свое отшествие в богу и повеле митрополиту Дионисию себе постричи, и нарекоша ему имя Иона […] сам же отдаде душу свою к богу марта в 18 день, на память святого отца нашего Кирилла Ерусалимского.

В лето 7106 [1598] впаде великий государь царь Федор Иванович в болезнь и видя отшествие свое к богу от суетного мира сего в вечный покой […] повеле себя соборовати святым маслом и причаститися божественных Христовых тайн и честную свою праведную душу отдаде богу генваря в 7 день. Тело же его праведное вынесоша и отпеша надгробными песньми и погребоша чесно на Москве в соборной церкви в соборе у Михаила архангела.

По погребении же государя царя Федора Ивановича всея Руси его благочестивая царица и великая княгиня Ирина Федоровна, с погребения его государева не ходя во свои царские хоромы, повеле себя государыня отвести простым обычаем в пречестный монастырь пречистой Богородицы честного ее Одигитрия, еже зовется Новый монастырь, от града Москвы пять поприщ. И в том монастыре она государыня пострижеся, а во иноцех имя ей Александра, и пребываше она государыня в келии своей от пострижения и до преставления своего.

В лето 7112 [1604] преставися благочестивая царица и великая княгиня царя Федора Ивановича, во иноцех Александра; погребена бысть на Москве в Девичье монастыре Вознесения господа бога и спаса нашего Исуса Христа, где прежние царицы погребены бысть.

После бо Святыя недели канун жены мироносицы царю Борису вставши из-за стола после кушанья, и внезапу прииде на него болезнь люта и едва успе поновитись и постричи. В два часа в той же болезни и скончася. Погребен бысть в соборе архангела Михаила в приделе Ивана Списателя Лествицы, иде же погребен царь Иван Васильевич с детьми. Преставися же царь Борис же в лето 7112 [1605] месяца апреля в день.

В то же время преставися царица Александра царевича Ивана Ивановича, сына царя Ивана Васильевича всея Руси, а была пострижена на Белеозере в Девичье монастыре; а была дочь Богдана Юрьевича Сабурова. А постриг ее царь Иван Васильевич при царевиче Иване Ивановиче, роскручинился. Погребена в Вознесенском монастыре с царицами вместе.

В то же время преставися царица Парасковья Михайловна царевича Ивана же Ивановича, а была пострижена на Белеозере в Девичье монастыре, а из Девичья монастыря приведена была в Володимир в Девичий монастырь, а из Володимеря была к Москве и была в Ивановском монастыре, тут и преставилась. А погребена была в Вознесенском монастыре с царицами вместе, и постриг ее царь Иван Васильевич при царевиче. Доче была коширенина Михаила Солового.

В то же время преставися царица Елена, царя Василия Ивановича царица, а была пострижена на Москве в Новом девичьем монастыре, а дочь была боярина князя Петра Ивановича Буйносова Ростовского.

В то же время преставися царя и великого князя Ивана Васильевича царица Дарья, а была пострижена на Тихвине в Девичье монастыре, и повелеша погрести ее тут же в монастыре; а дщи была Ивана Колтовского, а постриг ее царь Иван Васильевич при себе.

Бельський літописець (1632 р.)

Цей літописець зберігся у єдиному списку середини 17 ст. В ньому висвітлено події з 1598 до 1632 року, але початок і кінець його не збереглися. Він використаний за виданням 1978 р. [Полное собрание русских летописей. – М.: Наука, 1978 г., т. 34. – 270 с. ].

Тое же зимы генваря в 7 день преставися благоверный и христолюбивый праведный християнъский царь и великий князь Феодор Иванович, самодержец всея Руския державы, и положен бысть на Москве у архангела Михаила во церкви.

В лета 7113 [1605]. Того же году апреля в 13 день, в суботу на другой Недели по пасце, в 10-й час дни преставися царь Борис Федоровичь всеа Русии изволеньем божиим в чернцех, и в схиме наречен бысть Боголеп, и положен бысть в церкви у архангела Михаила в пределе у Ивана Списателя. И оттоле отнесено бысть тело его в Варсонофьевской монастырь, и ис того монастыря отнесено бысть к живоначальной Троицы в Сергиев монастырь, и положено бысть тело его в паперти у пречистые Богородицы у честного ея Успенья.

[7118 – 1610]. И ево, царя Василья Ивановичи всеа Русии, с царства ссадили и с царьского двора свели на его на старой двор. И там его на дворе и постригли князь Василей Тюфякин да резанец Захарей Ляпунов, да лучанин Федор Хомутов. И царя Василья Ивановича всеа Русии постригши, и наречен бысть во иноцех Варлам, и пребысть он до времяни в Чюдовской обители.

Єсиповський літопис (1636 р.)

Єсиповський літопис висвітлює історію Сибіру, написаний Савою Єсиповим у Тобольську в 1636 р. Цей літопис зберігся у численних списках [Полное собрание русских летописей. Сибирские летописи. – М.: Наука, 1987 г., т. 36. – 382 с. ]. Літопис цілком не залежний від ранішої традиції, записів по нашій темі він не містить.

Нижегородський літописець (1688 р.)

Цей місцевий літопис, доведений до 1688 року, зберігся у кількох списках кінця 17 – поч. 19 ст. [Гациский А. С. Нижегородский летописец. – Нижний Новгород: 1886 г. – 144 с. ]. Він є авторитетним джерелом для місцевої історії 17 ст. (можливо, 16 ст.). Для давніших часів він містить короткі та неповні виписки із загальних літописів, які стосуються Нижнього Новгорода. Записів про постриження і смерть князів у ньому немає.

Літописець 1691 р.

Цей літописець зберігся у єдиному Соловецькому списку кінця 17 ст. В ньому висвітлено події 1619 – 1691 років. Він використаний за виданням 1988 р. [Полное собрание русских летописей. Летописцы последней четверти 17 в. – М.: Наука, 1988 г., т. 31. – 263 с. ].

Лета 7133 [1625. Цариця Марія Володимирівна Долгорукая] по ненависти вражии испорчена, преставися того же году януария в 6 день.

Лета 7139 [1631] преставися великая старица инока Марфа Иоановна.

Лета 7153 [1645] июля в 12 день в субботу в 3 час нощи и в 3 чети часа преставися благоверный государь царь и великий князь Михаил Феодорович всея России самодержец. [12.07.1645 р. – дійсно субота.]

Лета 7153 [1645]. Того же году августа в 18 день преставися благоверня царица и великая княгиня Евдокия Лукъяновна.

Лета 7177 [1669]. Того же году марта в 3 день в среду 2-й недели поста во 2 час нощи преставися благоверная царица и великая княгиня Мария Илинична. [3.03.1669 р. – дійсно середа.]

Лета 7184 [1676]. Того же году януария против 30 числа в субботу в начале 4 часа нощи преставися благоверный и благочестивый великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея России. [30.01.1676 р. – дійсно неділя.]

Лета 7187 [1679] февруария в 8 день преставися благоверная царевна и великая княжна Ирина Михайловна, погребено же честное тело ее в монастыре у Спаса на Новом.

Лета 7189 [1681]. Того же июля месяца в 14 день за 2 часа и в 3 чети часа по нощи преставися благоверная царица и великая княгиня Агафия Семеновна.

Лета 7190 [1682]. Того же году апреля в 27 день в четверток Фомины недели в 13 час дни по 2 чети часа преставися благоверный великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всея России. [27.04.1682 р. – дійсно четвер.]

Новгородський 3-й літопис (1722 р.)

Цей літопис використано за публікацією 1879 р. [Полное собрание русских летописей. Том 3, вып. 2. – Спб.: 1879 г., с. 130 – 390]. Він доведений до 1722 року. Тематика його в цілому повторює Новгородський 2-й літопис (локальні записи про місто Новгород та про новгородських владик). Дуже рідко літопис торкається литовців чи шведів, і тільки тоді, коли вони безпосередньо зачіпали новгородців. Матеріалу по нашій темі практично нема:

В лето 6812 [1304]. Преставися великий князь Андрей Александрович Невского, постригся в схиму, и положен бысть на Городище в Великом Новеграде. [Скорочений та зіпсований запис Н1ЛСІ, де замість Городця на Волзі поставлено Городище в Новгороді.]

В лето 7092 [1584] месяца [марта] в 19 день преставися царь и великий князь Иоанн Василиевич всея Руси.

В лето 7106 [1598]. Преставися царь и великий князь Феодор Иоаннович всея России генваря в 6 день, держал Московское государство 14 лет.

Літопис Новгородського
Николо-Дворищенського собору (1824 р.)

Уривки з цього літопису за 1583 – 1824 рр. опубліковано в 1879 р. [Полное собрание русских летописей. Том 3, вып. 2. – Спб.: 1879 г., с. 451 – 488] як додаток до Новгородського 3-го літопису. Він містить мало для нас цікавого:

В лето 7091 [1583]. Преставися царь Иван Васильевич, во иноцех Иона, марта 18 дня. [Рік подано помилково.]

В лето 7106 [1598]. Преставися на Москве государь и великий князь Феодор Иоаннович, и положен в церкви святого архангела Михаила подле отца своего царя Ивана Васильевича. Царица же Ирина Феодоровна после погребения царева не восхоте в царевы палаты внити, но повеле себе вести в Новодевичь монастырь, и облечеся в иноческий чин, и наречена бысть Александра.

Лето 7153 [1645] июля в 12 день, преставися государь царь и великий князь Михаил Феодорович; царствовал 32 лета, и положен в Архаггелском соборе в Москве.