Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Московський Академічний літопис

Микола Жарких

Цей літопис був опублікований разом з Лаврентіївським як додаток [ПСРЛ. — Т. 1. . — Л., 1926-28. — VIII с. — 579 стлб.], але сучасний довідник вважає його окремим літописом [Словарь книжников и книжности древней Руси. 2 пол. 14 – 16 вв. – Лг.: Наука, 1989 г., ч. 2, с. 45 – 47]. Літопис зберігся у єдиному списку 15 ст. Він складається з трьох частин: перша, до 1206 року, є списком Радзивилівського літопису; друга (1205 – 1238 рр.) переписана з Софійського 1-го літопису старшого ізводу; третя частина (1237 – 1418 рр.) містить скорочені звістки загального літописання та ряд звісток про події в Ростові. У зв’язку з таким складом літопису ми вибираємо з нього тільки звістки останньої частини:

В лѣто 6771 [1263] преставися кнзь Александръ Ярославичь нояб[ря] ДІ [14 дня].

В лѣто 6772 [1264] преставися А[н]дрѣи Суздальскыи.

В лѣто 6777 [1269] Преставися Дмитреи Стославичь постригся и въ скыму от Игнатия епспа Ростовьского.

В лѣто 6779 [1271] Того же лѣта преставися Ярославъ кнзь великыи и везоша єго во Тфѣрь и положинъ бысть оу Кузмы Дамьяна въ цркви.

В лѣто 6784 [1276] преставися князь великыи Василеи, а по немъ сѣде Дмитреи Алеѯандровичь.

В лѣто 6802 [1294] преставися кнзь великыи Дмитреи Александровичь въ Волоцѣ и положенъ бысть в Переяславли. [Запис трохи розширено проти ЛЛ / РогЛ, але скорочено проти ТЛ / Сим1Л.]

В лѣто 6810 [1302] преставися князь Иванъ Переяславъскыи.

В лѣто 6811 [1303] преставися князь Данило Московьскыи. [В ЛЛ – докладніше, зі згадкою про схиму.]

В лѣто 6812 [1304]. Того же лѣта преставися князь великыи Андрѣи в черньцехъ.

В лѣто 6826 [1318]. Тогда же оубиша въ Орде князя Михаила Ярославича и везоша его на Москву.

В лѣто 6834 [1326]. Того же лѣта оубиша в Ордѣ кнзя Дмитрея Михаиловича на рѣцѣ на Кондраклѣ.

В лѣто 6849 [1341] Преставися князь великыи Иванъ Даниловичь.

В лѣто 6861 [1353] Преставися кнзь великыи Семенъ Ивановичь.

В лѣто 6863 [1355] Преставися Костянтинъ кнзь Суздальскыи нояб[ря] КА [21 дня]. В тои же днь пострижеся княгини Мария Федорова.

В лѣто 6867 [1359] преставися кнзь Иванъ Ивановичь нояб[ря] ВІ [12 дня].

В лѣто 6878 [1370]. Тогда же раненъ бысть кнзь Василеи Ивановичъ оу города оу Волока на мосту и преставися в черньцехъ.

В лѣто 6896 [1388] мсяца маиа ΘІ [19 дня] долгоночи преставися хсртолюбивыи кнзь великыи Дмитреи Ивановичь всея Руси.

В лѣто 6912 [1404] преставися блговѣрныи кнзь Александръ Ростовъскыи нареченыи въ мнишьскомъ чину Андрѣи июн[я] ΘІ [19 дня].

В лѣто 6915 [1407]. Того же лѣта преставися блговѣрныи кнзь Костянтинъ Ондрѣєвичь Ростовъскыи, нареченыи въ мнишьскомъ чину Касьянъ, априля КЗ [27 дня].

Того же лѣта 6915 [1407] мсяца июня И [8 дня] преставися блговѣрная великая княгини Дмитреєва Єоудокѣя, наречена въ мнишьскомъ чину Єфросинья [удова по Дмитру Донському. Дещо скорочений запис ТЛ.].

В лѣто 6917 [1409]. Тоє же зимы преставися кнзь Ондрѣи Федоровичь Ростовъскыи, нареченыи въ мнишьскомъ чину Афонасѣи.

В лѣто 6921 [1413] преставися благовѣрныи кнзь Юрьи Ондрѣєвичь Ростовъскыи, нареченыи во мнишьскомъ чину Герасимъ.

В лѣто 6923 [1415] преставися блговѣрныи кнзь Костянтинъ Володимеричь Ростовъскыи, нареченыи въ мнишьскомъ чину Касьянъ.

Въ лѣто 6925 [1417] мсця июля въ В [2] час нощи преставися блговѣрныи князь Иванъ Васильевичь великого кнзя снъ зѣло превжелѣнныи єму.

Оце стільки з Московського Академічного літопису. Порівняння з Троїцьким літописом (наприклад, на записах 1263, 1370 років) показують, що відповідні записи МАЛ є істотним скороченням обширніших записів, тому відсутність в МАЛ звісток про постриження в тих випадках, коли ми маємо про це інші звістки, не є вагомим аргументом проти постриження.