Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Московський звід 1492 р.

Микола Жарких

Московське літописання в кінці 15 – на початку 16 ст. було надзвичайно інтенсивним, найбільш інтенсивним за весь час існування цього жанру. Нові літописи з’являлись що кілька років, і потім вони негайно починали переписуватись, перекомпоновуватись і перескладатись. Списків цих літописів дійшло до нашого часу досить багато, і повної ясності у походженні і взаємній залежності цих літописів все ще нема.

На щастя, для нашої теми питання філіації цієї групи літописів не має принципового значення – всі вони виникли приблизно в один час, всі написані в Москві і всі подають загалом один і той самий набір фактів – з більшими або меншими подробицями. Тому всі ці тексти є приблизно однаково авторитетними для подій 15 ст. Називати ці твори ми будемо уніфіковано: «Московський звід такого-то року» (останнього року, за який є записи). Такі назви є об’єктивними, вони випливають безпосередньо із самих текстів і не містять ніяких припущень щодо походження чи часу написання.

Найранішим з опублікованих зводів є Московський звід 1492 р. [Полное собрание русских летописей. Т. 25. Московский летописный свод конца 15 века. – М.: изд. АН СССР, 1949 г. – 463 с. ]. Цей літопис зберігся у двох списках, найкращий з яких – Уваровський – належить до 1-ї половини 16 ст. Оскільки дослідники літопису обіцяли в ньому багато оригінальних записів, він був використаний повністю, від кінця 12 ст.

В лето 6704 [1196]. Того же лета преставися князь Всеволод Мстиславль сын Изяславича, приим мнишскии чин. [Скорочення Іпатіївського літопису.]

В лето 6706 [1198]. Преставися князь Давыд Смоленскы постригся и в схиму. [Подібно до ЛЛ.]

В лето 6713 [1205]. В 19 марта преставися великая княгини Мариа Всеволожаа, бывши во мнишском чину 18 дни, а в немощи лежа 7 лет, и положена бысть во церкви Успениа святыа богородица, юже созда. [Скорочення літописів Радзивилівського / Переяславля Суздальського, не ЛЛ.]

В лето 6720 [1212]. Преставися благоверныи и христолюбивыи великыи князь Всеволод, нареченныи во святом крещении Дмитрие, сын великого князя Георгиа, внук Володимирь Манамаха, априля в 15 день, егда канчивають литургию в день неделныи. [15.04.1212 р. – дійсно неділя; в ЛЛ – 13.04]

В лето 6726 [1218]. Тоя же зимы месяца февраля в 2 преставися великыи князь Костянтин Всеволодич, и положиша и в церкви святыя богородица златоверхыя в Володимери, княгини же его Огафья ту и пострижеся над гробом князя своего. [Докладне оповідання ЛЛ про смерть Костянтина скорочено зі збереженням фактичних деталей, зокрема, про Агафію.]

В лето 6728 [1220]. Того же году преставися княгини Костянтинова Огафиа в черницах, и положиша ю в церкви святыя богородица соборнои в Ростове генваря 24. [Скорочення запису ЛЛ.]

В лето 6735 [1227]. Зимы тоа геньариа 6 преставися князь Володимер сын великого князя Всеволода, постригся в схиму, и положен бысть в церкви святыа богородица во Владимири. [Подібно до ЛЛ, де, прецінь, немає дати.]

В лето 6736 [1228]. Преставися Мстислав Мстиславичь, князь Торопецкыи, княжив в Галичи, и поиде в Киев, разболе же ся на пути, пострижеся в схиму, и тако преставися. [Запис ЛЛ поширено довідками про князя.]

В лето 6736 [1228]. Преставися Давыд Муромскыи в чернцех и в схиме. [Скорочення запису ЛЛ.]

В лето 6736 [1228]. Князь Святослав отпусти княгиню свою по совету восхотевши еи в манастырь и дасть еи наделок мног, она же идущи ко братии и на пути пострижеся, идучи к Мурому. [Скорочення запису ЛЛ.]

В лето 6745 [1238]. На утре же увидев князь Всеволод и владыка Митрофан, яко уже взяту быти граду, внидоша в церковь святую богородицю и постригошася вси в аггельския образ от владыки Митрофана. [Цього епізода немає в ЛЛ, текстуально він близький до С1Л – МАЛ, не до Н1ЛСІ.]

В лето 6746 [1238 – кн. Юрій на Сіті]. [Тое же слышав князь Юрьи] всед на конь с братом своим Святославом и с сыновци своими, и поидоша противу поганых. И нача князь полкы ставити, и се внезапу приспеша татарове на Сить противу князю Юрью. Юрьи же князь отложи всю печаль и поиде [противу их]. И ступишася обоих полки, и бысть сеча зла и велика, и побегоша пред иноплеменникы. И ту убъен бысть великии князь Юрьи Всеволодичь на реце на Сити, и вои его много [плениша и] побиша. [Далі – оповідання про загибель кн. Василька.] Сия злоба случися месяца марта в 4, в четверг 4 недели поста. [Идущу же з Бела озера блаженому епископу Кирилу, избывшу тамо ратных татар,] и прииде на место, где же великого князя Юрья убили, и обрете тело [его]. Взем же и принесе в Ростов и пев над ним обычная пения [и положи его] во гроб в церкви святеи Богородици [со многими слезами]. [Це дещо скорочене і перефразоване оповідання С1ЛСІ, в квадратних дужках – відмінності.]

В лето 6752 [1244]. Преставися великая княгини Феодосия Ярославля, постригшись у святаго Георгия в монастыри, ту же и положена бысть по сторонь сына своего Феодора, наречено же бысть имя еи Ефросинья. [Скорочення запису С1ЛСІ.]

В лето 6754 [1246]. Князю же великому Ярославу тогда сущу в Орде у Канович […] и много быв в Орде, поиде от Канович, и преставися во иноплеменницех нужною смертью тое же осени и того месяца септеврия 30. [Подібно до С1ЛСІ, не до ЛЛ.]

В лето 6756 [1248]. Тое же зимы убиша Литва князя Михаила Ярославича, внука Всеволожа; блаженный же епископ Кирил посла взяти тело его, и положиша и во церкви святыя Богородици в Володимери. [Скорочення запису ЛЛ.]

В лето 6757 [1250]. Тое же зимы преставися князь Василий Всеволодичь, внук Костянтина Всеволодича, и везше положиша его в отчине во Ярославли у святыя Богородицы февраля 20. [Повідомлення ЛЛ – ТЛ виглядає скороченням цього запису – тут є дата і вказівка на його рід.]

В лето 6760 [1253]. Преставися Святослав Всеволодичь февраля 3. [Точна дата є в Сим1Л, не в ЛЛ.]

В лето 6762 [1254]. Преставися Костянтин, сын великого князя Ярослава, и положиша его во святей Богородици в Володимери. [Скорочення запису ЛЛ – Сим1Л.]

В лето 6766 [1258]. Того же лета преставися Олег князь Рязаньскии, пострихся и во схиму. [Скорочення запису ЛЛ або ТЛ.]

В лето 6771 [1263]. Князь великии Александр поиде в Орду ко царю Беркаю, и удержа и царь, не пусти его в Русь, и зимова в Орде, тамо и разболеся, и доиде до Новагорода Нижнего и пребыв ту мало и иде на Городец и тамо во болшии недуг впаде и пострижеся в черньци ноемврия во 14, тое же нощи и преставися; святое же его тело понесоша ко Володимерю […] Положиша же тело его в Володимери в церкви святыя богородица ноемврия в 23. [Найбільше подібно до С1ЛСІ. Пізніша редакція запису видна з назви тіла «святим».]

В лето 6777 [1269]. Преставися князь Дмитреи, сын Святославль, внук Всеволода великаго, постригся в черньци и в схиму от епископа ростовского Игнатия, ту сущу князю Глебу и матери его Марии, седящим у него, оному же уже язык связася, та же воззри на епископа Игнатия рече: «Господине владыко, исполни бог труд твои во царствии небеснем, се подкрутил мя еси на долгии путь вечна воина истинному царю Христу богу нашему». И по сем предасть душу свою, и погребоша его в монастыри святаго Михаила в Юрьеве. [Так, як у ТЛ.]

В лето 6779 [1271]. Преставися благоверныи князь Василии, сын великого князя Александра. [Так, як в ТЛ – Сим1Л.]

В лето 6779 [1271]. Тое же зимы преставися великии князь Ярослав Ярославич, внук Всеволож, ида ис Татар, держав великое княжение по брате своем Александре 7 лет, и везоша тело его на Тферь и положиша в церкви Козмы и Дамьяна. [Скорочення запису Сим1Л.]

В лето 6784 [1276]. Тее же зимы преставися князь Василей, мизинный сын Ярославль, внук Всеволода великого, жив от рожения своего лет 40, а княженье держа великое 5 лет, положено же бысть тело его на Костроме в церкви святаго Федора. [Скорочення запису ТЛ – Сим1Л.]

В лето 6787 [1279]. Того же лета преставися князь велики Юрьи Суждальски, сын Андреев Ярославича, марта в 8, положен бысть в церкви святыя богородица в Суждали. [Подібно до Сим1Л, але подана точна дата.]

В лето 6802 [1294]. Того же лета князь велики Дмитреи Александровичь пострижеся в черньци и во схиму на Волоце, тогда же ту и преставися, и везоша тело его в Переславль и положиша во церкви святого Спаса. [Перефразовано запис ТЛ.]

В лето 6816 [1308]. Тое же осени преставися князь Александр Даниловичь. [Точно як у Сим1Л.]

В лето 6826 [1318]. Повість про вбивство князя Михаїла Тверського. [Факти, наведені в ній, повторюють С1ЛСІ.]

В лето 6828 [1320]. Преставися князь Борис Даниловичь и положен бысть в Володимери во церкви святыя Богородици. [Скорочення запису ТЛ – Сим1Л.]

В лето 6830 [1322]. Преставися князь Афонасеи, брат великого князя Юрья Даниловича, в черньцех, и положиша его у святаго Спаса в Нередичах. [Подібно до запису С1ЛСІ – Н4Л.]

В лето 6833 [1325]. Поиде в Орду князь Дмитреи Михаилович Тферьскы и шед тамо уби великого князя Юрья Даниловича без царева слова. [Подібно до С1ЛСІ, зі здогадом, що то сталось без наказу царя.]

В лето 6834 [1326]. Тое же осени месяца септеврия в 13 уби цесарь в Орде про великого князя Юрья Даниловича князя Дмитрея Михаиловича Тферьскаго на Кондракле. [Співпадає з С1ЛСІ, за винятком дати.]

В лето 6840 [1332]. Преставися велика княгиня Елена Иванова в черницах и в схиме, и положиша ю во Спасе марта в 1 день. [Трохи перефразовано запис ТЛ – РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6840 [1332]. Того же лета преставися князь Александр Васильевичь Суждалскыи. [Так само, як в ТЛ – Сим1Л].

В лето 6847 [1339]. Тое же осени октября 29 убиша в Орде оканьни татарове князя Александра Михайловича и сына его Феодора повелением безбожнаго царя Озбяка. [Точно як в С1ЛСІ.]

В лето 6849 [1341]. Месяца марта в 31 день преставися великии князь Иван Данилович, в чернецех и во схиме и положен бысть в церкви святаго великого архаггела Михаила на Москве априля в 1 день. [Перефразовано запис С1ЛСІ.]

В лето 6853 [1345]. Марта 11 преставися великая княгиня Настасья Семенова в черницах и в схиме и положена бысть в церкви во Спасе на Москве. [Скорочення запису РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6853 [1345]. Того же лета преставися князь Василеи Давыдовыч Ярославскы. Того же лета преставися князь Василеи Ярославичь Муромскы. [Так само, як у С1ЛСІ.]

В лето 6854 [1346]. Того же лета преставися князь Костянтин Михайлович Тферьскы. [Точно як у РогЛ, у Сим1Л – переставлено слова.]

В лето 6859 [1351]. Преставися князь Василеи Александрович Рязанскы. [Так само, як в ТЛ – РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6860 [1352]. Рукописание Магнуша короля Свейского. [Десь так, як у С1ЛСІ.]

В лето 6861 [1353]. Тое же весны априля 26 преставися великии князь Семен Иванович и положен бысть в церкви арханьила Михаила на Москве. [Скорочення запису Сим1Л.]

В лето 6861 [1353]. Того же лета месяца июня в 6 преставися князь Ондреи Иванович и положен бысть в тои же церкви арханьила Михаила. [Скорочення запису Сим1Л.]

В лето 6862 [1354]. Тое же осени преставися князь Костянтин Васильевичь Суздальскыи в черньцех и в схиме ноемврия 21 и положен бысть в Новегороде Нижнем в церкви святаго Спаса. [Дуже подібно до С1ЛСІ – скорочення Сим1Л.]

В лето 6867 [1359]. Месяца ноемврия в 13 преставися благоверныи великыи князь Иоан Ивановичь всея Руси в черьцех в схиме и положен бысть на Москве в церкви архаггела Михаила. [Скорочення запису Сим1Л, але не С1ЛСІ – збережено звістку про постриження.]

В лето 6872 [1364]. Тое же осени месяца октября 23 преставися князь Иван Ивановичь, брат великого князя Дмитрея, и положен бысть в Архаггеле на Москве. [Точно як в Сим1Л і відмінно від С1ЛСІ.]

В лето 6872 [1364]. Тое же зимы декабря 26 преставися великая княгини Александра Ивана Ивановича в черницах и в схиме, нареченная Мария, и положена бысть у великого Спаса в манастыре в приделе. [Скорочено проти Сим1Л і дата 26, не 27.]

В лето 6873 [1365]. В то же лето месяца иуня во 2 преставися князь Андреи Костянтинович Нижнего Новагорода в черньцех и в схиме, и тамо положен бысть в церкви великого Спаса. [Так, як у ТЛ – Сим1Л.]

В лето 6874 [1366]. Того же лета преставися князь Василей Михайлович Тферьский в Кашине. [Точно як у Сим1Л.]

В лето 6878 [1370]. Тогда же на мосту у града [Волока] стояше князь Василеи Ивановичь Березуискии, бе бо ту воеводствуя, некии же литвин един утаився от рати иде под мост тои и сквозе мост пронзе князя сулицею, и от тоя язвы и разболеся и постригся в черньци преставися. [Перефразований запис РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6882 [1374]. Того же лета септября 17 преставися на Москве последнеи тысяцкыи Василеи Васильев сын Вельяминовича в черньцех и в схиме, положен же бысть у церкви Богоявления. [Скорочений запис РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6891 [1383]. Того же лета месяца иуля в 5 день в неделю преставися князь Дмитреи Костянтиновичь Суздальскыи в черньцех и во схиме, нареченыи во святом крещении Фома, а во мнишском чину наречен бысть Феодор, и положен бысть в Новегороде Нижнем, в церкви каменои святом Спасе. [Трохи скорочений запис ТЛ – РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6897 [1389]. Повість про життя і смерть великого князя Дмитра Івановича. [Дещо перефразована повість С1ЛСІ.]

В лето 6897 [1389]. Месяца декабря в 5 преставися княгини Андреева Мария, мати княж Володимерова, нареченная во мнишьском чину Марфа, и положена бысть в монастыри ея у Рождества на рве, его же сама создала. [Загалом скорочення ТЛ – РогЛ – Сим1Л, тільки дата 5, не 2.]

В лето 6900 [1392]. Тое же весны преставися княгини Олгердова Ульяна, дщи князя Александра Тферскаго, наречена во мнишьском чину Марина, и положена бысть в печере на Кыеве. [Так, як у ТЛ – РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6900 [1392]. Тое же зимы преставися февраля в 13 Данило Феофанович, наречены во мнишьском чину Давыд […] положен бысть в манастыри у Михаилова чюда, близ гроба дяди его Алексея митрополита. [Скорочення запису ТЛ.]

В лето 6901 [1393]. Иуля 29 преставися князь Иван, брат великого князя Васильев, и наречено бысть имя его в чернцех Иоасаф, положен же быть у Спаса в притворе близ гроба бабы своея княгини Анны Ивановны. [Перефразовано запис ТЛ.]

В лето 6902 [1394]. Мая в 6 преставися князь Борис Костянтиновичь и положен бысть в Суздале во своей отчине. [Скорочення запису ТЛ.]

В лето 6903 [1395]. Того же лета июля в 19 преставися князь Борис Михайлович Тверьскы в Кашине, и везше положиша его во Тфери во Спасе. [Скорочення запису ТЛ – РогЛ – Сим1Л.]

В лето 6907 [1399]. Марта в 17 в великое говенье преставися великая княгини Марья Семенова Ивановича, нареченая во мнишьском чину Фетиниа, и положена бысть на Москве в манастыре у Спаса. [Як в ТЛ, тільки дата 17, не 27.]

В лето 6907 [1399]. Тое же весны маия в 15 преставися княгини Марья Семенова Лугвенева в Литве во Мстиславле, дщи великого князя Дмитрея, и привезше ю на Москву положив в новои церкви каменои в Рожестве богородици. [Трохи скорочений запис ТЛ.]

В лето 6908 [1400]. Повість про смерть князя Михайла Олександровича Тверського. [Дещо перефразована повість С1ЛСІ.]

В лето 6910 [1402]. Марта 27 преставися князь Иван Всеволодичь Тферьскыи, нареченыи в мнишьском чину Игнатеи, и положен бысть во Тфери во Спасе. [Точно як у Сим2Л.]

В лето 6910 [1402]. Того же лета июля в 5 преставися князь Олег Рязаньскыи, нареченыи во святом крещении Яков, а во мнишьском чину Иакым и положен бысть на Солодще в манастыри. [Точно як у Сим2Л.]

В лето 6910 [1402]. Князь Семен Дмитреевич Суздальскыи […] иде с Москвы на Вятку со княгинею и с детьми, болен бо уже бяше, и пребысть на Вятке 5 месяц и в болшии недуг впад преставися декабра 21 на память Петра чюдотворца. [Загалом подібно до С1ЛСІ, але рік – як у ТЛ.]

В лето 6912 [1404]. Тое же осени преставися на Твери княгини княжо Ивана Михаиловичя, дщи Кестутьева, нареченная во мнишьском чину Марфа. [Скорочення запису ТЛ.]

В лето 6913 [1405] Ноября в 1 день преставися великая княгини Евдокия княжо Михаила Тферьского. [Скорочення запису ТЛ.]

В лето 6913 [1405]. Декабря в 5 преставися великая княгиня Еупраксия Олгова Рязаньского. [Точно як у ТЛ.]

В лето 6915 [1407]. Месяца иуня в 7 день преставися великая княгини Еудокия Дмитреева Ивановича, нареченая во мнишьском чину Еуфросиния, и положена бысть в манастыри в церкви Вознесениа, юже сама заложи. [Дуже подібно до ТЛ.]

В лето 6915 [1407]. Септеврия в 14 преставися князь Юрьи Смоленьскии не в своеи отчине, но на чюжои стороне в изгнании, лишен своего княженья и жены и детеи, но в Рязаньскои земли в пустыне, в манастыре у некоего игумена христолюбца именем Петра, и ту неколико днии поболев, преставися и погребен бысть ту. [Дуже подібно до ТЛ.]

В лето 6918 [1410]. Того же лета преставися князь Володимер Андреевич на Москве и положен бысть в церкви архаггела Михаила. [Подібно до С1ЛСІ.]

В лето 6925 [1417]. Месяца иуля преставися князь великы Нижнего Новагорода Иван Васильевич, сын великого князя Васильа Дмитреевича, на Москве. Положиша и в церькве архаггела Михаила. [Точно як у Сим2Л.]

В лето 6930 [1422]. Того же лета иуля 11 преставися княгини Настасья княжа Юрьева Дмитреевича в Звенигороде, а положена на Москве у Вознесенья. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6933 [1425]. Месяца февраля в 27 день в 3 часа нощи преставися благоверныи и христолюбивыи великыи князь Василеи Дмитреевичь. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6933 [1425]. Того же лета преставися князь великы Иван Михаилович Тферскы, наречен в черньцех Иев. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6934 [1426]. Тое же осени преставися князь Андреи Володимерович, [тут пропуск!] нареченныи в черньцех Сава, а положен у Троици в Сергееве манастыре. [Так само як у Сим2Л, з характерною помилкою.]

В лето 6934 [1426]. Тое же осени князь Ярослав Володимерич преставися, а положен в Архаггеле на Москве. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6935 [1427]. Мор же был велик во градех русскых, тогда преставися князь Василеи Володимерович и положен в Архаггеле на Москве. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6936 [1428]. Преставися князь Петр Дмитреевич. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6940 [1432]. Того же лета преставися князь Андреи Дмитреевич в Можаисце иуня, и привезше его на Москву положиша в Архаггеле. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6949 [1440]. Тое же осени месяца септявря 22 преставися князь Дмитреи Юрьевич Краснои [і далі велике оповідання з подробицями його хвороби та смерті]. В день же недельный месяца септевря 18 свершиша литургию […] Привезоша же его на Москву октября месяца в 14 день, по преставлении же его в 23 день, и несоша его в церковь архаггела Михаила […] и тако благодаривше бога положиша его во гробе возле отца его князя Юрья. [Так само як у Сим2Л. 18.09.6949 вересневого року – неділя, дата відповідає 1440-у січневому року.]

В лето 6956 [1448]. Того же лета преставися князь Василеи Косои. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6961 [1453]. Того же лета июля 5 преставися великаа княгини Софьа Васильева Дмитреевича во мнишеском чину и положена того же дни в манастыре Вознесении на Москве, идеже и свекры ея великаа княгини Евдокея, а наречена во мнишьском чину Еуфросинья. [В Сим2Л скорочено, дата 15.06; в С2Л – 13.06.]

В лето 6961 [1453]. Того же месяца иуля 23 приде весть к великому князю из Новагорода на вечерни у великого мученика Бориса и Глеба на Москве на рве, что князь Дмитреи Шемяка умре напрасно в Новегороде и положен в Юрьеве манастыре, а пригонил с тою вестью подьячеи Беда, а оттоля бысть дьяк. [В С2Л дещо скорочено, в Сим2Л – сильно скорочено.]

В лето 6964 [1456]. Тое же весны преставися князь велики Иван Федорович Рязанскы в черньцех и наречен бысть Иона. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6969 [1461]. Месяца февраля преставися князь велики Борис Александрович Тферьски. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6970 [1462]. А в то же время в пяток на Федоровой неделе князь велики, чаа себе сухотной болести, повеле жещи ся, яко же есть обычаи болящим сухотною. И повеле ставити, зажигал труд тои, на многых местех по многу, иде же и не бе ему никоея болезни, тогда бо и не чающе того. Егда же разгнишася раны оны, и бысть ему болезнь тяжка, и восхоте в черньци постричися, и не даша ему воли, и в тои болезни преставися месяца марта 27 день в суботу в 3 час нощи. В утреи же день в неделю и погребен бысть в церкви архаггела Михаила на Москве. [В Сим2Л – скорочено. 27.03.1462 р. – дійсно субота.]

В лето 6971 [1463]. Во граде в Ярославле в манастыре святаго Спаса обретены быша мощи князя Федора Ростиславича, сынов его Констянтина и Давыда, под церковью тою в подклете, целы вси и ничим же врежены. Архимандрит же Христофор манастыря того взят их оттоля с великою честью и принесе их во храм великого Спаса и положи их в един гроб и ризы черническыа новы положи на них, понеже бо во мнишьском чину приставишася. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6973 [1465]. Априля 22 в 3 час нощи преставися великаа княгини Марьа, и положена в церкви Вознесениа в 24. [Дуже подібно до Сим2Л, але під помилковою датою – треба 1467 р.]

В лето 6981 [1472]. Того же месяца [вересня] в суботу в 10 час дне преставися на Москве благоверныи и христолюбивыи князь Юрьи Васильевич […] и погребоша тело благоверного князя Георгия в церкви архаггела Михаила того же месяца в 16 день. [В Сим2Л є дата – 12.09.]

В лето 6986 [1478]. Месяца февраля 2 на Сретеньев день с недели на понедельник великаа княгини Марьа Васильа Васильевича пострижеся нощи тоа в черници на своем дворе на Москве, а стригл ее игумен Кирилова манастыря и нарече еи имя Марфа. [Так само як у Сим2Л. 2.02.1478 р. – понеділок.]

В лето 6989 [1481]. Тое же весны месяца июля в 5 день преставися благоверныи князь Ондреи Васильевич Меньшои в 4 час дни и положен бысть на Москве в церкве в Арханьеле. [Так само як у Сим2Л.]

В лето 6991 [1483]. Генваря в 7 преставися князь великы Василеи Ивановичь Рязанскыи в обедню.

В лето 6991 [1483]. Тое же весны апреля во 2 преставися княгыни жена князя Андрея Васильевича. [В Сим2Л – трохи докладніше.]

Співставлення тексту зводу 1492 р. з ранішими літописами показує, що це – справді звід, для якого старанно використано багато джерел. Зокрема, треба звернути увагу на знайомство з Іпатіївським літописом.

В цілому його можна поділити на дві частини. Для періоду до 1408 року основним джерелом зводу був Троїцький літопис, хоча використано й інші літописи, можливо, гіпотетичний звід 1304 року. Залежність від С1ЛСІ виявлена включенням до МЗ1492 таких творів як Рукописання Магнушеве, повість про Дмитра Івановича, повість про Темир-Аксака, повість про смерть Михайла Тверського.

Для часу 1409 – 1492 рр. – це самостійний літопис, від якого залежить Сим2Л (включаючи повторення явно помилкових, зіпсованих записів МЗ1492). Нечисленні випадки, коли Сим2Л містить кращий і повніший текст, слід розглядати як дефекти наявного списку МЗ1492. Інші літописи – С2Л, С3Л – подаючи загалом ті самі відомості, текстуально відходять від МЗ1492 значно далі.