Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Іонофорез слабозарядженої непровідної сфери

Денисов Г.А., Жарких М. І.

Розв'язано задачу про діфузіофорез слабозарядженої діелектричної колоїдної частинки сферичної форми в багатокомпонентному розчині електроліту при довільному співвідношенні розмірі частинки і товщини подвійного електричного шару. Швидкість руху частинки представлена у вигляді ряду за цілим позитивним ступенями її дзета-потенціалу; в явному вигляді обчислені члени до квадрата дзета-потенціалу включно.

Отримані результати можуть бути використані при моделюванні процесів мембранного транспорту, електрофорезу, хроматографічного розділення білків.

Література

1. Самсонов Г.В., Меленевский А.Т. Сорбционные и хроматографические методы физико-химической биотехнологии. – Л.: Наука, 1986, 230 с.

2. Strathmann H. Trends in Biotechnol., 1985, v. 3, No 4, p. 112.

3. Shimidzu Т., Yoshikawa M., Kawakatsu K. – Polym J., 1980, v. 12, No 6, p. 363.

4. Ogata N., Kohei S., Fujimura H. – J. Appl. Polym. Sci., 1980, v. 25, Ho 7, p. 1419.

5. Uragami Т., Watanabe S., Sugihara M. – J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 1982, v. 20, Ко 5, p. 1193.

6. Shataeva L.K., Samsonov G.V., Vacik J., Kopecek J., Kalal J. – J.Appl. Polym. Sci., 1979, v. 23, p. 2245.

7. Shataeva L.K., Denisov G.A., Lazarev P.I. – Synthetic Polymeric Membranes (B. Sedlacek, J. Kahovek, eds.). Berlin e.a.: de Gruyter, 1987, p. 35.

8. Denisov G.A., Lasarev P.I. – Synthetic Polymeric Membranes (B. Sedlacek, J. Kahovek. eds.). Berlin e.a., de Gruyter, 1987, p. 431.

9. Денисов Г.А., Лазарев П.И., Шатаева Л.Х. – Препринт ОНТИ НЦБИ, Пущино, 1987, 13 с.

10. Шилов В.Н., Жарких Н.И., Борковская Ю.Б. – Коллоидн. ж., 1985, т. 47, № 4, с. 757.

11. Шилов В.Н., Жарких Н.И., Борковская Ю.Б. – Коллоидн. ж., 1985, т. 47, № 5, с. 927.

12. Жарких Н.И., Борковская Ю.Б. Ионофорез коллоидов. – В кн.: Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем, вып. 17, Киев, Наукова думка, 1985, с. 76-91.

13. Abramson H.A., Moyer L.S., Gorin H.H. – Electrophoresis of Proteins. New York: Hafner, 1964, 341 p.

14. Henry D. Proc. Roy. Soc. A, 1931, v. 133, Ко 1, p.106.

15. Overbeek T. – Kolloid Beih., 1943, B. 54, No 2, S. 287.

16. Booth P. – Proc. Roy. Soc. A, 1950, v. 203, No 3, p. 514.

17. Хаппель Дж., Бреннер Г. – Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1976, 632 с.

18. Дерягин Б.В., Духин С.С., Короткова A.A. – Коллоида. ж., 1961, т. 23, № 1, с. 53.

19. Духин С.С., Дерягин Б.В. – Электрофорез. М.: Наука, 1976, 328 о.

20. Духин С.С, Дерягин Б.В., Ульберг З.Р., Кузнецова Т.В. – Коллоидн. ж., 1980, т. 42, № 3, с. 464.

21. Prieve D.O., Anderson J.L., Ebel J.P., Lowell U.E. – J. Fluid Mech., 1984, v. 148, p. 247.

22. Крылов В.И. Приближенное вычисление интегралов. – М.: Физматгиз, 1959, с. 128.

Науково-дослідний обчислювальний центр Наукового центру біологічних досліджень Академії наук СРСР; Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 16.08.1988.

Опублікована : Денисов Г. А., Жарких Н. И. Ионофорез слабозаряженной непроводящей сферы. – Препринт НЦБИ АН СССР, Пущино, 1988 г. – 16 с.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.00 Мб)