Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Про рух частинок іоніту в електричному та концентраційному полях

Борковська Ю. Б., Жарких М. І., Шилов В. М.

Показано, що для частинок іоніту і для непровідних частинок з тонким подвійним електричним шаром при Rel >> l електрофоретична і діфузіофоретична рухливості збігаються і не залежать від форми і розмірів частинок.

Література

1. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. М.: Наука, 1976, с. 422.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 21.11.1983.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1983 г., т. 45, № 6, c. 1220 – 1221.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 185.01 Кб)