Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Кінетична теорія іонофорезу колоїдів

Шилов В. М., Жарких М. І., Борковська Ю. Б.

Обговорюється застосування принципу локальної рівноваги до теорії електрокінетичних явищ. Спрощення, що вносяться послідовним застосуванням цього принципу у висхідну систему рівнянь Стокса, Нернста – Планка і Пуассона – Больцмана, не пов'язані ні з якими наближеннями, оскільки вказані рівняння засновані на локальній рівновазі. Вираз для об'ємної сили в рівнянні Стокса приведено до виду, симетричного щодо градієнтів потенціалу та концентрації електроліту (виписано також вираз її через градієнти хімічних потенціалів окремих іонних компонент). Таким чином, доведено принципову рівноправність електричних і концентраційних впливів на подвійний електричний шар – рівноправність, що має місце не тільки на рівні спостережуваних ефектів, але і на рівні висхідних рівнянь теорії. Обговорюється фізична причина «дифузійної» сили (об'ємної сили, що діє в межах ДС і пропорційна градієнту концентрації). Зазначено, що вона обумовлена тяжінням дисперсної частинки до молекул або іонів, які адсорбуються на її поверхні. На основі уявлення про «дифузійних» силах обговорюється якісна картина діффузіофорезу та іонофорезу.

Література

1. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Коллоид. журн., 1985, т. 47, № 4, с. 757.

2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. Ч. 1. М.: Наука, 1976. 584 с.

3. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. М.: Мир, 1974. 304 с.

4. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. М.: Наука, 1976. 322 с.

5. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Коллоид. журн., 1981, т. 43, № 3, с. 540.

6. Духин С. С., Ярощук А. Э., Дерягин Б. В. Коллоид. журн,, 1984, т. 46, № 4, с. 225.

7. Дерягин Б., Сидоренков Г., Зубащенко Е., Киселева Е. Коллоид. журн., 1947, т. 9, № 5, с. 334.

8. Дерягин Б. В., Духин С. С., Короткова А. А. Коллоид. журн., 1961, т. 23, № 1,с. 53.

9. Дерягин Б. В., Духин С. С. В сб.: Исследования в области поверхностных сил. М.: Наука, 1967, с. 304.

10. Духин С. С., Ульберг З. Р., Дворниченко Г. Л., Дерягин Б. В. Изв. АН СССР. Сер. хим., 1982, № 8, с. 1729.

11. O'Brien R., White L. J. Chem. Soc. Faraday Trans, part 2, 1978, v. 74, № 8, p. 1607.

12. O'Brien R., Hunter R. Canad. J. Chem., 1981, v. 59, № 10, p. 1878.

13. O'Brien R. J. Colloid Interface Sei., 1983, v. 92, № 1, p. 204.

14. Prieve D. Adv. Colloid and Interface Sei., 1982, v. 16, № 2, p. 321.

15. Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Коллоид. журн., 1981, т. 43, № 4, с. 652.

16. Anderson J., Lowell M., Prieve D. J. Fluid Mech., 1982, v. 117, p. 107.

17. Духин С. С. Успехи коллоидной химии. М.: Наука, 1973, с. 98.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 19.01.1984.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1985 г., т. 47, № 5, c. 927 – 935.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.37 Мб)