Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Іонофорез колоїдів (2)

Жарких М. І., Борковська Ю. Б.

Феноменологічна теорія іонофорезу. Локальні рівняння для іонофорезу. Іоноосмотичні об'ємні сили. Граничні умови для локальних полів. Іоноосмотичне ковзання. Формули Смолуховського для іонофорезу. Межі застосування формул Смолуховського. Поляризація подвійного електричного шару та іонофорез. Іонофоретичний підхід до теорії електрокінетичних явищ.

Література

1. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. – М. : Наука, 1976. – 326 с.

2. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика.–М. : Мир, 1974.–304 с.

3. Дерягин Б. В., Духин С. С., Короткова А. А. Диффузиофорез в растворах электролитов и его роль в механизме пленкообразования из каучуковых латексов методом ионного отложения. – Коллоид. журн., 1961, т. 23, № 1, с. 53-58.

4. Духин С. С., Шилов В. Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах.–Киев : Наук, думка, 1972.–232 с.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 23.02.1984.

Опублікована : "Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем", К., Наукова думка, 1985 г., т. 17, с. 76 – 91.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 2.13 Мб)