Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Іонофорез колоїдів

Шилов В. М., Жарких М. І., Борковська Ю. Б.

Методом термодинаміки нерівноважних процесів отримано вирази для іонофоретичних рухливостей, дано якісний аналіз впливу поляризації подвійного електричного шару на швидкість іонофорезу. Зазначено, що іонофорез під дією коіонов (коіонофорез) на відміну від електрофорезу і діффузіофорезу ніколи не ускладнений поляризацією подвійного шару і в системах з тонким подвійним шаром швидкість коіонофореза не залежить від геометрії системи. Спостереження коіонофореза дозволяють отримувати кількісну інформацію про ζ-потенціал. Обговорюються можливості експериментального спостереження цього нового електрокінетичного явища, його можлива роль у русі частинок поблизу поверхні іонообмінних мембран або електродів.

Література

1. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. М.: Наука, 1976. 322 с.

2. Малкин Э. С., Духин А. С. Коллоид. журн., 1982, т. 44, № 2, с. 254.

3. Цыгир Е. П., Макеева К. В., Фридрихсберг Д. А. В сб.: Электроповерхностные явления в дисперсных системах. М.: Наука, 1972. с. 83.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 19.01.1984.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1985 г., т. 47, № 4, c. 757 – 764.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.06 Мб)