Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Теорія нерівноважних електроповерхневих явищ в концентрованих дисперсних системах. 1

Шилов В. М., Жарких М. І., Борковська Ю. Б.

Застосування методу термодинаміки незворотних процесів до коміркової моделі
концентрованої дисперсії

За допомогою апарату нерівноважної термодинаміки сформульовано комірковий метод розгляду явищ переносу в концентрованих дисперсних системах. У рамках цього методу рівноправно враховані всі нерівноважні процеси (в'язкі, дифузійні та електричні) і отримано вирази для інтегральних, тобто спостережуваних, термодинамічних потоків і сил через локальні поля. Запропонований метод забезпечує точне виконання формули Смолуховского для електроосмоса при використанні будь-якої гідродинамічної коміркової моделі (Кувабари, Хаппеля або Мехта).

Література

1. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. М.: Наука, 1976, с. 422.

2. Духин С. С, Шилов В. Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах. Киев: Наукова думка, 1972, с. 206.

3. Дерягин Б. В., Духин С. С. Исследования в области поверхностных сил. М.: Наука, 1967, с. 304.

4. Шилов В. Н. Применение термодинамики необратимых процессов и теории ориентационных эффектов в дисперсных системах во внешнем электрическом поле.— Докл. АН СССР, 1971, т. 200, с. 1161.

5. Де Грот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М.: Мир, 1964, с. 456.

6. Хаппель Д., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1965, с. 680.

7. Mehta G. D., Morse Т. F. Flow through charged membranes.— The J. Chem. Phys., 1975, v. 63, № 5, p. 1877.

8. Духин С. С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. Киев: Наукова думка, 1975, с. 352.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 3.03.1980.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1981 г., т. 43, № 3, c. 540 – 545.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 744.16 Кб)