Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Перебування Яхії, 1625 р.

Микола Жарких

Про перебування самозванця Яхії (Олександра), претендента на престол Османської імперії, в Україні ми маємо пакет документів (1625 – 1626 рр.) з московського архіву. Ці документи зі вступною розвідкою надрукував П.Куліш [Материалы для истории воссоединения Руси. – М. : изд. «Общественная польза», 1877 г., т. 1, с. 142 – 286; ці документи він узяв з Головного архіву Міністерства закордонних справ, малоросійські справи, зв’язка 1-а]. Ми випишемо з цих документів тільки те, що стосується Терехтемирова.

Для кращого розуміння контексту появи того чи іншого документу я склав максимально детальну «Хронологію перебування Яхії в Україні», з якою можна звірятись.

(1) 1625 р., січень. Автобіографія Яхії

Цей досить обширний документ був написаний по-грецьки під час перебування Яхії в Києві 22 жовтня (1 листопада) 1624 р., і Й.Борецький переклав його українською мовою. З нього для нас цікаві останні уступи:

И там же в Немцах в товаристве пожил з лисовщиками поляками ласкове Александер, которые радили ему, абы ишол и удался до Войска Запорозского; который пришол до Киева месяца октября 21 дня року 1624.

И той увесь поступок свой султан Ияхия, во святом крещении Александер, написавши своєю властною рукою греческими письмены для памяти и ведомости, в монастыри святого Архистратига Михайла церкве Золотоверхое, оставил по двадцать девятый день месяца октября, сниде за Пороги на конех и пребысть тамо пятдесят дней, советуя со благочестивым воинством, и взем обещание помощи от тех, ныне януария во дватцатый (день) взыде в черкасы и пребывает во смирении глубоце […] [Кулиш П. А. Материалы… с. 167 – 168]

Повідомлення про перебування Яхії в Запоріжжі та «у черкасах» дописані, мабуть, уже в Терехтемирові. Цей лист посланці Яхії повезли з собою до Москви.

(1) 1625 р., 24 січня (3 лютого). Лист Й.Борецького

Митрополит Й.Борецький написав листа до путивльських воєвод, в якому пояснював, хто такий Яхія і чого він шле своїх посланців до царя.

Писан в монастыре Терехтемировском генваря 24 дня 1625 лета по Рождестве Христове. [Кулиш П. А. Материалы… с. 162]

Цей лист посланці Яхії подали путивльським воєводам, як видно з наступного документу.

(1) 1625 р., після 7 (17) лютого.
Відписка путивльських воєвод

7 лютого до Путивля прибуло посольство у складі 13 чоловік від запорозьких козаків до царя Михайла Федоровича. Це посольство було відправлено із Запоріжжя 2 (12) січня 1625 р. Посланці розповіли, що кримський калга Шагін-Гірей перебував на Запоріжжі від тижня перед Різдвом Христовим і до третього дня після Р. Хр. (тобто від 18 (28) грудня 1624 р. до 28 грудня 1624 (7 січня 1625) р.). Далі воєводи писали:

Да с ними ж де, государь, запорозскими посланцы, приехали в Путивль из Запорог два человека, сказались посланцы, один Сербской земли Марко Федоров, да запорозской козак Ивашка Мартынов. A послал де их, приехав из Запорог, из Литовской земли, с Терехтемирова монастыря Турской земли царевичь Олександр, султан Могметов сын.

Родился де он Олександр в Турской земли, в Могнисии, и был де в Немецкой земли у цысаря немецкого Фердинандуса, и пришол де он Олександр в Запороги нынешнего 133 году в Филипов пост сам третей, для того чтобы ему поднять Запорозское войска Турской земли воевать и доставать с ними Турсково государства.

A из Запорог де пришол он Александр в Терехтемиров монастырь в тое пору, как ныне те козаки посланы из Запорог к тебе государю к Москве. А козаки де, государь, запорозские, которые по городам, все за него Олександра хотят стоять. И нынешней де весны все козаки хотять с ним итти Турского земли воевать, а он де Олександр хочет им давать гроши. А ныне де послал он ис Терехтемирова монастыря (в) Влоскую землю для грошей, a положил де срок привесть к себе гроши в три месяцы; а ему де быть в Терехтемирове монастыре, покамест к нему деньги привезут. А кто ему деньги дает, и много ль к нему денег привезут, тово де оне не ведают.

A ныне де он Александр послал человека своево Марка Федорова да запорозского козака Ивашка Мартынова к тебе государю царю и великому князю Михайлу Федоровичу, всеа Русии к Москве з грамотою; а о чем в грамоте писано, тово де они Марка да Ивашка не ведают, и чтоб их с тою грамотою отпустить из Путивля к тебе государю к Москве вскоре. A грамоты де, государь, им Левонтью с товарищи не показали.

Да те ж, государь, Олександровы посланцы Марко Федоров да Ивашка Мартынов прислали к нам холопем твоим два листа, а сказали, что те листы дал им в Терехтемирове монастыре турской царевич он Олександр; а писал де те листы в Терехтемирове монастыре киевской митрополит Иов Борецкий к нам холопем твоим в Путивль об нем Олександре, объявляючи его, какой он человек. A митрополит де киевской Иов Борецкий ныне в Терехтемирове монастыре; a приехал де из Киева в Терехтемиров монастырь генваря в 26 день, для того что тут его власть. И мы холопи твои, те листы вычетчи и списав с них список слова в слова, послали к тебе государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии отпискою; a прямые их листы отдали им до твоего государева указу.

А посланцом, государь, запорозским козаком Ивану Гире с товарищи и им Олександровым посланцом, Марку Федорову да Ивашке Мортынову велели побывать в Путивле до твоего государева указу, и корм им и питье даем. И о тех, государь, посланцех и грамотах что ты государь царь и великии князь Михайла Федорович всея Русии нам холопем твоим укажешь? [Кулиш П. А. Материалы… с. 160 – 161]

(1) 1625 р., після 2 (12) грудня.
Відписка путивльських воєвод

2 (12) грудня 1625 р. до Путивля прибув інкогніто (під виглядом купця) сам Яхія в супроводі попа Пилипа. Про це воєводи писали:

В прошлом де во 133 году, как писали к тебе государю наперед сего об нем Олександре и о посланцех его, а он де Александро в те поры был в Литовской земли в Терехтемирове монастыре, a из Терехтемирова был в черкасах, и в том же, государь, к прошлом во 133 году весною козаки запоросские взяли его Олександра ис черкас в Запороги, а хотели де с ним козаки запорозские собрався итти в Греческую землю [Кулиш П. А. Материалы… с. 175 – 177].

(1) 1625 р., після 2 (12) грудня. Розповідь попа Пилипа

Путивльські воєводи записали від попа Пилипа оповідання про війну С.Конецпольського з козаками. Про Терехтемирів він сказав таке:

А в польских де, государь, городах в Варшаве, в Люблине, в Замои, во Львове, в Каземеревы, Гезне, в Минску, в Корсуни, в Терехтемирове в прошлом во 133 году [1625] в тех польских и литовских городах многие люди померли поветрием, и по ся места де в тех городах моровое поветрия не унялось. [Кулиш П. А. Материалы… с. 183]

(1) 1626 р., 12 (22) січня. Розповідь попа Пилипа

Невеликі доповнення про Терехтемирів містить оповідання попа Пилипа, записане у Мценську:

И того ж году [1625] в генваре тот Александр приехал назад в Черкаской город и прислал к митрополиту, чтоб ему с ним видетца. И митрополит де приехал в Трехтемирев монастырь от Киева 60 верст, a Александр тут же приехал и говорил митрополиту, чтоб послал к великому государю царю и великому князю Михайлу Федоровичу всея Руси з грамоты его попа Филипа, прося у государя себе жалованья и помочи. И митрополит Александру сказал, чтоб он (послал) к государю своих посланцев, a он митрополит к государю о том отпишет. И послал Александр к государю посланцев своих Марка Македонина да Ивана Доброго (?) генваря в 24 день. [Кулиш П. А. Материалы… с. 228]

У кінці січня 1626 р. Пилипа знову розпитували, зокрема, щодо епідемії в Україні:

(Да) поп же Филип спрашиван: в которых (польс)кого короля городах моровое поветрие (б)ыло, и ныне есть ли, или поминовалося, и опричь тех людей, которые з гетманом с Концем Польским у короля ратные люди в собранье есть, и где есть, и куда их походу чаять?

И поп Филип сказал: Нынешнего лета в Аршаве и в иных польских городах моровое поветрие было великое до осени, a в осень поминовалося, и ныне поветрия нет. Да и в казачьих де в дальних городех и местах, в Трехтемире и в Корсони, поветрие было, и как гетман Конец Польской на казаков приходил и города их и места разорил, a те города и места, где поветрие было, шел мимо, поставя заставы крепкие и людей туда пускать никого не велел; a в осень [1625 р.] и в тех местах поветрие поминовало, и стоят поляки и ляхи около Киева, a как де с казаки управятца, и на весне чаять их походу на Свеян. [Кулиш П. А. Материалы… с. 261]

Свідчення Пилипа про епідемію, як бачимо, суперечливі. Навряд чи він, перебуваючи в Московії, міг мати про неї якісь нові дані. Принаймні про долю митрополита Борецького він від часу свого виїзду з Києва не мав вістей [там само].