Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Короткий літопис Литви

Микола Жарких

Два інших списки «литовського» літопису після ВітЛ мають інший, ніж ЛКС, варіант продовження. В Лит4Л ця стаття має окремий заголовок «Хронічка Великого князівства Литовського, коротко писана», тому ми будемо називати її «Коротким літописом Литви» (КЛЛ).

Варіанти тексту

Епізод Лит4Л Лит7Л Відповідний епізод ЛКС-2
1 Хронічка Великого князівства Литовського, коротко писана +
2 1386 р. прийнято віру римського закону від польського короля Ягайла та великого князя Вітовта [1] + +
3 1331 р. король Ягайло, батько Казимира, побив німців [2] + +
4 1307 р. Литва узяла Полоцьк + 1360 р.
5 1437 р. волохи побили на Буковині короля Ольбрахта + 1497 р. 5
6 1494 р. помер велебний Казимир [3] + Велебний король Казимир помер 1080 року [4] 8
7 1386 р. Вітовт охрещений у Кракові разом з Ягайлом +
8 1430 р. помер Вітовт +
9 1500 р. король Андрій Казимир помер + 1488 р. 3
10 1506 р. татар побито під Клецьком на день Марії Сніжної [5] + 1500 р., [поставлено після епізоду 11] 22 – 25
11 1500 р. панів узято в полон на Ведроші + + 11
12 1506 р. помер король Олександр, а Сигізмунда узято на велике князівство на день св. Симона і Юди [6] + + 27 – 28
13 1507 р. помер біскуп Табор + + 29
14 1508 р. Глинський забив Заберезинського + 1520 р., [додано:] і утік до Москви 31
15 1509 р. москву під Оршею побито + 1514 р., 8 вересня 58 – 61
16 1520 р. легат Захарій був у Литві + +
17 1524 р. золота вуличка була відкрита + +
18 1525 р. король Сигізмунд наказав постинати жителів Гданська + 1526 р. 74
19 1527 р. на громниці [7] татар побито під Ольшаницею, за 14 миль від Києва + [Скорочено] 76
20 1528 р. царя заволзького випущено + 1527 р. 77
21 1528 р. король Сигізмунд з королевою Боною приїхав до Литви + + 78
22 Того ж року всю землю пописано + + 79
23 1529 р. молодого королевича Сигізмунда Августа посаджено на Великому князівстві Литовському, а було йому 9 років + Того ж року [тобто 1528] 80
24 1529 р. на день св. Михаїла дано Литві писані права [8] + Того ж року [тобто 1528]
25 1530 р. місто і замок у Вільні згоріли + + 81
26 1530 р. побили татар на Голвей і на Полужній – воєвода київський пан Андій Немирович і князь Іван Юрійович Дубровицький з найманим військом + [Тільки початок епізоду, далі – лакуна в тексті, але не в рукописі] 84
27 1530 р. після Вознесіння діви Марії помер князь Костянтин [Острозький], троцький воєвода і гетьман + [лакуна?] 86
28 1531 р. у великий піст Троцьке воєводство віддано пану Станіславу Гаштольду + [лакуна?]
29 1533 р. помер великий князь московський Василь + [лакуна?] 87
30 1534 р. помер київський і галицький митрополит Янфор [9] Janffor (!) [лакуна?]
31 1535 р. помер жемайтський староста Петро Кішка + [лакуна?]
32 Того ж року дано [Жемайтське староство?] Юрію Радзівілу, пану віленському + [лакуна?]
33 1535 р. київський воєвода Андрій Немирович і конюший королівський пан Чиш спалили Радогощ Мирович [лакуна?] 89
34 Гомель узяли в п’ятницю + [лакуна?]
35 і Стародуб того року на день св. Jana Sciąciela [10] у неділю, а гетьманом був над польським військом пан Тарновський, над найманим – пан познанський, а над литовський – пан Юрій Радзівіл + [після лакуни:] і облягали Стародуб 5 тижнів, б’ючи з гармат, і підкопались і порох запалили, і викинуло 4 городні, і замок узяли. Узяли в полон кн. Федора Овчину та ще багато, а інших постинали, бійців 10 тис., а полону 30 тис. узяли 90
36 У той же час Почеп узяли і князя Овчину Стародуба (!) + 90
37 Того ж року король віддав королівну заміж з Кракова [11] +
38 Князь Януш з князів литовських, віленський біскуп, виїхав з Литви [12] +
39 Того ж часу після нього… [На цьому рукопис уривається]
40 1563 р. 15 лютого цар Іван Васильович захопив Полоцьк
41 1564 р. литва побила кн. Петра Івановича Шуйського на Іванському
42 1565 р. восени московський воєвода Юрій Іванович Токмаков узяв Озерища
43 1566 р. 28 жовтня проти вівторка на Симона Юди, було знамення [місячне затемнення]
44 1567 р., 9 квітня, у середу, було сонячне затемнення
45 1567 р. литва побила московського воєводу кн. Петра Серебряного
46 7075 [1567] р. кн. Володимир Андрійович стояв на березі [Оки] проти кримського [хана]

1. Писано православним і значно пізніше часу Вітовта!

2. Всі дати в Лит4Л записано числівниками, в даному випадку тисяча триста тридцять першого, тому не можна думати про невірне прочитання цифр.

3. Мабуть, королевич Казимир, помер 1484 р. в 1521 р., для цього в 1520 р. приїздив до Литви папський легат Захарія Феррері. Іменування його велебним вказує на час після 1521 р.

4. Казимир 1-й помер 1058 р., Казимир 2-й – 1194 р., Казимир 3-й – 1370 р. Мабуть, це зіпсований запис про королевича Казимира.

5. Католицьке свято, відзначається 5 серпня.

6. Католицьке свято, відзначається 28 жовтня. Неточність: урочистість відбулась 20 жовтня.

7. На Стрітення, 2 лютого.

8. 1-й Литовський статут затверджено 29 вересня 1529 р., на католицьке свято архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла.

9. Мабуть, , помер у 1534 або 1535 роках.

10. Не можу здогадатись, що це за святий. Інтернет такого не знає.

11. Йдеться про королівну .

12. виїхав з Литви наприкінці 1536 р.

Висновки

Порівняльна таблиця показує, що у двох списках ми маємо текст одного твору, який краще зберігся в Лит4Л і гірше – в Лит7Л. Останні епізоди в Лит7Л (40 – 46) не належать, на мою думку, до КЛЛ, а є індивідуальними дописками.

Чим же міг бути КЛЛ?

Перша моя думка була, що це скорочення ЛКС-2. На її користь промовляють дві обставини: виклад річними статтями і 21 спільний епізод із 39, тобто більше половини змісту.

Але маємо і поважні заперечення проти такого припущення:

1. КЛЛ є самостійним твором, який починає історію від хрещення Литви. Це – особлива концепція тільки даного твору, якої нема ні в ЛКС, ні в інших творах 16 ст. Автору немає діла ані до Палемона, ані до Гедиміна, а тільки до Ягайла як першого короля та його нащадків.

2. В КЛЛ немає ніяких слідів використання польських хронік, які рясно використані в ЛКС-2.

3. ЛКС-2 у тому вигляді, як дійшов до нас, створено на рубежі 16 – 17 ст., а КЛЛ зберігся у списку Лит4Л, який датується 1550 роком, тобто він написаний принаймні на 50 років раніше.

КЛЛ мав на меті не доповнення «литовського» літопису, а для його заміни, для викладу історії Великого князівства Литовського у найстислішому вигляді. Тому його можна розглядати не як доповнення ЛитЛ, а як статтю, яка супроводжує ЛитЛ у збірниках історичного змісту.

Отже, можна вважати імовірним часом укладання КЛЛ 1540-і роки, а місцем його написання – Вільно.