Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Змагання китів

М.І.Жарких

Є щось інтригуюче в тому, що всі чотири головні джерела для нашої теми були введені в науковий обіг практично одночасно, в 1839 – 1846 роках. Подивимось, яку відносну вагу слід надавати цим джерелам.

Правила змагання

Джерела ми будемо оцінювати за наступними показниками :

1. Сучасність описуваній події. Можливі значення : 0 – джерело сучасне події (в межах одного покоління); -1, -2 … віднімаємо одиницю на кожні сто років спізнення джерела по відношенню до події.

2. Обізнаність автора. Можливі значення : +1 – для автора, який показує за комплексом відомостей добру обізнаність з предметом; 0 – для автора, який не показує комплексу відомостей; -1 – для автора, мало знайомого з предметом.

3. Просторова віддаленість. Можливі значення : 0 – для джерела, яке виникло в місці події; -1, -2 … віднімаємо одиницю на кожні 500 км віддалення місця створення джерела від місця події.

4. Наявність дат. Можливі значення : +1 – джерело вказує дати; 0 – джерело не містить дат.

5. Обсяг відомостей. Можливі значення : +1 – докладні відомості; 0 – лапідарні відомості.

6. Релігійний бар’єр. Можливі значення : +1 – джерело походить з тієї ж конфесійної групи, що й описувана подія; 0 – джерело походить зі спорідненої конфесійної групи; -1 – джерело походить з іншої конфесійної групи (власне релігійний бар’єр).

7. Мовний бар’єр. Можливі значення : +1 – мова джерела і учасників описуваної події однакова; 0 – мова джерела споріднена мові учасників події; -1 – мова джерела далека від мови учасників події.

Звичайно, запропоновані показники і їх рівні можуть бути предметом дискусії (цим, власне, мала б займатись спеціальна наука – джерелознавство; мала б займатись, але на займається…). Але я вважаю, що навіть недосконала кількісна оцінка все ж таки корисніша, ніж чисто гуманітарні розмови на тему «моя Ціля цього не хоче» (не подобається їй якесь джерело, чи навпаки подобається).

Результати змагання

Скорочені назви джерел :

ПВЛ – Повість времен і літ.

НПЛ – Новгородський перший літопис.

ХТМ – Хроніка Титмара Мерзебурзького.

СЗБ – Слово про закон і благодать.

Показник ПВЛ НПЛ ХТМ СЗБ
Сучасність описуваній події 0 0 0 0
Обізнаність автора 1 0 -1 1
Просторова віддаленість 0 -2 -2 0
Наявність дат 1 1 1 0
Обсяг відомостей 1 0 1 1
Релігійний бар’єр 1 1 0 1
Мовний бар’єр 1 1 -1 1
Сума показників 5 1 -2 4

Нагороди переможцям

На першому місці за сумою показників знаходиться «Повість времен і літ». Ніхто, власне, і не сумнівався, що вона є основним джерелом з нашого питання (ніхто, окрім деяких докторів історичних наук). Натомість Титмар опинився на останньому місці через необізнаність у київських справах, мовний бар’єр і дуже велику віддаль від Києва.

В якості домашнього завдання я можу запропонувати читачам самостійно оцінити джерельну вагу звісток про освячення Софійського собору з Мстиславова євангелія (1113 р.), Псковського апостола (1307 р.) та ктиторського напису Петра Могили (1640-і рр.). (У мене вийшло -1, -5, -5, тобто ці джерела є другорядними.)