Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Принципи оцінювання

М.І.Жарких

Для того, щоб оцінювання списків пам’яток мало хоч якусь подобу науки, треба, по-перше, оцінити всі без винятку записи; по-друге, сформулювати критерії оцінки.

Оцінка запису в цій статті – ціле непозитивне число. Якщо запис уповні коректний і до нього немає ніяких претензій, він отримує найвищий бал – 0. Нуль означає, що чиновник, який підготував цей запис, старанно упорався зі своїм завданням і довів, що він не даремно отримує жалування з державного бюджету. Але нагороди чи відзнаки він за це не заслуговує, бо ретельне виконання службових обов’язків – це просто норма життя, а не якась особлива заслуга. Так завжди має бути, якщо державні службовці справді служать державі.

За недоліки у підготовці виставляються штрафні бали. Так не має бути !

  • невдала назва (така, що не повністю розкриває суть пам’ятки) : –1 бал
  • помилкова назва (така, що дезорієнтує щодо суті пам’ятки) : –2 бали
  • помилкова прив’язка (пам’ятка знаходиться не там, де вказано) : –1 бал
  • формальна дата : –1 бал
  • помилкова дата (суперечить даним науки) : –2 бали
  • помилкова класифікація : –2 бали
  • помилковий ранг : –3 бали
  • лже-пам’ятка : –10 балів

Формальна дата – це бюрократичний викрут, який має створити враження точності й визначеності там, де насправді є тільки байдужість до справи. В реєстрі 2001 року дати археологічних пам’яток були проставлені досить своєрідно : замість конкретних століть чи тисячоліть були позначені назви культур та історичних епох, такі як «античність», «скіфська культура», «Київська Русь». У реєстрі 2009 року такі назви для датування не вживаються, але скрізь, де стояла «античність» – поставлено «9 – 4 ст. до н.е.», де стояла «Київська Русь» – поставлено «9 – 13 ст.», і так далі.

Помилкова класифікація – це коли пам’ятку історії беруть на облік як пам’ятку археології (і тому подібні випадки). Воно-то принципового значення не має – охороняється об’єкт у якості церкви чи у якості кабака, аби охоронявся; але залишається прикре враження, що список писався не людьми з вищою освітою, а якимись свинями, які не мають зеленого поняття про значення тих слів, які вони пишуть.

Помилковий ранг – це безпідставне віднесення пам’ятки місцевого значення у ранг пам’яток національного значення. Якщо пам’ятка археології слабо досліджена, території її не окреслена, хронологія не з’ясована, місце її в ряду інших пам’яток не визначене – про яке національне значення такої пам’ятки можна говорити ?

Пам’ятка історії може вважатись пам’яткою національного значення, якщо пам’ятна подія була вирішальною, визначала напрямок подальшого ходу історії цілої нації на певний час. Пам’ятки історичних осіб мають національне значення, якщо діяльність осіб мала загальнонаціональний резонанс і вирішальним чином вплинула на певну ділянку суспільного життя. Генералів було багато, але одиниці командували вирішальними перемогами; письменників ми маємо немало, але епохальне значення для нашої літератури мала творчість лише небагатьох; академіків різних академій було в нас кілька сотень, а скільки з них лишили слід в науці ?

Лже-пам’ятки бувають двох типів : фантоми – «об’єкти», які мають всі зовнішні ознаки пам’яток, але не існують і ніколи не існували в натурі (такі собі підпоручики Кіже від пам’яткознавства); анти-пам’ятки – ті, які прославляють колоніальний, рабський, підневільний стан України, «пам’ятки» окупантів і злочинців.

Наступні дані зведено у таблиці. Слід зважати, що послідовність пам’яток у моїх таблицях не збігається з послідовністю реєстрів. Колонки «Реєстр 2001 р.» та «Реєстр 2009 р.» можуть містити знаки + (якщо пам’ятка з’явилась у реєстрі), – (якщо пам’ятка зникла з реєстра), або ті елементи запису, які викликають зауваження.

Слід зважати, що при аналізі пам’яток я майже не торкався питання про те, чи справді вони становлять загальнонаціональну цінність. Я дуже скромно й обережно користувався оцінкою «помилковий ранг», але це не значить, що до пам’яток зі списку немає запитань такого плану. Наприклад (якщо не виходити за межі Києва) : чи справді хірург Кримов (котрий є в списку) мав більше заслуг, ніж кардіолог Стражеско чи пульмонолог Яновський (яких нема у списку) ? невже мікробіолог Дроботько – більший вчений, ніж кібернетик Глушков ? невже Михайло Гришко як співак славніший за Анатолія Солов’яненка ?

Оцінка рангів пам’яток може бути виваженою тільки після розгляду питання про пам’ятки, яких нема в аналізованому реєстрі («в списках не значаться»). Про ці пам’ятки я сподіваюсь поговорити в окремій статті.

Відсоток оновлення списку вираховується як сума числа пам’яток, знятих з обліку (були у списку 2001 р. і відсутні у списку 2009 р.) та числа пам’яток, поставлених на облік (не були у списку 2001 р. і з’явились у списку 2009 р.), у відсотках до числа пам’яток за списком 2001 р.