Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Культ особи Леніна на Україні

Микола Жарких

Визначення поняття “культ особи”

Культом особи будемо називати комплекс уявлень і ритуальних дій, спрямований до прославлення і звеличення якоїсь конкретної людини, її чеснот та історичних заслуг. Він завжди має релігійний зміст, а форму може прибирати або відверто релігійну (Будда, Іісус) у релігійних суспільствах, або секулярну (римські імператори, тоталітарні вожді) у слаборелігійних (Римська імперія) чи атеїстичних (СРСР) суспільствах. У структурі суспільної свідомості секулярний культ особи посідає місце державної релігії.

З точки зору суспільної етики культ особи сам по собі є нейтральним, – вплив його залежить від особи, що є об’єктом культу. Культ високоморальної особи ушляхетнює суспільство, а культ особи злочинця або людини з фальшивими чеснотами деморалізує його.

Слід пам’ятати, що з 1956 р. до недавніх днів вираз “культ особи” вживався в СРСР не стільки у вищенаведеному прямому розумінні, скільки як евфемізм для позначення злочинної терористичної диктатури КПРС на чолі зі Сталіним. Від такого евфемістичного слововжитку треба відмовитись.

Форми культу особи Леніна

Будемо розрізняти уявлення (явища духовної сфери) і ритуальні дії (явища, де на першому плані виступають матеріальні предмети).

Серед уявлень на першому місці стоїть віра в абсолютну справедливість таких тверджень :

– Ленін є уособленням всіх найкращих людських якостей;

– Ленін є геніальним вченим і політиком; кожне його наукове твердження і політичне рішення є безперечно правильним;

– Ленін є творцем Радянської держави.

Звідси випливає така особливість вживання слів у СРСР, як застосування прикметника “ленінський” як синоніма усіх позитивних означень або на позначення найвищої міри явища. Наприклад :

– ленінська політика, тобто розумна, правильна політика;

– ленінська безкомпромісність, тобто найвищий ступінь безкоспромісності.

До уявлень культу особи відносяться також переконання, що :

– надання людині знаків зображення Леніна (орден Леніна, медалі із зображенням Леніна, почесні грамоти з зображенням Леніна) є демонстрацією подібності цієї людини до Леніна;

– нанесення на предмет зображення Леніна ушляхетнює цей предмет (грошові знаки, членські квитки КПРС та інших суспільних організацій);

– присвоєння предмету імені Леніна надає цьому предмету високі якості (наприклад : Ленінградський ордена Леніна метрополітен імені В.І.Леніна).

Ритуальні дії можна підрозділити на дії по виготовленню матеріальних пам’яток культу і обряди (тобто культ у найстислішому розумінні слова). В дужках я буду ставити найближчий відповідний релігійний термін.

Матеріальними пам’ятками культу особи Леніна є :

– мавзолей Леніна (найвища святиня; камінь Кааба в ісламі);

– музеї Леніна, ленінські кімнати (храми);

– скульптурні пам’ятники Леніну;

– твори інших образотворчих мистецтв, що зображають Леніна (ікони);

– видання писаних творів самого Леніна (св.письмо, Коран);

– твори красного письменства, в яких описується Ленін (релігійно-учительна література, проповіді);

– наукові твори, де аналізуються політичні вчинки і наукові погляди Леніна (богословська література).

Обряди, що відносяться до культу особи Леніна, є такі :

– відвідування мавзолею Леніна (хадж, тобто подорож до Мекки в ісламі);

– відвідування музеїв Леніна (проща до святих місць);

– покладення квітів до скульптурних пам’ятників Леніну (жертви у язичницьких релігіях);

– “ленінські заліки”, складання іспитів на знання текстів Леніна (сповідь у християнстві);

– театральні вистави за п’єсами про Леніна (релігійна драма, містерія, вертеп);

– календарні свята, пов’язані з іменем Леніна : скасований у 1955 р. день жалоби 21 січня (день смерті В.І.Леніна) і “ленінський комуністичний суботник”, який відзначається у першу суботу, що передує 22 квітня (дню народження В.І.Леніна).

Випадкове припадання дня народження Леніна на інтервал святкування християнської Пасхи, з одного боку, надало Леніну рис щорічно помираючого і воскресаючого аграрного бога; з другого боку, закріплює за ним риси абстрактного невмирущого бога (згадаємо принагідно дуже часто повторювану на гаслах фразу “Ленин и теперь живее всех живых”).

Внесок України

Всі перелічені форми культу особи Леніна мають місці і на Україні, але збирання конкретного матеріалу, скажімо, про установи, названі іменем Леніна, чи людей, нагороджених орденом Леніна, потребує копіткої роботи. Щодо скульптурних пам’ятників Леніну така робота полегшується наявністю каталогу, за яким зроблено всі наступні підрахунки.

Наскільки повне це джерело ? Ретельність укладачів каталогу не підлягає сумніву, але збирачі первісних матеріалів не мають чіткого правила : яку скульптуру Леніна слід вважати “пам’ятником Леніну”, а яку – ні. Наскільки великі тут можуть бути розбіжності й невідповідності, видно з таких прикладів :

– за даними на 1.12.1959 р., в УРСР було 437 пам’ятники Леніну , а за моїми підрахунками, в 1924 – 1959 рр. збудовано 1582 пам’ятники. Таку розбіжність можна пояснити лише тим, що частина скульптур, яка в 1959 р. не вважалась пам’ятниками, під час укладання каталогу 1987 р. зарахована до пам’ятників;

– викликає здивування, що в Києві зафіксовано лише 22 пам’ятники, тоді як у меншому місті Одесі – 93; малоімовірно, щоб у райцентрі Солоне Дніпропетровської області зовсім не було пам’ятника Леніну.

В 1984 р. в каталозі зафіксовано будівництво 7 пам’ятників, в той час як у 1979 – 1983 рр. будувалося в середньому по 28 пам’ятників на рік. Гадаю, що дані за 1984 і особливо 1985 роки дуже неповні, попри твердження укладачів, що в каталозі відбиті всі пам’ятники, наявні на 1 півріччя 1985 р.

Таблиця 1. Число пам’ятників Леніну,
збудованих у певному році

Область 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Київ
Вінн. 1 2
Волин.
Ворош.
Дніпр. 1
Донець. 1
Житом. 1 1 2 1 1
Закарп.
Запор. 2
Ів.Фр.
Київ. 1
Кіров. 1 2 1
Крим.
Львів.
Микол. 2
Одеськ. 1 1
Полтав. 1
Рівнен.
Севас. 1
Сумськ. 1 1
Терноп.
Харків. 1
Херсон.
Хмельн.
Черкас. 1
Черніг. 1
Чернів.
Всього 5 10 3 4 1 1 5
Область 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Київ 1
Вінн. 1
Волин.
Ворош. 1 1
Дніпр. 1 1
Донець. 1
Житом. 2 1 1 3 1
Закарп.
Запор. 1 1
Ів.Фр. 1
Київ. 1
Кіров. 1 1
Крим.
Львів.
Микол. 1
Одеськ. 1 2
Полтав. 1 1
Рівнен.
Севас. 1
Сумськ. 1 1 2
Терноп.
Харків.
Херсон. 1 1
Хмельн. 1 1
Черкас. 1
Черніг. 1
Чернів.
Всього 0 5 0 3 4 6 5 9 2 4
Область 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Київ 3
Вінн. 1 1 3 5 2 8
Волин. 1 1 3
Ворош. 8 3 2 5
Дніпр. 2 1 4 6
Донець. 3 2 7 5 6 3
Житом. 2 3 3 2 3
Закарп. 1 2
Запор. 1 2 3 1 3 7
Ів.Фр. 3 1 4
Київ. 1 1 3 3 3 6
Кіров. 4 3 1 3
Крим. 2 1 2 3 2 1 5
Львів. 1 1 2 5 4
Микол. 1 1 1 2
Одеськ. 2 3 3 2 8
Полтав. 1 1 3 2 2 5
Рівнен. 2 1
Севас.
Сумськ. 1 1 2 4 6 5 9
Терноп. 2 1 2
Харків. 3 1 5 3 4
Херсон. 1 1 3 1
Хмельн. 2 3 12 28 39 38 41
Черкас. 3 1 2 4 1 4
Черніг. 2 5 3 4
Чернів. 2 1 1
Всього 0 0 0 9 16 43 88 92 89 137
Область 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Київ 1 1 1 1 2
Вінн. 5 5 2 3 2 1 3 13 9 5
Волин. 3 1 2 3 2
Ворош. 2 8 4 4 7 6 9 9 4 13
Дніпр. 1 2 3 1 8 28 10 11 13
Донець. 1 5 1 6 6 12 17 7 8 19
Житом. 1 2 2 4 1 6 18 9 2 5
Закарп. 1 3 3 2 5
Запор. 6 3 7 4 6 9 9 10 8 5
Ів.Фр. 1 4 3 1 1 3 1 2 5
Київ. 1 2 3 6 4 7 11 8 3 3
Кіров. 2 4 6 1 3 4
Крим. 1 3 3 2 2 2 1 2 7
Львів. 6 5 2 7 1 2 4 5 3 4
Микол. 2 1 3 3 1 8 3 1 6
Одеськ. 9 4 4 9 7 16 13 12 16 13
Полтав. 1 2 2 6 3 2 1 3 11
Рівнен. 1 1 1 5 16 15 18 27
Севас. 2
Сумськ. 2 4 2 1 4 5 5 8 3 1
Терноп. 1 3 2 4 5 3 3 6 10
Харків. 2 5 5 4 4 5 20 8 1 4
Херсон. 3 2 5 4 3 18 10 3 7
Хмельн. 13 21 9 15 5 15 15 14 6 18
Черкас. 4 7 2 4 5 6 10 5 2 5
Черніг. 5 2 3 8 3 6 11 2 2 3
Чернів. 2 2 1 1 1 2 2
Всього 63 94 60 109 83 123 230 165 114 191
Область 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Київ 1 1 1 1 2 1 1
Вінн. 5 9 6 6 11 8 32 16 20 27
Волин. 3 2 3 1 3 7 1 2 12
Ворош. 3 7 4 10 5 1 38 6 3 35
Дніпр. 4 3 3 5 14 4 51 4 8 29
Донець. 5 1 4 8 8 2 10 1 3 9
Житом. 7 8 8 6 9 10 23 9 12 35
Закарп. 1 1 1 3 1 15 1 1
Запор. 11 8 11 10 22 4 18 9 9 20
Ів.Фр. 2 2 3 23 5 3 16
Київ. 2 7 1 6 12 4 23 14 6 25
Кіров. 3 7 3 4 17 3 17 5 6 8
Крим. 7 5 2 2 6 16 15 5 1 9
Львів. 2 5 2 10 4 8 24 6 11 11
Микол. 1 9 3 5 10 5 29 8 9 39
Одеськ. 11 13 17 13 16 16 48 17 7 33
Полтав. 1 1 2 1 12 12 94 10 4 16
Рівнен. 11 8 11 5 26 5 12 5 6 24
Севас. 1 2 1 2
Сумськ. 4 2 7 4 27 3 6 10
Терноп. 3 1 6 6 6 5 10 6 4 14
Харків. 6 5 2 2 4 17 4 5 12
Херсон. 1 7 5 5 10 6 22 6 3 20
Хмельн. 5 10 7 10 12 20 41 12 8 9
Черкас. 1 3 2 5 7 7 30 8 15 24
Черніг. 1 6 4 4 8 6 15 1 3 12
Чернів. 4 1 3 2 7 4 27 6 4 1
Всього 92 136 113 136 233 156 669 171 161 432
Область 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Київ 1 3
Вінн. 3 5 8 2 11 5 4 5
Волин. 1 7 1 1 1 2 2
Ворош. 1 8 2 3 3 1 3
Дніпр. 2 2 2 1 2 1 1 1
Донець. 2 2 2 1 1
Житом. 5 3 2 1 4 2 5 2 2
Закарп. 1 1 1 1 1
Запор. 4 7 3 8 3 2 1 1 2
Ів.Фр. 2 2 1
Київ. 7 2 1 4 2 2 3
Кіров. 1 1 2 2 1 1 3
Крим. 2 2 1 4 1 1 1 3
Львів. 1 1 4 1 1 3 2 2
Микол. 1 6 2 3 2 3 1
Одеськ. 11 3 5 2 2 2 2 5 5
Полтав. 4 1 2 3 1 2 3 1 5 2
Рівнен. 2 2 5 4 4 3 4 1 4 1
Севас. 1
Сумськ. 1 2 2 3 2 2 1 1
Терноп. 1 2 1 1 2 1 1 3 1
Харків. 1 1 1 4 1 1
Херсон. 3 5 1 1 6 2 2 3 3
Хмельн. 2 2 1 2 1 3 1 1 2
Черкас. 5 3 1 4 3 4 3 2 3 1
Черніг. 2 1 3 3 2 3 1 1 1
Чернів. 1 3 1 1
Всього 60 61 46 59 57 37 48 32 31 40
Область 1981 1982 1983 1984 1985 Всього % даної області
Київ 22 0.47
Вінн. 1 2 1 256 5.51
Волин. 1 65 1.40
Ворош. 1 1 1 222 4.78
Дніпр. 2 232 5.00
Донець. 1 2 1 173 3.73
Житом. 1 2 233 5.02
Закарп. 1 47 1.01
Запор. 2 233 5.02
Ів.Фр. 2 4 95 2.05
Київ. 3 3 1 195 4.20
Кіров. 121 2.60
Крим. 1 1 1 125 2.69
Львів. 1 1 1 153 3.30
Микол. 1 173 3.73
Одеськ. 354 7.62
Полтав. 2 2 229 4.93
Рівнен. 1 231 4.98
Севас. 12 0.26
Сумськ. 1 1 1 149 3.21
Терноп. 1 2 2 121 2.60
Харків. 1 1 1 144 3.10
Херсон. 1 2 179 3.85
Хмельн. 2 5 1 453 9.76
Черкас. 2 1 2 203 4.37
Черніг. 4 143 3.08
Чернів. 80 1.72
Всього 18 25 25 7 1 4643

Таблиця 2. Змагання областей у числі пам’ятників Леніну

Область Число пам’ятників Леніну Місце у змаганні
Київ 22 26
Вінн. 256 3
Волин. 65 24
Ворош. 222 9
Дніпр. 232 6
Донець. 173 13-14
Житом. 233 4-5
Закарп. 47 25
Запор. 233 4-5
Ів.Фр. 95 22
Київ. 195 11
Кіров. 121 20-21
Крим. 125 19
Львів. 153 15
Микол. 173 13-14
Одеськ. 354 2
Полтав. 229 8
Рівнен. 231 7
Севас. 12 27
Сумськ. 149 16
Терноп. 121 20-21
Харків. 144 17
Херсон. 179 12
Хмельн. 453 1
Черкас. 203 10
Черніг. 143 18
Чернів. 80 23
Всього 4643

Таблиця 3. Змагання областей у числі пам’ятників Леніну
на 100 000 чол.

Область Насел., тис.чол. Число пам’ятників Леніну на 100 000 чол. Місце у змаганні
Київ 2400 0.917 27
Вінн. 2012 12.72 10
Волин. 1026 6.34 20
Ворош. 1570 14.14 5
Дніпр. 3640 6.37 19
Донець. 5252 3.29 26
Житом. 1597 14.59 4
Закарп. 1154 4.07 24
Запор. 1946 11.97 11
Ів.Фр. 1333 7.13 18
Київ. 1928 10.11 14
Кіров. 1231 9.83 15
Крим. 2184 5.72 22
Львів. 2583 5.92 21
Микол. 1248 13.86 7
Одеськ. 2544 13.92 6
Полтав. 1741 13.15 8
Рівнен. 1149 20.10 2
Севас. 360 3.33 25
Сумськ. 1463 10.18 13
Терноп. 1167 10.37 12
Харків. 3056 4.71 23
Херсон. 1194 14.99 3
Хмельн. 1558 29.08 1
Черкас. 1547 13.12 9
Черніг. 1502 9.52 16
Чернів. 890 8.99 17
Всього 49276 9.422

Таблиця 4. Змагання областей у числі пам’ятників Леніну
на 1 000 кв.км.

Область Площа, тис.кв.км. Число пам’ятників Леніну на 1 000 кв.км. Середня віддаль між сусідніми пам’ятниками Леніну, км Місце у змаганні
Київ 0.78 28.2 5.95 1
Вінн. 26.5 9.66 10.17 8
Волин. 20.2 3.22 17.63 27
Ворош. 26.7 8.31 10.97 11
Дніпр. 31.9 7.27 11.72 14
Донець. 26.5 6.53 12.38 19
Житом. 29.9 7.79 11.33 13
Закарп. 12.8 3.67 16.50 26
Запор. 27.2 8.57 10.80 10
Ів.Фр. 13.9 6.83 12.10 17
Київ. 28.9 6.74 12.17 18
Кіров. 24.6 4.92 14.26 22
Крим. 27.0 4.63 14.70 23
Львів. 21.8 7.02 11.94 16
Микол. 24.6 7.03 11.92 15
Одеськ. 33.3 10.63 9.70 5
Полтав. 28.8 7.95 11.21 12
Рівнен. 20.1 11.49 9.32 4
Севас. 0.77 15.58 8.01 3
Сумськ. 23.8 6.26 12.63 21
Терноп. 13.8 8.76 10.68 9
Харків. 31.4 4.58 14.77 24
Херсон. 28.5 6.28 12.62 20
Хмельн. 20.6 21.99 6.74 2
Черкас. 20.9 9.71 10.14 7
Черніг. 31.9 4.48 14.93 25
Чернів. 8.1 9.88 10.06 6
Всього 605.25 7.671 11.42

8 січня 2001 р.

Післяслово (2013 р.)

Стаття з класичного статистичного пам’яткознавства, для якої було зібрано первинний матеріал, лишилась недописаною.

Я тепер тільки нашвидкоруч роблю кілька доповнень…

Розподіл числа пам’ятників Леніну за…

Розподіл числа пам’ятників Леніну за роками побудови

Питання типів любові до Леніна, яке я планував розглянути у статті, на жаль, не видається таким простим. Одна з причин – та, що найпоширенішим типом є казьонна любов, або любов за рознарядкою. Вона спалахує в номенклатурних душах негайно після отримання відповідної вказівки з Москви і маскує собою інші, більш інтимні й задушевні типи любові до Леніна.

З діаграми ми досить чітко бачимо, що вказівка любити Леніна і відповідні рознарядки спускались з Москви тричі: в 1957 році – на 40-ліття більшовицького перевороту, в 1967 році – на його 50-ліття і в 1970 році – на століття від дня народження Леніна. Після цього любов до Леніна, не отримуючи з Москви необхідних живильних соків, почала стрімко занепадати, і 60-ліття більшовицького перевороту (в 1977 році) ніяким сплеском на діаграмі не відбилось.

Неймовірно, але факт: у Москві просто забули, що любов до Леніна не може існувати без батога, і не розіслали відповідного циркуляру.

Розподіл пам’ятників Леніну між областями показує дуже напружене змагання, в якому престижне місце залежало від сотих часток відсотка. Тут також, на мою думку, не обійшлось без начальницького батога, який штучно стримував стихійне бажання рядових райкомів будувати якомога більше пам’ятників, і підганяв нерадивих.

В цілому не можна не пошкодувати, що пам’ятників Леніну будувалось досить мало, і ніхто не приділяв уваги тому, щоб у наступному році було побудовано на 5 чи 10 % більше пам’ятників, ніж у поточному році. Тобто такого типу любові до Леніна, як любов від досягнутого, ми практично не спостерігаємо (хіба що в короткий період 1945 – 1947 років…).

Середня віддаль між пам’ятниками Леніну на момент краху розвиненого комуністичного раю перевищувала 11 км, тому брехали вороги-антикомуністи, буцімто в Україні не можна було знайти такого місця, з якого не було б одночасно видно два чи три пам’ятники Леніну. Таке місце знайти було можна…

Київ, 8 січня 2001 р.