Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Вплив фіксованих зарядів іоніту на коефіцієнти дифузії іонів.
Фіксований ступінь набухання

Шилов В.М., Жарких М.І., Бондаренко М.П.

Якісний аналіз руху іонів у іоніті. Одновимірна коміркова модель. Дана кількісна оцінка внутрішньої поляризації подвійних шарів в іоніті та розрахована залежність коефіцієнтів дифузії іонів від деталей геометричної будови мембрани.

Література

1. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез. – М.: Наука, 1976. – 322 с.

2. Духин С. С., Шилов В. Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах.– Киев : Наук, думка, 1972.–208 с.

3. Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. – М.: Мир, 1964. – 456 с.

4. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Теория неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных дисперсных системах. 1. Применение метода термодинамики необратимых процессов к ячеечной модели концентрированной дисперсии. – Коллоид. жури., 1981, 43, № 3, с. 540 – 545.

5. Гнусин Н. П., Гребенюк В. Д. Электрохимия гранулированных ионитов. – Киев : Наук, думка, 1972. – 180 с.

6. Гребенюк В. Д. Электродиализ. – Киев : Техніка, 1976. – 159 с.

7. Pietrzy R. D. Ion-exchanger-solvent interaction: properties and methodology. – CRC Crit. Revs. Anal. Chem., 1976, 6, N 2, p. 131 – 170.

8. Wierz V., Belzeura L., Weermann D. Structure of a cation exchange membranes studied by small angle scattering of x-raus. – Ber. Bunsenges. phys. Chem., 1977, 81, N 12, p. 1201 – 1204.

9. Ильин В. А., Поздняк Э. Г. Основы математического анализа : В 2-х ч. – М.: Наука, 1971. – Ч. 1. 600 с.

10. Жарких Н. И., Шилов В. Н. Теория коллективного электрофореза сферических частиц в приближении Генри. – Коллоид. журн., 1981, 43, № 6, с. 1061 – 1067.

11. Жарких Н. И., Шилов В. Н. Теория расклинивающего давлення в концентрированной дисперсии заряженных сферических частиц. 2. Малый поверхностный потенциал (приближение Дебая). – Там же, 1982, 44, № 3, с. 571 – 574.

12. Борковская Ю. Б., Жарких Н. И., Дудкина Л. М. Электропроводность концентрированных дисперсий с тонкий двойным слоем. – Там же, № 4, с. 645 – 653.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 6.12.1982.

Опубліковано : Химия и технология воды (Киев), 1984 г., т. 6, № 2, с. 128 – 136.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.92 Мб)