Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Гідродинамічна проникність динамічних мембран, стабілізованих відштовхування подвійних шарів

Жарких М.І., Шилов В.М.

Динамічна мембрана – це концентрована дисперсія, стабілізована відштовхуванням подвійних шарів, які перекриваються. На основі коміркового підходу вивчено баланс сил відштовхування подвійних шарів і сил стиснення дисперсії потоком рідини. Проаналізовано гідродинамічну проникність мембран з урахуванням зміни об'ємної частки частинок.

Література

1. Дытнерский Ю. И. Обратный осмос и ультрафильтрация. – М.: Химия, 1978. – 352 с.

2. Духин С. С., Князькова Т. В. Коллоидно-химические аспекты формирования и функционирования динамических мембран: Однослойные коллоидные мембраны. – Коллоид. журн., 1980, 42, № 1, с. 31 – 42.

3. Хаппель Д., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. – М.: Мир, 1975. – 680 с.

4. Жарких Н. И., Шилов В. Н. Теория расклинивающего давления в концентрированной дисперсии заряженных сферических частиц. 1. Ячеечная модель для решения уравнения Пуассона – Больцмана. – Коллоид. журн., 1982, 44, № 3, с. 567 – 570.

5. Жарких Н. И., Шилов В. Н. Теория расклинивающего давления в концентрированной дисперсии заряженных сферических частиц. 2. Малый поверхностный потенциал (Приближение Дебая). – Там же, 1982, 44, № 3, с. 571 – 574.

6. Жарких Н. И., Шилов В. Н. Теория коллективного электрофореза в приближении Генри. – Там же, 1981, 43, № 6, с. 1061 – 1067.

7. Борковская Ю. Б., Жарких Н. И., Дудкина Л. М. Электропроводность концентрированных дисперсных систем в приближении тонкого двойного слоя. – Там же, 1982, 44, № 4, с. 645 – 653.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 30.09.1982.

Опубліковано : Химия и технология воды (Киев), 1984 г., т. 6, № 1, с. 12 – 17.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.27 Мб)