Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Залежність селективності ацетатцелюлозних мембран від гідродинамічної проникності

Академік АН УРСР Л.А. Кульський,
М.І. Жарких, Т.В. Князькова, А.Е. Ярощук

Розглянутий підхід з використанням методів математичної статистики для характеристики мембран перспективний для класифікації та ідентифікації типорозмірних рядів мембран, що розрізняються матеріалом, структурою, способом синтезу, для більш точного маркування мембран одного типу, для надійного обгрунтування умов отримання мембран з поліпшеними розділовими властивостями, а також може служити додатковим інструментом у розвитку теорії мембранного поділу.

Література

1. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы: теория и расчет. М.: Химия, 1986. 271 с.

2. Дубяга В.П., Перепечкин Л.П., Катаевский Е.Е. Полимерные мембраны. М.: Химия, 1981. 231 с.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 24.12.1986.

Опубліковано : Доклады Академии наук СССР, 1987 г., том 296, № 1, с. 175 – 178.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 522.42 Кб)