Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Теорія колективного електрофорезу сферичних частинок в наближенні Генрі

Жарких М. І., Шилов В. М.

У рамках наближення Генрі (малий поверхневий потенціал і довільна товщина подвійного шару) обчислені електрофоретичні рухливості колективу сфер для випадків постійного заряду і постійного потенціалу. Рухливості в цих випадках суттєво відрізняються, якщо об'ємна частка дисперсії скінченна і подвійні шари сусідніх частинок сильно перекриті. Обчислення проведені на основі коміркової моделі, що враховує гідродинамічний та електричне взаємодія сфер.

Література

1. Long R. P., Ross S. J. Colloid Interface Sei., 1968, v. 26, № 4, p. 434.

2. Ross S., Long R. P. Ind. Engign. Chem., 1969, v. 61, № 1, p. 58.

3. Van der Put A. G. Ph. D. Thesis, Arnehm., 1980, 245 p.

4. Henry D. С. Proc. Roy. Soc, A, 1931, v. 133, № 1, p. 106.

5. Духин С. С, Дерягин Б. В. Электрофорез. М.: Наука, 1976, 326 с.

6. Möller W. J. M., van Os G. A. J., Overbeck J. Th. G. Trans. Faraday Soc, 1961, v. 57, № 2, p. 325.

7. Levine S., Neale G. J. Colloid Interface Sci., 1974, v. 47, № 2, p. 520.

8. Levine S., Neale G., Epstein N. J. Colloid Interface Sei., 1976, v. 57, № 3, p. 424.

9. Шилов В. Н., Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Коллоидн. ж., 1981, т. 43, № 3, 540.

10. Жарких Н. И., Борковская Ю. Б. Коллоидн. ж., 1981, т. 43, № 4, с. 652.

11. Хаппель Д., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1976, 630 с.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 15.07.1980.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1981 г., т. 43, № 6, c. 1061 – 1067.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 779.63 Кб)