Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Формування динамічної мембрани
в процесі гелеутворення

Жарких М.І., Духін С.С.

Загальна задача теоретичного дослідження формування осаду колоїдних частинок на якому-небудь фільтрі (мембрані, зернистому завантаженні, колекторі з регулярною структурою) має надзвичайно важливе значення для цілого ряду галузей колоїдної хімії і технології: фільтрування суспензій, ультрафільтрації, утворення та течії стисливих осадів на поверхнях фільтрів, регенерації фільтрів, нарешті, формування динамічних мембран для зворотного осмосу. Накопичений у цій області досвід експериментальних і теоретичних досліджень показує, що в даній задачі відіграє роль дуже велика кількість фізико-хімічних факторів: залежно від співвідношень між ними поведінка системи може бути якісно різним. Постановка завдання. Фазовий перехід золь-гель. Формування періодичної колоїдної структури з потоку.

Література

1. Кочаров Р. Г., Дытнерский Ю. И., Мосешвили Г. А. О механизме разделения электролитов динамическими мембранами на основе гидроокисей многовалентных металлов // Тез. докл. 2-й Всесоюз. конференции по мембранным методам разделения смесей. – Владимир, 1977. – С. 317.

2. Духин С. С., Князькова Т. В. Коллоидно-электрохимические аспекты формирования и функционирования динамических мембран // Коллоид. журн. – 1980. – т. 42, № 1. – С. 31 – 42.

3. Ефремов И. Ф. Периодические коллоидные структуры. – Л.: Химия, 1971. – 190 с.

4. Жарких Н. И., Шилов В. Н. Гидродинамическая проницаемость динамических мембран, стабилизированных отталкиванием двойных слоев // Химия и технология воды. – 1984. – т. 6, № 1. – С. 12 – 17.

5. Takano К., Hashisu S. Spectroscopic study of monodisperse latex. 1. Short-range order in monodisperse latex // J. Colloid and Interface Sci. – 1978. – v. 66, N 1. – P. 124 – 129.

6. Takano К., Hashisu S. Spectroscopic study of monodisperse latex. 2. Phase diagram of monodisperse latex // Ibid. – P. 130 – 135.

7. Clark N.. Hurd A., Ackeron B. Single colloidal crystals // Nature. – 1979. – v. 281, N 5726. – P. 57 – 60.

8. Williams R., Crandall R., Wojtowicz P. Melting of crystalline suspensions of polystyrene spheres // Phys. Rev. Letters. – 1976. – v. 37, N 6. – P. 348 – 351.

9. Cornell C, Vincent B. Temperature – particle concentration phase diagram for dispersions of weakly interacting particles / /J. Colloid and Interface Sci. – 1982. – v. 87, N 2 – P. 518 – 526.

10. Fujita H., Ametani K. Melting of a latex colloidal crystals as a function of a particle packing fraction // Jap. J. Appl. Phys. – 1977. – v. 16, N 7. – P. 1091 – 1096.

11. Russel W., Benzig D. The viscoelastic properties of ordered latices: self-consistent field theory // J. Colloid and Interface Sci. – 1981. – v. 83, N 1, – P. 163 – 177.

12. Benzig D., Russel W. The viscoelastic properties of ordered latices: experiment // Ibid. – P. 178 – 190.

13. Lindsay H., Chaikin P. Elastic properties of colloidal crystals and glasses // J. Chem. Phys. – 1982. – v. 76, N 7. – P. 3774 – 3781.

14. Megen W. van, Snook I., Watts R. Elastic properties of model colloids // J. Colloid and Interface Sci. – 1980. – v. 77, N 1. – P. 131 – 137.

15. Studies of ordered monodisperse polystyrene latex. 1. Shear ultrasonic measurements / S. Mitaku, T. Ohtsuki, K. Enari et al. // Jap. J. Appl. Phys. – 1978. – v. 17, N 2. – P. 305 – 313.

16. Joanny J. Acoustic shear waves in colloidal crystals // J. Colloid and Interface Sci. – 1979. – v. 71, N 3. – P. 622.

17. Жужиков В. А. Фильтрование. – М.: Химия, 1980. – 398 с.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 11.09.1985.

Опубліковано : Химия и технология воды (Киев), 1987 г., т. 9, № 1, с. 16 – 19.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 836.90 Кб)