Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Теорія розклинюючого тиску в концентрованій дисперсії заряджених сферичних частинок. 1

Жарких М. І., Шилов В. М.

Коміркова модель для розв'язку
рівняння Пуассона-Больцмана

У роботі запропоновано комірковий метод обчислення рівняння стану дисперсії (залежності розклинюючого тиску від об'ємної частки частинок), стабілізованої відштовхуванням перекритих подвійних шарів. Обговорюється співвідношення коміркового методу з іншими способами обчислення розклинюючого тиску.

Література

1. Дерягин Б. В., Ландау Л. Д. Ж. эксперим. и теор. физики, 1941, т. 11, № 7—8, с. 802.

2. Дерягин Б. В., Ландау Л. Д. Ж. эксперим. и теор. физики, 1945, т. 15, № И, с. 663.

3. Vervey Е. F. W., Overbeek J. Th. G. Theory of Stability of Liophobic Colloids. Amsterdam:'Elsevier, 1948. 430 p.

4. Frens G. Faraday Disc. Chem. Soc, 1978, № 65, p. 146.

5. Ефремов И. Ф. Периодические коллоидные структуры. Л.: Химия, 1971, 190 с.

6. Духин С. С., Князькова Т. В. Коллоидн. ж., 1980, т. 42, № 1, с. 31.

7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. Ч. 1. М.: Наука, 1976. 584 с.

8. Megen W. van, Snook J. J. Colloid Interface Sei., 1976, v. 57, № 1, p. 40.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 19.11.1981.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1982 г., т. 44, № 3, c. 567–570.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 524.92 Кб)