Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

373. Пом’яник князя К. І. Острозького

Микола Жарких

Цей розділ ПС має повну назву «Пом’яник князя Костянтина Івановича Острозького, воєводи троцького», його надруковано на с. 79.

Ми порівнюємо ранній список в ПС з пізнішими списками (орієнтовно 2 чв. 17 ст.) – з Дерманського Троїцького монастиря (ДермС) [Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. – К.: 1859 г., т. 4, отд. 1, с. 107 – 109] та з церкви у Дубно (ДубС) [Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. – К.: 1859 г., т. 4, отд. 1, с. 109 – 117].

Також пізній (1654 р.) список пом’яника Острозьких міститься у Введенському синодику [Лаврський альманах, 2007 р., т. 18]. Цей синодик містить дуже багато запозичень з ПС, і про нього я сподіваюсь поговорити окремо.

ПС ДермС ДубС Є. Вітте (49 – 54) Л. Войтович
373-0 Костянтин Іванович Острозький, воєвода троцький + +
373-1 Преосвя-щенного архі-єпископа митро-полита Йосифа + +
373-2 Преосвя-щенного архі-єпископа митро-полита Іону + +
373-3 Священного єпископа Васіана
Освящен-ного єпископа Кирила +
Освящен-ного єпископа Ісайю
Князя Костянтина
єпископа Василя +
Священного єпископа Арсенія
Священного єпископа Васіана
єпископа Василя
Священного єпископа Іону
373-4 Священно-інока Іону + +
373-5 Священно-інока архі-мандрита Ісайя (!) Архі-мандрита Ісайю Священного інока архі-мандрита Ісайю
373-6 Священно-інока архі-мандрита Іону Архі-мандрита Іону Священного інока архі-мандрита Іону
373-7 Священно-інока архі-мандрита Мисаїла Архі-мандрита Мисаїла Священного інока архі-мандрита Мисаїла
Матрону
священного інока Іону
373-8 Велику королеву Олену + + Дружина короля Олекс-андра († 1513 р.) 260 – дружина Романа Мстиславича (кін. 12 – поч. 13 ст.)
Священного єпископа Пафнутія
Священного інока архі-мандрита Іону
Князя Костянтина
373-9 Князя Георгія + див. нижче 261 – князь Юрій Львович († 1308 р.)
Княгиню Варвару див. нижче
Князя Агафія
Ірину
Агафію
Ієрея Фалелея
Агафію
Вавіли (!)
Василя
Пелагею
Сидора
Георгія
373-10 Князя Дмитра + 262 – хрестильне ім’я кн. (?)
373-11 Князя Тимофія + 263 – хрестильне ім’я (?)
373-12 Князя Данила + + + 264 – Данило Василькович (21-1)
373-13 Князя Іоана 265 – брат Данила Василь-ковича, невідомий (?)
373-14 Князя Федора + Князя Федора – во іноках Феодосія + 266 – Федір Данилович (21-2)
373-15 Князя Семена – во іноках Феодосія 267 – Семен Юрійович (21-7)
373-16 Князя Олексія – во іноках Олександра + Князя Олександра – во іноках Олексія + 268 – Олександр Данилович (21-3)
373-17 Князя Андрія + + + 269 – Юрій-Андрій Данилович (21-6)
373-18 Князя Василя + + + 270 – Василь Федорович (21-0) († бл. 1446 р.)
373-19 Князя Данила + + + 271 – Дашко Федорович († бл. 1420 р.)
373-20 Князя Іоана + + + 272 – Іван Олекс-андрович Глинський (21-9)
373-21 Князя Георгія + + + 273 – подвоєння запису (373-17)
373-22 Князя Іоана + + 274 – Іван Семенович Путята-Друцький (21-11)
373-23 Князя Семена + + 275 – Семен Юрійович (21-8) († 1376 р.)
Мартина
373-24 Князя Іоана + + 276 – Іван Юрійович (21-7) († 1399 р.)
Князя Іоана +
Єрофея
Священно-ієрея Панкратія
Семена
373-25 Князя Федора + Князя Федора Фоки (!) 277 – подвоєння запису (373-14)
Князя Георгія (373-9)
Княгиню Варвару
І чад їх благовірний князь Гуровський і княгиню
373-26 Князя Семена + 278 – Семен Дмитрович Друцький (?) († після 1422 р.)
373-27 Князя Федора 279 – Федір Іванович Глинський (?) († сер. 15 ст.)
Кудіна
373-28 Князя Филипа + 280 – хрестильне ім’я Бориса Івановича Глинського (?) († після 1451 р.)
373-29 Князя Василя + 281 – подвоєння запису (373-18)
373-30 Князя Романа + 282 – Роман Федорович Кобринський (?) († після 1416 р.)
373-31 Андрія + помилка писаря
373-32 Семена + помилка писаря
373-33 Іоана + помилка писаря
373-34 Князя Семена + 283 – Семен Іванович Глинський († після 1448 р.)
373-35 Князя Георгія + 284 – Юрій Васильович Острозький († бл. 1500 р.)
373-36 Князя Семена + 285 – Семен Борисович Звягельський (?) († 1446 р.)
373-37 Князя Михайла + 286 – Михайло Олелькович Слуцький (?) († 1481 р.)
373-38 Князя Семена 287- Семен Михайлович Слуцький (?) († 1503 р.)
373-39 Князя Михайла 288 – Михайло Іванович Острозький (?) († 1501 р.)
373-40 Князя Іоана + 289 – Іван Васильович Острозький (?) († після 1465 р.)
373-41 Князя Георгія + 290 – хрестильне ім’я Романа Михайловича Острозького (?) († 1519 р.)
373-42 Князя Василя 291 – Василь Васильович Збаразький (?) († 1474 р.)
373-43 Князя Федора 292 – Федір васильович Порицький (?) († після 1514 р.)
373-44 Князя Федора 293 – Федір Федорович Полу-бенський (?) († кін. 15 ст.)
373-45 Князя Георгія 294 – син Юрія Васильовича Острозького, загинув у 1519 р.
373-46 Князя Льва + 295 – син Юрія Васильовича Острозького, загинув у 1519 р.
Князя Іоана + 296 – син Юрія Васильовича Острозького, загинув у 1519 р.
Князя Сергія + 297 – син Юрія Васильовича Острозького, загинув у 1519 р.
Князя Йосифа + 298 – син Юрія Васильовича Острозького, загинув у 1519 р.
Князя Родіона + 299 – син Юрія Васильовича Острозького, загинув у 1519 р.
Марини (!)
Марії (!)
Петра (373-49)
Єремія (373-50)
Данила (373-51)
Князя Льва 300 – Лев Федорович Курцевич Буремль-ський (?) († після 1528 р.)
373-47 Князя Олександра + + 301 – син Юрія Васильовича Острозького, загинув у 1519 р.
Князя Льва
373-48 Князя Дмитра + + 302 – Дмитро Іванович Путятич (?) († 1505 р.)
Князя Костянтина
Князя Георгія
Князя Тимофія (373-11?)
Князя Міхея
Князя Іоана
Князя Семена
Князя Филипа (373-28?)
Князя Василя
Князя Романа (373-30?)
Князя Дмитра
Князя Семена
Князя Михайла
Князя Семена
Князя Михайла
Князя Іоана
Князя Георгія
Князя Василя
Князя Федора
Князя Георгія
Князя Льва (373-46?)
Князя Ігнатія
Князя Андрія
Князя Семена
Князя Федора
Князя Дмитра
Князя Єліферія
Князя Гліба
Князя Патрикія
Князя Йосифа
Іоана
Князя Феодосія – во іноках Михайла
Князя Василя
Князя Андрія
Князя Давида
Князя Іоана
Порфірія
Князя Прокопія
Князя Федора
Князя Олексія
Князя Василя
Князя Іоана
Князя Олександра
Князя Іоана
Князя Василя
Князя Іоана
Князя Михайла
Князя Іоана
Князя Зиновія
Князя Михайла
Князя Іоана
Князя Андрія
Князя Филипа
Князя Іоана
Князя Якова
Князя Романа
Князя Іоана
Князя Георгія
Князя Олександра
Князя Михайла
Князя Андрія
Князя Родіона
Князя Федора
Князя Дмитра
Митрофана
Марію
Князя Панте-леймона
Князя Михайла
Князя Семена
Князя Георгія
Князя Олександра
Князя Іоана
Князя Семена
Князя Михайла
Князя Олексія
Князя Георгія
Князя Василя
Князя Федора
Князя Гліба
Князя Федора
Князя Семена
Князя Василя
Князя Єліферія
Князя Семена
Князя Льва Герман
Пана Андрія
Пана Семена
Пана Іоана
Пана Петра
Пана Єремію
Князя Василя
Князя Георгія
Князя Іоана
Князя Федора
Князя Семена
Князя Георгія
Князя Льва
Князя Георгія
373-49 Петра
373-50 Ієремія (!)
373-51 Данила
Стефана
Гаврила
Князя Іллю
Марію
Марину
Ієрея Стефана
Князя Іоана
Князя Олександра
Агрипини (!)
Княгині Єфросинії (!)
Князя Олександра – которий юж остатній княжа Острозьке й Заславське року АХОГ [1673] преставися
373-52 Священно-інока Никифора
373-53 Фрола
373-54 Николу
373-55 Іоана
373-56 Іллю
373-57 Филипа
373-58 Онисифора
373-59 Воніфатія
373-60 Анисима
373-61 Федора
373-62 Петра
373-63 Никифора
373-64 Лук’яна
Пом’яни, господи, право-славних княгинь
373-65 Іноку княгиню Єлизавету Во інокинях княгиню Єлизавету 303 – чернече ім’я Анни Васильківни (21-12)
373-66 Княгиню Василису + + + 304 – (21-13)
Княгиню Єлизавету (373-65)
373-67 Княгиню Агафію – во іноках Агрипину Княгиню Агафію – во інокинях Княгиню Агафію – во іноках Агрипину + 305 – (21-14)
373-68 Княгиню Федору + + 306 – (21-15)
373-69 Княгиню Тетяну + 307 – Тетяна Семенівна з Гольшан-ських Острозька († 1522 р.)
373-70 Схимницю Марфу + + 308 – дружина Дашка Федоровича Острозького (?)
373-71 Княгиню Анну + 309 – Ганна Іванівна з Ямонтовичів Острозька (?)
Княгиню Тетяну (373-69) +
Княгиню Анну (373-71)
Княгиню Федору
Княгиню Аксинію
Княгиню Василису
373-72 Княгиню Анастасію + + 310 – Анастасія Федорівна з Острозьких Путята (?)
373-73 Княжну Федору + 311 княгиню Федору – дружина Михайла Івановича Острозького (?)
373-74 Княжну Марію + 312 княгиню Марію – Марія Іванівна з Острозьких Сангушко (?) († після 1506 р.)
373-75 Княгиню Ульяну + 313 – дружина Юрія Даниловича Холмського (?)
373-76 Княгиню Анастасію + 314 – Анастасія Романівна з Кобринських Острозька, дружина Дашка Федоровича Острозького (?) (10-28)
373-77 Княгиню Ульяну Княжну Ульяну Княгиню Ульяну + 315 – дружина Михайла Даниловича Острозького (?)
373-78 Княгиню Мавру Княжну Мавру Княгиню Мавру 316 – дружина Дмитра Даниловича Острозького (?)
Княгиню Авдотью
Княгиню Марію
Княгиню Ульяну
Княгиню Федору
Княгиню Феодосію
Княгиню Євдосію
Княгиню Марію
Пана Василя
Пана Данила
Во іноках княгиню Єлизавету
373-79 Княгиню Анастасію + + 317 – Анастасія Данилівна з Острозьких Глинська (?) (21-15, 373-68)
Княгиню Анастасію
373-80 Княжну Марію + + 318 княгиню Марію – дружина Івана Васильовича Острозького (?)
Княжну Марину
373-81 Княжну Софію + 319 княгиню Софію – дружина Юрія Васильовича Острозького (?)
373-82 Княжну Єфросинію + 320 княгиню Єфросинію – чернече ім’я Агрипини-Катерини Василівни з Острозьких (?)
Княжну Марію
Княгиню Анну
Княгиню Феодосію
Княгиню Олену
Княгиню Анну
Княгиню Марію
Княгиню Феодосію
Княгиню Фетінію
Княгиню Марію
Княгиню Афанасію
Княгиню Анастасію
Княгиню Анну
Княгиню Василису
Княгиню Євдокію
Княгиню Анастасію
Княгиню Ольгу
Княгиню Федору
Княгиню іноку Феодосію
Княгиню Марію
Княгиню Федору
Княгиню Аграфену
Княгиню Устьяну
Княгиню Авдотью
Княгиню Анастасію
Княгиню Аграфену
Княгиню Євпраксію
Княгиню Ульяну
Княгиню Марію
Княгиню Марфу
Княжну Марію
Марію
Княгиню Софію
Княгиню Анастасію
Княгиню Євпраксію
Княгиню Ульяну
Княгиню Марію
Княжну Єфросинію
373-83 Марію
373-84 Тарасія
373-85 Никиту
373-86 Федора
373-87 Григорія
373-88 Марію. Кінець
373-89 Василя (Девочка – приписано на полі)
Іоакима
Іоана
Ісайю
Анастасію
Ірину
Ірину
Авдотью
Євксенію
Марію
Іуду
Княгиню Олену
Ієромонаха Феодосія
Георгія
Аграфени (!)
Марію
Марію
Марію
Анастасію
Артемія
Агафію
Ієромонаха Мисаїла
Аграфени (!)
Марію
Князя Дмитра
Агафію
Іоакима
Ієрея Романа
Матрону
Йова
Схимницю Софію

До нього дали коментарі як Є. Вітте, так і Л. Войтович. Є. Вітте не дала детальних пояснень, хто є хто в цьому розділі, і я обмежився постановою знаку «+» проти згаданих нею імен. Натомість Л. Войтович доклав дуже великих зусиль для пояснення князівських імен (щоправда, не скрізь щасливих пояснень).

Перше, що слід сказати про цей пом’яник (далі скорочено ПО) – що він був окремою пам’яткою, включеною до складу ПС як цілісність. Таку думку висловила свого часу Є. Вітте [Є. В., 15, 50], і її слід підтримати. Ми бачимо, що в переробленому вигляді цей пом’яник вписувався в синодики інших церков та монастирів (на жаль, з часу опублікування роботи Є. Вітте так і не з’явились нові публікації цього тексту).

Тому ПО має власну хронологію, і треба розрізняти час його складення, глибину його історичної пам’яті та час його запису до ПС.

Пом’яник надписаний іменем князя , воєводи троцького. Троцьким воєводою він був у 1522 – 1530 роках, і цим часом слід датувати укладення пом’яника.

Також я думаю, що до ПС пом’яник був вписаний ще за життя князя Костянтина. Його самого у переліку осіб для поминання немає, хоча він вписаний в Дерманський і Дубнівський синодики. Але в цих синодиках його ім’я записано на різних місцях, тобто вносилось незалежно.

В ПС ми маємо, на мій погляд, наступні блоки:

(1) – духовні особи (373-1 – 373-7);

(2) – особи королівського стану (373-8);

(3) – князі (373-9 – 373-48);

(4) – нетитуловані особи (373-49 – 373-64);

(5) – княгині і княжни 1 (373-65 – 373-74);

(6) – княгині і княжни 2 (373-75 – 373-82);

(7) – нетитуловані особи (373-83 – 373-88);

(8) – поточний запис (373-89).

Отже, ПО упорядковано приблизно за тим самим планом, що й ПС в цілому: духовні особи → світські особи (від вищого суспільного стану до нижчих) → жінки після чоловіків. Безперечно, блоки (1 – 6) були укладені за єдиним планом.

Цікавою є думка Л. Войтовича, що для укладання переліку князів було використано кілька джерел. На жаль, ніяких об’єктивних даних для поділу блоку (3) на дрібніші частини ми не маємо. Трохи краща ситуація з жінками, де перелік після княжни Марії (373-74) знову повертається до княгині Ульяни (373-75). На цій підставі я виділяю блоки (5) та (6).

Розглянемо записаних до ПО осіб і спробуємо їх розшифрувати.

(373-1) Митрополит Йосиф – думаю, (1508 – 1521 рр.) як найближчий у часі до орієнтовного часу складання ПО. Але це ім’я могло стосуватись і (1498 – 1501 рр.).

(373-2) Митрополит Іона – з тих самих міркувань на першому місці ставлю (1503 – 1507 рр.), але може бути й (1488 – 1949 рр.). В переліку митрополитів ми ніде не маємо ситуації, щоб Іона йшов безпосередньо за Йосифом, тому порушення хронології тут очевидне (що не повинно нас дивувати, бо суворої хронологічної послідовності ми ніде в ПС не бачили).

(373-3) Єпископа Васіана – може означати волинського єпископа Васіана (1487 – 1497 рр.) або його наступника Васіана (1509 – 1513 рр.) [Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. – Спб.: 1877 г., стб. 1038; Бонецький приймав їх за одну особу – Бонецький-1, ]. На інших кафедрах Великого князівства Литовського в близькому часі таких імен не бачимо.

(373-8) Королева Олена – дочка московського великого князя Івана 3-го, дружина польського короля і литовського великого князя Олександра (від 1495 р.). Померла в 1513 р. Так розуміла цей запис Є. Вітте і так його й треба розуміти. Натомість Л. Войтович написав так:

Ця позиція, на наш погляд, є ключовою при розшифруванні цієї частини пом’яника. Під великою королевою Оленою пропонували бачити, навіть, матір імператора Костянтина (306-337 рр.), при якому християнство стало офіційною релігією Римської імперії, чи княгиню Ольгу, яка пробувала запровадити християнство у Київській Русі.

Цього, звичайно, прийняти не можна. При всій помпезності даного фрагменту – це перш за все пом’яник, куди записували членів родини. Ніяка фантасмагорія туди не могла потрапити. Перед лицем Господа амбіції та гординя втрачали сенс. Отже представниця королівського роду мусила бути у числі прямих предків родини Острозьких. Титул «велика королева» дозволяє припускати, що мова може йти про імператорську родину. Зрештою всі Гедиміновичі були у певних родинних стосунках з королями з династії Ягеллонів. Корятовичі були родиною з угорськими королями. Тому особливої потреби підкреслювати свої родинні зв’язки з королевою такій відомій родині як Острозькі не було потреби.

Але з усіх князівських родин Рюриковичів і Гедиміновичів, які існували на момент складання запису до пом’яника, лише прямі нащадки галицько-волинського князя Романа Мстиславича могли гордитися наявністю серед своїх предків представника імператорської родини.

Ми вже аргументували нашу підтримку версії, згідно якої друга дружина Романа Мстиславича була дочкою імператора Ісаака II Ангела та угорської королівни Маргарити-Марії, дочки Бели III. Саме тому що княгиню можна порівняти хіба що з св.Ольгою, стосовно становища, яка вона займала, її визнавали як володарку не лише полководці покійного мужа і волинське боярство, але угорські королі і польські князі, які теж претендували на Галицьку спадщину. Ім’я дружини Романа встановлено як Анна на тій підставі, що внук Мстислав спорудив на її могилі капличку-ротонду в честь святих Іоакима та Анни. Останнє зовсім не суперечить ототожненню королеви Олени з дружиною Романа. Як відомо, вдова Романа закінчила свої дні у монастирі. Отже, Анна – це, скоріше, її чернече ім’я.

Ось до яких неймовірних елюкубрацій доводиться вдаватись, щоб не побачити очевидного пояснення…

Слід знати, що королева Олена записана до синодика Супрасльського монастиря [Субботник или помяник Супрасльского монастыря. – Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, Вильна, 1878 г., т. 9, с. 456], але інших частин ПО в ньому немає, запис зроблено незалежно. Отже, Олену як першу (і останню!) православну королеву шанували не одні тільки князі Острозькі.

Справа інтерпретації князівських імен цілком безнадійна. Оскільки ініціатором створення ПО був князь Острозький, природно було б бачити на початку переліку групу імен представників роду Острозьких (і, можливо, Заславських, що походили від Острозьких). На момент складання ПО померли такі представники роду Острозьких [Вольф, 359]:

Михайло Іванович (1486 – 1501), Іван Васильович (1463 – 1466), Юрій Васильович (1461 – 1463), Василь Федорович (1428 – 1446), Андрій Федорович (1436), Данило Федорович (1412 – 1420), Федір Данилович (1385 – 1403), Данило (1366).

Заславських [Вольф, 597 – 598]: Іван Юрійович (1496 – 1514), Михайло Іванович (1520 – 1528, † бл. 1530).

Всі ці імена є в ПО, але зовсім не концентруються на початку 3-го блоку. Натомість бачимо близько до початку блоку імена князів Дмитра, Тимофія (не знаємо іншого Тимофія, окрім Довмонта Псковського!), Семена, Олексія, котрих геть нема є роді Острозьких.

Можна погодитись із припущенням Л. Войтовича, що для складання ПО було використано попередній запис князя Василя Острозького (розділ 21), але він увійшов до складу ПО не як цілість, а в перекомпонованому вигляді, тобто ми не можемо мати певності, що те чи інше ім’я в ПО справді перейшло з давнішого переліку, чи позначає якогось іншого князя. До того ж інтерпретація розділу 21 також рясніє непевностями.

Тому всі запропоновані Л. Войтовичем ототожнення князів слід вважати слабо обгрунтованими.

Трохи краще, як не дивно, стоїть справа із княгинями.

Я думаю, що на роль княгині Агафії (373-67) краще пасує дружина Василя Федоровича, відома у 1428 – 1461 рр. [Вольф, 344 – 345], а щодо княгині Тетяни (373-69) можна погодитись із Л. Войтовичем, що йдеться про першу дружину князя К. І. Острозького, котра померла у 1522 р.

Таким чином, аналіз імен в ПО нітрохи не допомагає звузити окреслений вище час його виникнення – між 1522 і 1530 роками. Метою його укладання була консолідація православної верхівки Великого князівства Литовського, і родинні зв’язки вписаних осіб з Острозькими не відігравали, на мою думку, істотної ролі. Той факт, що з такою ініціативою виступив князь Костянтин Острозький, зумовлено його високим службовим становищем (найвищим серед його православних сучасників), а не тим, що він був усім князям родич.

Цікаво зазначити, що в ПС ми маємо записи одразу двох писарів князя Острозького – Данила Васильовича (розділ 358) та Єрофея Олексійовича (розділ 368). Хтось із них, слід думати, був і укладачем цього пом’яника.

Пом’яник Острозьких у складі Дерманського синодика зазнав значних змін і доповнень, джерела яких ще треба з’ясувати. Основним таким джерелом був, безперечно, старий пом’яник Острозьких (в ДермС збереглись деякі кращі читання, ніж ПС, наприклад, можна думати, що пара князь Семен + князь михайло (373-38, 373-39) в ПС є випадковим подвоєнням (гаплографією) пари 373-36, 373-37, якої немає в ДермС). Так само і Дубнівський синодик зберіг деякі кращі читання, ніж ПС (373-14 – Федора, во іноках Феодосія) і в деяких своїх доповненнях до ПС містить записи, тотожні з ДермС (найкраще це видно на прикладі 4 князів після 373-46).

Але звідки взялась велика кількість доповнень у ДермС і особливо у ДубС – ще треба з’ясувати. Більш детальне вивчення цих пам’яток є справою майбутнього.