Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Хронологія

Микола Жарких

Спробуємо тепер подивитись на хронологічні вказівки ПС, визначити глибину його історичної пам’яті та час написання окремих розділів.

Для цього ми маємо не так мало даних, треба тільки правильно ними скористатись. Хронологічні вказівки, як і географічні, складаються зі згадок в тексті ПС та з хронологічних даних про осіб, яких можна вважати безспірно ідентифікованими.

Граничні роки

Для встановлення року, коли розпочалось писання ПС, ми маємо досить чітку вказівку у передмові: старий синодик згорів під час татарського нападу на Київ, котрий стався 1 вересня 1482 р.

Далі автор писав про себе, що він через деякий час звільнився з полону і розпочав роботу над новим синодиком. Оцей час можна оцінити на кілька місяців, котрі були потрібні, щоб полоненого відпровадили до Криму і звідти його викупили.

Таким чином, початок роботи над ПС слід класти на 1483 рік, у якому була написана передмова, історична (ретроспектива) частина (розділи 1 – 5) і розпочато поточні записи.

Кінцевим роком заповнення ПС слід вважати 1530 рік. 16 жовтня 1530 р. помер князь Костянтин Іванович Острозький і був похований у Печерському монастирі. Можна припускати, що його ім’я внесли до поминальної книги, але це був уже не ПС – імені князя в ПС ми не бачимо (не можна погодитись з Л. Войтовичем, котрий вважав «Пом’яник К. І. Острозького» (розділ 373) записом для поминання самого померлого князя Костянтина).

Також в ПС ми не маємо поминальних записів таких відомих осіб, як князь Федір Михайлович Вишневецький († 1533 р.), князь Андрій Олександрович Сангушко († 1534 р.), Остафій Дашкович († 1535 р.), князь Юрій Іванович Дубровицький († 1536 р.), князь Ілля Костянтинович Острозький († 1539 р.), князь Іван Михайлович Вишневецький († 1542 р.), князь Семен Богданович Одинцевич († 1542 р.), князь Юрій Семенович Олелькович († 1542 р.). Я вибрав з довідника Ю. Вольфа тільки таких князів, для яких певно відомі роки смерті, котрі померли у найближче десятиліття після 1530 р. і родичі яких уже були раніше записані до ПС.

Відсутність цих значимих імен – це не просто мовчання (котре, як і кожен аргумент «від умовчання», є дуже слабким доказом). Відсутність цілої серії очікуваних імен – це прояв певної системи, найпростіше пояснення котрої полягає в тому, що ПС перестав поповнюватись у 1530 році.

З цим узгоджуються дати 1538 і 1540 рр., які ми бачили в епілозі ПС (розділах 416 і 417). В ці розділи нові імена потрапляли лише випадково, а основна маса нових імен вписувалась до нового синодика, котрий, треба думати, було розпочато десь в 1531 р.

Хронологічні вказівки в тексті

Випишемо тепер всі хронологічні позначки з тексту ПС і спробуємо прив’язати їх до конкретних років. В стовпчику «Дата» значення в квадратних дужках (ось так: [1502 р.]) реконструйовані на підставі інтерполяції (про яку будемо говорити нижче). Півжирним виділено твердо встановлені дати.

Розділ Запис Дата Примітки
Передмова Пом’яник згорів під час полонення київського від безбожного царя Менглі-Гірея 1 вересня 1482 р.
Передмова Ми ж через деякий час, вийшовши з їхнього поганства, знову почали імена писати 1483 р.
76 От Устретеньєва дня 2 лютого [1502 р.] 2 лютого
161 От Онуфрієва дня 12 червня [1509 р.] 12 червня
187 От Рождества Христова 25 грудня 1516 р. 25 грудня
188 Г[с]нь [р] КЄ [25]. 1 січня 1517 р. 7025 вересневий рік
190 От 40 мученик 9 березня 1517 р. 9 березня
191 От Велика дні 12 квітня 1517 р.
195 От Преображенія Господа нашого Ісуса Христа 6 серпня 1517 р. 6 серпня
196 От Успенія Пречистої 15 серпня 1517 р. 15 серпня
199 От Рождества Христова 25 грудня 1517 р. 25 грудня
200 От Велика дни 4 квітня 1518 р.
201 От Успения 15 серпня 1518 р. 15 серпня
203 От Рождества Христова 25 грудня 1518 р. 25 грудня
206 От Великодня 24 квітня 1519 р. До наступної позначки вписано багато розділів, припускаємо інтервал понад 1 рік
223 От Успения Пресвятої богородиці 15 серпня 1520 р. 15 серпня
225 От Рождества Христова 25 грудня 1520 р. 25 грудня
227 Апріля ЄІ [15] 15 квітня 1521 р.?
228 От Великодня 31 березня 1521 р.
231 Місяця іюня ЄІ [15] 15 червня 1521 р.
233 От Успения Пресвятої богородиці 15 серпня 1521 р. 15 серпня
236 От Рождества Христова 25 грудня 1521 р. 25 грудня
237 Місяця ге[нваря] КИ [28] 28 січня 1522 р.
238 От Великодня 20 квітня 1522 р.
242 Діонісій почав вписувати
на Зішестя святого духа Июня Θ [9]
9 червня 1522 р.
247 Ноября КД [24] 24 листопада 1522 р.
264 На пам’ять за неделю для святого Дмитра 19 жовтня 1523 р. Св. Дмитра – 26 жовтня; до наступної позначки вписано багато розділів, припускаємо інтервал понад 1 рік
272 По Рождестве Христове 25 грудня 1524 р. 25 грудня
276 По личбе великоденной от суботи Лазаревої 8 квітня 1525 р.
332 Никон почав ге[нваря] ЄІ [15] 15 січня [1528 р.]
337 Васіан ге[нваря] ЗІ [17] 17 січня [1528 р.]
338 От Великодня [12 квітня 1528 р.]
341 От Успения 15 серпня [1528 р.]
344 Никон ге[нваря] А [1] 1 січня [1529 р.]
386 Никон пол[ат]у на Сошествіє святого духа мая КД [24] [17 травня 1529 р.] 24 травня 1507 р.? 24 травня 1518 р.?
407 как архимандрит Антоний приехал 1528 р. [1530 р.] Мабуть, 2 пол. 1528 р.

Із таблиці можна побачити, що поточна частина ПС (розділи 6 – 415) за кількістю хронологічних позначок досить виразно ділиться на три частини: в розділах 6 – 186 їх дуже мало, в розділах 187 – 276 – багато, по декілька позначок на рік, і в розділах 277 – 415 їх також досить мало.

Перша тверда дата стосується початку 7025-го (1517) року – розділ 188. Ця вказівка чомусь не привернула уваги дослідників. На її підставі згадку про Рідзво Христове в попередньому, 187-у розділі можна датувати 25 грудня 1516 р., і далі, орієнтуючись на потворні згадки Різдва, проставити наступні роки до 1524-го.

Значний інтервал від Великодня 1519 р. (206) до наступної згадки Успіння (223), на мою думку, захоплював більше ніж рік, і Успіння (223) слід відносити до 1520-го, а не 1519-го року.

Так само бачимо значний інтервал між згадкою св. Дмитра (264 – 19 жовтня 1523 р.) і наступною згадкою Різдва (272). Тут я також припускаю, що це Різдво стосувалось уже наступного, 1524 р.

Тверда дата в розділі 242 – Зішестя св. духа 9 червня – вказує на 1522 рік, що узгоджується зі зробленими мною хронологічними припущеннями. Ця дата також не привернула уваги дослідників.

Натомість привернула увагу дата в розділі 386 – Зішестя св. духа 24 травня. С. Голубев розв’язав її як 24 травня 1526 р. [С. Г., 9], але це – помилка обчислення. Є. Вітте звернула увагу на помилку і запропонувала дати 1507, 1518, 1591, 1602 рр. [Є. В., 6], що підтверджується і моїм календарем.

Є. Вітте не висловилась рішуче на користь якоїсь із цих дат, але всі попередні хронологічні вказівки вона відносила до 1495 – 1502 років [Є. В., 4 – 5], тобто можна думати, що запис в розділі 386 вона відносила до 1507 р.

Але цього ніяк не може бути. Перед цим розділом іде розділ 373 з пом’яником князя Костянтина Острозького. Розбираючи його, я зазначив, що він не міг виникнути раніше за 1522 р., у якому, по-перше, К. Острозький став троцьким воєводою, по-друге, померла його дружина Тетяна (373-69).

Таким чином, розділ 386 був вписаний до ПС після 1522 р., і для розв’язання дати не підходять ані 1507, ані 1518 роки. На підставі інтерполяційної формули рік цього розділу можна визначити як 1529-й, коли день св. духа припадав на 17 травня, а на 24 травня – на тиждень пізніше – припадав початок Петрівського поста. Думаю, що писар помилився в розрахунку; оскільки простіше помилитись у числі дня, ніж у назві свята, я припускаю тут 17 травня 1529 р.

Але будь-що-будь цей запис містить помилку, котру можна якось пояснювати, але вона не додає нам конкретної інформації.

Інтерполяційні формули

В наведеній вище таблиці хронологічних позначок циклічно повторюються три основних свята – Різдво, Великдень та Успіння. На цій підставі ми можемо визначити, скільки імен вписувалось до ПС упродовж року і приблизно визначити темпи його наповнення.

(Ми пам’ятаємо, що Великдень коливається від року до року в межах 40 днів, тому інтервал «від Великодня до Великодня» не зовсім співпадає з роком. Але коливання в обліковому періоді в межах 11 %, як скоро упевнимось, не є істотним).

Інтервал Розділи (включаючи початковий і не включаючи кінцевий) Число вписаних імен Орієнтовні роки Орієнтовне число років Число вписаних імен / рік
Від Різдва до Різдва 187 – 198 293 1516 – 1517 1 293
Від Різдва до Різдва 199 – 202 153 1517 – 1518 1 153
Від Різдва до Різдва 203 – 224 291 1518 – 1520 2 145
Від Різдва до Різдва 225 – 235 183 1520 – 1521 1 183
Від Різдва до Різдва 236 – 272 665 1521 – 1524 3 222
Від Великодня до Великодня 191 – 199 281 1517 – 1518 1 281
Від Великодня до Великодня 200 – 205 139 1518 – 1519 1 139
Від Великодня до Великодня 206 – 227 263 1519 – 1521 2 132
Від Успіння до Успіння 196 – 200 178 1517 – 1518 1 172
Від Успіння до Успіння 201 – 222 273 1518 – 1520 2 137
Від Успіння до Успіння 223 – 232 193 1520 – 1521 1 193

Таким чином, ми маємо 16 річних відліків для числа вписаних імен (там, де позначено інтервали в 2 і 3 роки, я примусово ділю число імен на це число років). Я розумію, що зазначені в таблиці інтервали перекриваються, і тому ці відліки не є повністю незалежними з точки зору математичної статистики. Але у нас нема іншого виходу, як ними скористатись.

На підставі цих відліків ми можемо визначити середнє значення X = 186 імен на рік і середньоквадратичне відхилення σ = 51 (ім’я на рік). Більшість наших відліків (13 із 16) лежать у межах від X – σ (135) до X + 2σ (288). Тому мінливість показника «число імен на рік» слід визнати досить високою.

Далі, в цілому за 48 років (1483 – 1530) записано близько 14 000 імен, що рає нам середній темп 292 імені / рік. Він значно перевищує темп для розглянутого вище інтервала 1517 – 1524 рр., тому доцільно визначити середній темп окремо для кожної з трьох частин ПС:

Розділи (від першого до останнього включно) Число вписаних імен Орієнтовні роки (від першого до останнього включно) Орієнтовне число років Число вписаних імен / рік
6 – 187 9313 1483 – 1516 34 274
188 – 272 1565 1517 – 1524 8 197
273 – 415 3020 1525 – 1530 6 503

Середній темп для першої частини можна визначити як X + 1.74σ, а для третьої як X + 6.21σ. Відповідно до ми можемо вважати розбіжність середніх значень для 1-ї та 2-ї частин випадковою (різниця не перевищує 3σ), але в 3-й частині темп наповнення ПС істотно зростає.

Керуючись середніми значеннями із попередньої таблиці, ми можемо встановити такі приблизні формули для обчислення дати того чи іншого запису:

R = 1482 + Y / 274 (1 частина)
R = 1524 + Y / 503 (3 частина)

де R означає рік, а Y – накопичене число імен від початку частини. З наведеної вище оглядової таблиці можна побачити, що, наприклад, на початку 9-го розділу накопичена сума складає 77 імен (8 + 24 + 45 для розділів 6, 7, 8 відповідно).

На підставі цих інтерполяційних формул можна обчислити наступну хронологію розділів ПС:

Рік Розділи ПС
1483 1 – 11
1484 11 – 12
1485 12 – 16
1486 17 – 24
1487 24 – 31
1488 31 – 33
1489 33 – 39
1490 39 – 42
1491 42 – 44
1492 44
1493 44
1494 44 – 51
Рік Розділи ПС
1495 51 – 53
1496 54
1497 54 – 57
1498 57 – 61
1499 62 – 64
1500 64 – 66
1501 67 – 75
1502 76 – 81
1503 82 – 89
1504 90 – 105
1505 106 – 114
1506 115 – 125
Рік Розділи ПС
1507 126 – 139
1508 140 – 158
1509 158 – 167
1510 168 – 174
1511 175
1512 175 – 176
1513 177 – 180
1514 180
1515 181 – 183
1516 183 – 187
1517 188 – 199
1518 199 – 203
Рік Розділи ПС
1519 203 – 216
1520 217 – 225
1521 226 – 236
1522 237 – 253
1523 254 – 266
1524 267 – 272
1525 273 – 297
1526 298 – 315
1527 315 – 335
1528 335 – 343
1529 344 – 390
1530 391 – 415

В цій таблиці зроблено дві поправки проти даних інтерполяційних формул – з огляду на хронологічні позначки в тексті.

1, 76-й розділ з огляду на вказівку «2 лютого» приєднано до 1502-го року, тоді як за інтерполяційною формулою він мав би належати до 1501 р.

2, початок 1529-го року покладено на розділ 344, помічений 1-м січня (за інтерполяційною формулою він мав би припадати на 358-й розділ).

Історичні особи і глибина пам’яті

Починаємо цей розділ, як завжди, з діаграми співіснування тих осіб, яких вдалося ідентифікувати. Всього виявити хронологічні вказівки для 89 розділів:

Загальна діаграма співіснування осіб,…

Загальна діаграма співіснування осіб, згаданих в ПС

Тверді дати позначено стрілками

Тут ми бачимо, що найбільшу глибину історичної пам’яті – від кінця 10 ст. – досягнуто в 9-у розділі за рахунок однієї особи – князя Володимира Святославича, хрестителя Русі. Ніяких наступних князів аж до Ольгерда синодик не знає, тому можна сміливо твердити, що ніяких письмових джерел з історії Київської Русі в Печерському монастирі на той час (1483 р.) не було.

Наступна група осіб, котра різко виділяється на загальному тлі – це ченці Печерського монастиря (розділ 1), запозичені, як я уже писав, з Печерського патерика.

Якщо ми виключимо з діаграми ці два розділи, котрі різко виділяються, отримаємо наступну діаграму в крупнішому часовому масштабі:

Діаграма співіснування осіб 14 – 16…

Діаграма співіснування осіб 14 – 16 ст., згаданих в ПС

Тверді дати позначено стрілками

Ми бачимо, що із 87 розділів, показаних на цій діаграмі, тільки 15 розділів (17 %) згадують осіб, що діяли в 14 ст. За часом запису цих розділів до ПС останнім є «Пом’яник Острозького» (розділ 373), записаний, згідно нашої хронологічної таблиці. в 1529 році. Цей пом’яник, як я уже відзначав, має свою власну внутрішню хронологію.

Решта 14 розділів, котрі заглиблюються в 14 ст., зосереджені в початковій частині ПС (до розділу 114, записаного, орієнтовно, в 1505 р.).

Пізніші розділи, як і слід було очікувати, поступово пересуваються на діячів 15 ст., потім – на кінець 15 ст. і нарешті – на початок 16 ст.

Розподіл розділів за глибиною пам’яті наступний:

Глибина пам’яті, років Число розділів
1 – 25 44
26 – 50 14
51 – 75 13
76 і більше 16

Середня глибина історичної пам’яті – 41 рік, але її середньоквадратичне відхилення – 42 роки (за рахунок кількох розділів з глибиною понад 125 років).

В умовах, коли у вибірці присутні кілька значень, що різко виділяються на загальному тлі (це наш випадок), замість середнього значення можна користуватись медіаною розподілу, котра якраз дорівнює 25 рокам (половина всіх розділів має глибину до 25 років, а друга половина – понад 25 років).

Отже, найпоширеніша глибина пам’яті не перевищує одного покоління, і зрідка досягає 3 поколінь, що можна вважати типовим для усної пам’яті.

Розділи, котрі показують більшу глибину пам’яті, змушують припускати використання якихось письмових джерел.

Історичні особи і реконструкція хронології

Зведено тепер в одну таблицю хронологічні спостереження, зроблені нами під час читання ПС, і співставимо їх з обчисленими вище інтерполяційними датами.

У стовпчику «Узгодженість» проставляємо такі оцінки:

– Повна – співпадіння років або різниця на 1 рік;

– Дуже добра – інтерполяційна дата пізніша за кінцеву на 2 – 10 років;

– Добра – інтерполяційна дата пізніша за кінцеву (більше ніж на 10 років);

– Погана – інтерполяційна дата значимо раніша за кінцеву.

Розділ Кінцева дата на підставі змісту Інтерполяційна дата запису розділу Узгодженість
9 1481 р. 1483 р. Дуже добра
10 1481 р. 1483 р. Дуже добра
20 перед 1495 р. 1486 р. Добра
21 між 1404 і 1420 рр. 1486 р. Добра
22 перед 1510 р. 1486 р. Добра
23 перед 1490 р. 1486 р. Дуже добра
24 сер. 15 ст. 1487 р. Добра
25 перед 1499 р. 1487 р. Добра
28 бл. 1494 р. 1487 р. Дуже добра
29 перед 1495 р. 1487 р. Дуже добра
31 перед 1494 р. 1488 р. Дуже добра
36 не пізніше 1493 р. 1489 р. Дуже добра
38 кін. 15 ст. 1489 р. Дуже добра
53 між 1486 і 1516 рр. 1495 р. Добра
55 не раніше 1493 р. 1497 р. Дуже добра
56 1501 р. 1497 р. Дуже добра
57 1398 р. 1497 р. Добра
58 між 1481 і 1484 рр. 1498 р. Добра
62 1501 р. 1499 р. Погана
63 перед 1496 р. 1499 р. Дуже добра
66 після 1482 р. 1500 р. Добра
78 перед 1499 р. 1502 р. Дуже добра
82 перед 1503 р. 1503 р. Повна
83 1455 р. 1503 р. Добра
86 між 1490 і 1494 рр. 1503 р. Добра
88 1505 р. 1503 р. Погана
90 після 1501 р. 1504 р. Дуже добра
93 1471 р. 1504 р. Добра
95 після 1497 р. 1504 р. Дуже добра
107 між 1494 і 1532 р. 1505 р. Добра
109 перед 1508 р. 1505 р. Дуже добра
114 1506 р. 1505 р. Дуже добра
127 1480 р. 1507 р. Добра
134 1491 р. 1507 р. Добра
137 перед 1508 р. 1507 р. Повна
147 1495 р. 1508 р. Добра
148 не раніше 1499 р. 1508 р. Дуже добра
152 перед 1513 р. 1508 р. Дуже добра
162 1499 або 1503 р. 1509 р. Дуже добра
166 кін. 15 ст. 1509 р. Добра
167 після 1513 р. 1510 р. Погана
169 1496 р. 1510 р. Добра
172 бл. 1500 р. 1510 р. Добра
181 перед 1515 р. 1515 р. Повна
197 перед 1528 р. 1517 р. Добра
216 перед 1521 р. 1519 р. Дуже добра
233 перед 1531 р. 1521 р. Дуже добра
245 1508 р. 1522 р. Добра
259 1523 р. 1523 р. Повна
268 перед 1532 р. 1524 р. Дуже добра
269 1524 р. 1524 р. Повна
284 перед 1534 р. 1525 р. Дуже добра
293 перед 1529 р. 1525 р. Дуже добра
298 1509 р. 1526 р. Добра
300 1526 р. 1526 р. Повна
303 перед 1536 р. 1526 р. Дуже добра
305 перед 1533 р. 1526 р. Дуже добра
310 1517 р. 1526 р. Дуже добра
311 1507 р. 1526 р. Добра
315 1521 р. 1527 р. Дуже добра
316 1524 р. 1527 р. Дуже добра
318 1531 р. 1527 р. Погана
326 між 1522 і 1528 р. 1527 р. Дуже добра
340 1513 р. 1528 р. Добра
343 1510 р. 1528 р. Добра
346 між 1514 і 1533 р. 1529 р. Дуже добра
353 перед 1544 р. 1529 р. Добра
358 перед 1530 р. 1529 р. Повна
359 після 1531 р. 1529 р. Погана
360 1511 р. 1529 р. Добра
368 перед 1530 р. 1529 р. Повна
373 перед 1530 р. 1529 р. Повна
381 1529 р. 1529 р. Повна
391 перед 1528 р. 1530 р. Дуже добра
393 1507 р. 1530 р. Добра
394 між 1522 і 1534 р. 1530 р. Дуже добра
396 перед 1546 р. 1530 р. Добра
397 перед 1531 р. 1530 р. Повна
399 перед 1537 р. 1530 р. Дуже добра
400 1546 р. 1530 р. Погана
405 1522 р. 1530 р. Дуже добра
407 після 20 липня 1528 р. 1530 р. Дуже добра
409 між 1527 і 1537 р. 1530 р. Дуже добра

Всього із 83 записів повна узгодженість дат має місце в 11 випадках (13 %), дуже добра – в 37 випадках (46 %), добра – в 29 випадках (35 %), погана – в 6 випадках (7 %).

Отже, в цілому запропоновані нами інтерполяційні дати «дуже добре» узгоджуються із датами життя згаданих осіб.

Суперечності в датуванні

Розглянемо детальніше ті факти, котрі не вкладаються у запропоновану хронологію.

1. В розділі 386 запис про Сошествіє св. духа не піддається інтерпретації, треба припускати помилку писаря у визначенні числа дня.

2. В розділі 62 міститься поминальний запис княгині Марії (62-31); якщо вважати її дружиною кн. Семена Олельковича, то вона померла в 1501 р., тоді як наша розрахункова дата запису – 1499 р.

3. В розділі 88 поминається князь Дмитро Путятич, котрий помер на початку 1505 р., а розрахункова дата – 1503 р.

4. Анастасія Каленикова (167-2) згадана в документах як ще жива в 1513 р., а розрахункова дата – 1510 р. В цих трьох випадках розбіжності не такі великі, і можна думати, зумовлені річними коливаннями числа вписаних імен (інтерполяція згладжує ці коливання).

5. Княгиня Анна (318-7) померла не раніше 1531 р., а розрахункова дата – 1527 р. Чи справді це та сама Анна Крошинська, яку ми знаємо з документів?

6. Про Чешейка Гриньковича є звістки 1515 і 1531 рр., отже, він помер не раніше 1531 р. Чи справді це та сама особа, що й записаний в ПС Григорій Чешенков (359-1)?

7. Князь Володимир Іванович (400-1-2) помер у 1545 чи 1546 роках – якщо це справді той князь Володимир Іванович Горський, котрий відомий нам з документів. Можна припускати помилку писаря, як в оповіданні Чехова «».

Найбільш серйозними мені видаються пункти 5 та 7, але їх, на мою думку, не досить, щоб відмовитись від запропонованої мною хронології, котра спирається на десятки фактів.

Таким чином, погляд Є. Вітте, що від ПС збереглися уривки, котрі охоплюють період від 1480 до 1591 рр. і до того ж не впорядковані хронологічно [Є. В., 7], можна вважати повністю спростованим.

Приписки

Ті приписки на полях, які вдалося датувати на підставі їх змісту, не виходять за рамки хронології ПС (приписка кн. Семена Юрійовича Гольшанського з родиною (10-12 – 10-14, 56-21 – 56-23), бл. 1516 р.; кн. Федора Івановича Корецького (24-5), бл. 1512 р.; кн. Дмитра Івановича Красного (88-1), бл. 1507 р.).

Остання приписка, до того ж явно датована, стосується Данила Нечая, загиблого в 1651 році (розділ 80). З цього можна зробити висновок, що ПС на той час активно використовувався (хоча й не поповнювався), читався, і ченці пригадали, що в глибині ПС захований запис роду Нечаїв, до якого приєднали й Данила.

Пізніших приписок виявити не вдалося.