Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Скорочення

Микола Жарких

Бонецький-1Boniecki A. w w.ks.Litewskim w 15 i 16 ww. – Warszawa: 1887. – 15, 425, 49 s.

Бонецький-2Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa : 1899 – 1913, tt. 1 – 16 (повний опис на сайті ).

ВольфWolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca 14 w. – Warszawa: 1895. – 698 s.

Є. В.де Витте Е.И. Киево-Печерской лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1910 – 1914 гг., т. 21 – 24, приложение. – 144 с.

КПМ – Києво-Печерський монастир.

Л. В.Войтович Л. В. Князівські династії східної Європи. – Льв. : 2000 р., (Києво-Печерський пом’яник. Спроба ідентифікації князівських імен)

ПО – Пом’яник князів Острозьких (частина ПС, розділ 373).

ПС – Печерський синодик ( (конца XV и начала XVI столетия) / Голубев С. – Чтения в историческом обществе Нестора летописца, 1891 г., т. 6, приложение).

С. Г.Голубев С. Т. (конца XV и начала XVI столетия) – Чтения в историческом обществе Нестора летописца, 1891 г., т. 6, приложение (предисловие, с. 1 – 14).