Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Будова подвійного електричного шару в плоскому капілярі

Жарких М. І., Духін С. С.

Основними характеристиками будови подвійного електричного шару у плоскій щілини є функція зв'язку заряду стінки з її потенціалом ψs і потенціал у центрі щілини. Для найпростішої моделі (1-1-валентний електроліт, однакові заряди на стінках) у роботі проаналізовано можливості отримання аналітичних виразів для зазначених залежностей на основі припущень κh >> 1; κh << 1; |Fψs/RT| << 1 (κ – зворотний дебаевский радіус, h – напівширина щілини). Дано перше і друге наближення по кожному з цих нерівностей і формули, що мають місце при одночасному виконанні двох нерівностей (наприклад, << 1 та |Fψs/RT| << 1), всього є 14 явних формул і наведена схема розташування областей їх застосовності на площині ψs — κh.

Література

1. Дерягин Б. В. Успехи химии, 1979, т. 48, № 7, с. 675.

2. Derjaguin В. V., Dukhin S. S., Shilov V. N. Adv. Colloid Interface Sci., 1980, v. 13, p. 153.

3. Derjaguin B. V., Churaev N. V., Martynov G. A. J. Colloid. Interface Sci., 1980, v. 75, N 2, 419.

4. Духин С. С., Эстрела-Льопис В. Р., Жолковский Э. К. Электроповерхностные явления и электрофильтрование. Киев: Наук, думка, 1984, с. 288.

5. Derjaguin B. V. Kolloid-Z., 1934, В. 69, № 2, S. 155.

6. Чураев Н. В., Дерягин Б. В. Докл. АН СССР, 1966, т. 169, № 2, с. 369

7. Healy Т. W., Chan D., White L. R. Pure Appl. Chem., 1980, v. 52, p. 1207

8. Devereux D. F., de Bruin P. L. Interaction of Plane Parallel Double Layers, Massa-chusets Institute of Technology, The MIT Press, 1963.

9. Муллер В. M. Коллоид. журн., 1976, т. 38, № 4, с. 704.

10. Дерягин Б. В., Чураев Н. В. Коллоид. журн., 1976, т. 38, № 3, с. 438.

11. Муллер В. М. В сб.: Поверхностные силы в тонких пленках и устойчивость коллоидов. М.: Наука, 1974, с. 245.

12. Муллер В. М. В сб.: Исследования в области поверхностных сил. М.: Наука, 1967, с. 272.

13. Verwey Е. I. W., Overbeek J. Th. G. Theory of the Stability of Lyophobic Colloids. N. Y. — Amsterdam: Elsevier Publ., 1948, p. 148.

14. Шилов В. Н. Коллоид. журн., 1972, т. 34, № 1, с. 147.

15. Шилов В. Н. Коллоид. журн., 1972, т. 37, № 6, с. 1143.

16. Справочник по специальным функциям/Под ред. Абрамовича М. А., Стиган И. М.: Наука, 1979. 832 с.

17. Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции: формулы, графики, таблицы. М.: Наука, 1977. 343 с.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 10.12.1985.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1986 г., т. 48, № 5, c. 891 – 900.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.04 Мб)