Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Вплив зв'язування протиіонів на будову подвійного шару в плоскому капілярі

Жарких М. І., Духін С. С.

Система рівнянь, які описують просторову будову дифузного подвійного шару (ПШ) в плоскому щілиноподібному капілярі, доповнена граничною умовою, отриманою при макрокінетичному описі впливу зв'язування протиіонів на величину поверхневого заряду. Одержано прості формули, що виражають зв'язок поверхневого заряду з поверхневим потенціалом, для граничних випадків високих і низьких зарядів, сильного і слабкого перекриття дифузних атмосфер в капілярі, низьких і високих значень константи зв'язування.

Нейтралізація заряду йоногенних груп поверхні капіляру протиіонами залежить не тільки від величини константи зв'язування, поверхневої щільності заряду, концентрації електроліту, але й від ширини капіляра.

У широкому інтервалі параметрів ступінь нейтралізації йоногенних груп при зв'язуванні протиіонів залишається незмінним при необмеженому зниженні концентрації електроліту. Тому концентраційна залежність будови ПШ при зв'язуванні протиіонів може бути такою ж, як і в моделі постійного заряду, яка вже має широку популярність.

Література

1. Жарких Н. И., Духин С. С. Коллоид. журн., 1986, т. 48, № 5, с. 891.

2. Мартынов Г. А. Электрохимия, 1979, т. 15, № 4, с. 494.

3. Мартынов Г. А. Электрохимия, 1979, т. 15, № 6, с. 611.

4. Martynov G. A., Salem R. R. Electrical Double-Layer at a Metal – dilute Electrolyte Solution Interface. Berlin Heildelberg, N. Y.: Springer Verlag, 1983, Ch. IV, p. 112.

5. Healy T. W., Chan D., White L. R. Pure Appl. Chem., 1980, v. 52, p. 1207.

6. Stumm W., James J. Aquatic Chemistry. N. Y.: John Wiley, 1981, Ch. 10.

7. Davis J. A.. James R. O., Leckie J. O. J. Colloid Interface Sci., 1978. v. 63, № 2, p. 480; Ibid., p. 489; 1980, v. 74, № 1, p. 32.

8. Lyklema J. Croat. Chem. Acta, 1971, v. 43, № 2, p. 249.

9. Stumm W„ Hohl H., Dalang E. Croat. Chem. Acta, 1976, v. 48, № 4, p. 491.

10. Stumm W., Kummert R., Sigg L. Croat. Chem. Acta, 1980, v. 52, № 2, p. 291.

11. Derjaguin B. V., Churaev N. V., Martynov G. A. J. Colloid Interface Sci., 1980, v. 75, № 2, p. 419.

Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, Київ

Надійшла до редакції 10.12.1985.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1986 г., т. 48, № 6, c. 1142 – 1150.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.04 Мб)