Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Експорт вершин

Для експортування вершин слід зареєструватись у Смереці з правами редактора. Переключившись в режим редагування, треба вибрати вершину для експорта і клацнути кнопку «Експорт» на панелі інструментів зліва від інспектора.

Діалог установок експорта дозволяє задати такі параметри : домен, збереження абсолютних / відносних ід-ів, стискання файлу.

Домен експорта вказує набір вершин, які будуть експортовані: поточна вершина, крона (поточна вершина + всі підпорядковані їй вершини), дочірні вершини (тільки підпорядковані вершини, без поточної), рівні вершини та рівні вершини з кронами.

Тип ід-ів. Ід вершини – це ціле позитивне число. Якщо задано збереження абсолютних ід-ів, всі дані, які мають характер ід-ів (тобто власне ключі вершин та атрибути з типом даних «посилання на вершину» будуть записані як числа, наприклад, 1055. Якщо задано збереження відносних ід-ів, всі такі дані будуть збережені з префіксом Ref, наприклад, Ref1055.

Використання того чи другого типу ід-ів залежить від намірів, з якими експортуються дані. При зворотньому імпорті в Смереку файла з абсолютними ід-ами будуть створені нові вершини з такими ж ід-ами (існуючі вершини будуть перезаписані новими даними). Така комбінація експорта з імпортом – добрий спосіб переносу цілого сайта або його розділу в нову базу даних або резервного копіювання даних.

При зворотньому імпорті в Смереку файла з відносними ід-ами будуть створені нові вершини з черговими вільними ід-ами (тобто існуючі вершини не будуть заторкнуті таким імпортом). При цьому буде збережено відносне ієрархічне положення всіх експортованих вершин. Така комбінація експорта з імпортом може знадобитись при масовому клонуванні цілих розділів сайта. Режим експорту з відносними ід-ами може бути корисним для обміну з іншими програмами.

Вимикач «GZip file» предписує під час експорту стискати файл архіватором GZip.

Слід знати, що під час експорту Смерека створює файл з іменем, утвореним з ід-а поточної вершини, в підкаталозі logs програмного каталогу Смереки. Він зберігається там і після закінчення експорта; звідти його можна завантажити по ftp або скористатись посиланням для завантаження цього файлу, яке з’являється після успішного закінчення експорту.

Зразок файла експорта (з відносними ід-ами) :

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<NodeSet xmlns="https://www.m-zharkikh.name/xml/Smereka/Import.xsd">
<!-- Smereka node exchange file -->
<Node id="Ref1104">
 <seqpos>96</seqpos>
 <class Target="Ref52" />
 <accesslevel>5</accesslevel>
 <symbname>ITechnologies</symbname>
 <lastupdate>2010-03-16 16:05:21</lastupdate>
 <Description lang="en"><![CDATA[Articles of N.I.Zharkikh
on application of informational technologies
in humanities.]]></Description>
 <Description lang="ru"><![CDATA[Статьи Н.И.Жарких по
информационным технологиям в гуманитарных науках.]]></Description>
 <Description lang="uk"><![CDATA[Статті М.І.Жарких з
інформаційних технологій в гуманітарних науках.]]></Description>
 <DocTitle lang="en"><![CDATA[ITechnologies]]></DocTitle>
 <DocTitle lang="ru"><![CDATA[ИТехнологии]]></DocTitle>
 <DocTitle lang="uk"><![CDATA[ІТехнології]]></DocTitle>
 <HTMLCode lang="uk"><![CDATA[<p class="BT">
 Статті з інформаційних технологій в гуманітарних науках.
</p>
<p class="InternalHeader2">
 Що читати далі
</p>
<ol class="BTNoIndent">
<Smereka1 Module="aggregators/aggregator.php" Func="SmerAggregator" HideMode="1">
 <li>
 <Smereka Module="aggregators/navigators.php" Func="NavigatorItem" />
 </li>
</Smereka1>
</ol>
]]></HTMLCode>
 <Template Target="Ref1068" />
 <Title lang="en"><![CDATA[Info technologies –
articles of N.I.Zharkikh]]></Title>
 <Title lang="ru"><![CDATA[Информационные технологии –
статьи Н.И.Жарких]]></Title>
 <Title lang="uk"><![CDATA[Інформаційні технології –
статті М.І.Жарких]]></Title>
</Node>
</NodeSet>