Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Установка атрибутів

Команда «Установка атрибута» доступна у стандартному редакторі Смереки через панель інструментів, яка знаходиться зліва від інспектора. Клавішне скорочення для неї – Alt+A.

Ця команда викликає вікно діалогу, в якому слід задати ім’я атрибута (пам’ятайте, що воно чутливе до регістру), значення атрибута та домен – область дії команди.

Значення атрибута може бути строкою, цілим або дійсним числом, календарною датою у форматі YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Областю дії команди може бути одне з наступних значень : поточна вершина, крона (поточна вершина + всі підпорядковані їй вершини), дочірні вершини (тільки підпорядковані вершини, без поточної), рівні вершини та рівні вершини з кронами.

Результатом виконання команди є встановлення значення атрибута для всіх вершин домена.

З міркувань захисту дана команда не дозволяє встановити атрибут id. Слід пам’ятати також, що атрибут symbname мусить мати унікальне значення для кожної групи рівних вершин, тому встановлення цього атрибуту за допомогою даної команди приведе до встановлення імен у задане значення + ід вершини.

Навіщо потрібен домен «Поточна вершина» – адже можна встановити атрибут прямо в інформаторі ? Якщо відповідне поле є в інформаторі – різниці справді нема, але слід пам’ятати, що стандартний редактор заради спрощення не показує частини доступних атрибутів; спеціалізовані редактори, сконструйовані для виконання обмеженого кола задач, ще більше скорочують набір доступних атрибутів. дана ж команда дозволяє встановити будь-який атрибут, знаючи його ім’я.

Слід зважати, що при встановленні значення мовно-залежного атрибута застосовується та мова, яка встановлена в редакторі. Отже, щоб встановити атрибут для всіх мовних варіантів, треба повторити цю команду в контексті усіх мов.

Розглянемо типовий приклад застосування команди. Ми готуємо до публікації велику статтю чи книгу, яка складається з кореневої вершини і 20 підпорядкованих вершин різних рівнів. На етапі редакційної підготовки всі ці мають рівень доступу вищий за публічний, тому їх бачить тільки редактор, але не відвідувачі сайту.

Коли редакційна обробка закінчується, настає час надати всім вершинам публічний рівень доступу. При ручній роботі для цього треба завантажити кожну вершину в редактор, розкрити відповідну групу полів, встановити поле «Рівень доступу» у 5 і зберегти вершину. І так 21 раз, при чому легко щось пропустити.

З використанням даної команди слід перейти на кореневу вершину, задати ім’я атрибута accesslevel, значення 5 і домен – крона. Далі Смерека зробить все сама.